Archief voor september, 2012

Zie ook: Nieuw Pleidooi tegen de BJZ/RvdK kinderroof-machine! | Het waarheidsvinding-rapport tegen BJZ, RvdK & Rechtbank | De klacht tegen EMC Sophia Kinderziekenhuis

Toelichting Redactie.

De vader heeft de kinderrechter op het laatste moment gewraakt nadat hij het hieronder genoemde pleidooi had opgelezen. Omdat de kinderrechter geen directe uitspraak wilde doen, terwijl de kinderrechter uit een oog blink moet weten dat de BJZ/RvdK verzoeken niet deugen en direct alles hoort af te wijzen!. Er zijn toen 2 dagen later op diezelfde dag nog 2 wraking-kamers: 1, 2 geweest dat duurde totaal 3 uur lang. De wraking werd niet gegrond verklaard omdat de rechters onafhankelijk claimen te zijn, terwijl zij dat niet zijn in een geshockeerde en corrupte rechtstaat. Het advies van de RvdK was 1-jaar lang verlenging van de OTS/UHP. De uitspraak kwam 2 dagen later, dat de UHP 3-maanden en dat de OTS 1-jaar lang verlengt wordt. Sinds 12 juni 2012 is de 6 weken oude baby-dochter gestolen zonder gronden! (film beelden kinderroof) Door een politie-inval onterecht de baby geroofd, gegijzeld en daarna mishandeld, misbruikt en verwaarloosd onder valse gronden door BJZ, RvdK en de Kinderrechters.
De moeder van mijn dochter werd ook ontvoerd en werd bedreigt door BJZ / RvdK dat ze de relatie moest verbreken, zelfstandig moest gaan wonen, want anders kreeg ze haar dochter nooit meer te zien!

Babyroof, Kinderroof en Kinderontvoering door het bedrog van Jeugdzorg & Kinderbescherming

Op 15 juni 2012 is er aangifte gedaan tegen de jeugdwerkers van de stichting: Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam; De volgende strafbare feiten waarvan zij verdacht worden zijn: aanmatiging van rechten; valsheid in geschrifte; verstrekking onjuiste gegevens; in hulpeloze toestand brengen; smaad; laster; onttrekking minderjarige aan gezag over hem; schaking; wederrechtelijke vrijheidsberoving; gijzeling middels executie valse lasten kinderrechters; dwang; oplichting; dwang door ambtenaar; onbevoegd binnentreden woning; onbevoegd opvoeren titels; verstrekking onjuiste gegevens; uitlokking eigen richting/noodweer; diverse misdrijven tegen de zeden i.v.m. Minderjarigen/ hulp behoevende (titel XIV sr); deelname criminele organisatie. In verband met secretaris-generaal is tevens aangifte gedaan van de volgende extra strafbare feiten: oorlogsmisdrijven; terrorisme gerelateerde misdaden; deelname terroristische organisatie; internationale misdrijven (WIM).

Vader heeft zijn eigen dochter al die tijd maar 1 uurtje kunnen zien. Volgens BJZ/RvdK moet er zogenaamd meer onderzoek komen voor de terugplaatsing naar de ouders. Terwijl BJZ/RvdK de eerste 3-maanden alle tijd heeft gehad om alle onderzoek te kunnen doen. Hoewel er in die eerste 3-maanden alleen een IQ-test is gedaan. BJZ zegt altijd meer onderzoek te doen? Hoewel BJZ / RvdK nooit feitenonderzoek en waarheidsvinding doet! BJZ / RvdK en Rechtbank blijft telkens verlengen? Elke keer onder het zelfde smoesje dat meer onderzoek moet komen? Terwijl zij niets onderzoeken! Hoe hypocritisch? BJZ doet aan dossier-fraude om onwaarheden over moeder en vader te vertellen!

Moeder krijgt inmiddels 1-uur 1x per maand omgang. Vader en moeder zijn totaal vervreemd van hun eigen kind door de schuld van BJZ. BJZ heeft ervoor gezorgd om het kind te laten hechten in een vreemd surrogaat pleeggezin. Ze is inmiddels 5 tot 6 keer overgeplaatst en heeft verschillende pleeggezinnen gehad. Ze wordt ernstig verwaarloosd, mishandeld, misbruikt en wordt gebruikt voor uitbuiting in de commerciële kinderhandel wanpraktijken van Bureau Jeugdzorg Rotterdam, Raad voor kinderbescherming en Rechtbank Rotterdam. Het lijkt erop dat de criminele kinderhandel maffia het kind niet terug wilt geven? Omtrent alle onrechtmatige daden en met grove schending van vele kinderrechten en mensenrechten!

Edelachtbare de Kinderrechter,

We waren altijd een perfect gelukkig harmonieus gezin. Zonder enige problemen, zorgen en/of crisis in ons liefdevolle gezinsleven. Waarom is mijn lieve dochter dan uit huis geplaatst (UHP) ? Als er nooit een ernstige of acute of bedreigende situatie of crisis heeft bestaan. Als er nooit een redelijk vermoeden geweest is van de daadwerkelijke aanwezigheid van een risico als bedoeld in Artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg. Als mijn dochter nooit door haar ouders in haar ontwikkeling bedreigd is, waar is dan het bewijs?! Ik weet dat daar geen bewijs van bestaat.

Weet dat er juist wel bewijs bestaat dat alles goed in orde was, toen mijn liefste dochter nog gewoon veilig en liefdevol bij haar ware zorgzame ouders was. We hadden een professioneel zorgnetwerk rondom onze dochter gebouwd dat BJZ vakkundig afgebroken heeft. Met BJZ waren er afspraken gemaakt over de controle door onze artsen van de gezondheid en ontwikkeling van haar. BJZ heeft deze afspraken gefrustreerd en zichzelf in een omstandigheid geplaatst dat het geen zicht heeft, wat BJZ opzettelijk heeft gedaan. Daarna heeft BJZ ons geïntimideerd, gedreigd en is het dominant, rigide en obsessief te werk gegaan tot het mijn dochter in hun handen had. BJZ dwong ons de ouders om van elkaar te scheiden omdat wij van BJZ geen omgang meer met elkaar mochten hebben wanneer we onze dochter nog wilde zien. Wat is dat voor een waanzin?

1 dag voor de UHP op 11 juni 2012 heeft de huisarts van het CB, is mijn dochter van top tot teen grondig lichamelijk onderzocht, er ware geen bijzonderheden gevonden. Mijn dochter was juist kerngezond! Ook daarvoor hebben de artsen gezegd dat alles goed was met mijn dochter. De uithuisplaatsing gebeurde zonder hoorzitting achter gesloten deuren! Zie de beschikkingen van “8 juni 2012” en “12 juni 2012“. Uit de rapporten van BJZ zelf blijkt dat de Raadsonderzoekers bij ons thuis ook gezegd hebben dat alles goed was. We hadden juist regelmatige controle bij de huisartsen om de gezondheid en veiligheid van mijn dochter te waarborgen. Alle afspraken met de huisartsen zouden door ons gewoon voorgezet worden! BJZ en de RvdK zijn met ons de strijd aangegaan om onze dochter wederrechtelijk in hun macht geplaatst te krijgen.

We hebben juist alle nodige hulpverlening binnen ons eigen netwerk en handbereik! Daarom is het logisch dat ik als vader niet heb getekend voor onnodige hulpverlening van het zogenaamde veiligheidsplan van BJZ wat van geen kant deugt! Omdat er nooit problemen zijn geweest heb ik terecht geweigerd en omdat ik daarmee een beroep doe op het recht van privacy, rust en gezinsleven! Ongestoord willen leven zonder bemoeienissen, betekent niet dat ik iets te verbergen heb, of mijn dochter niet de beste zorg krijgt, dat betekent juist dat ik mijn privacy en gezinsleven en mijn dochter daarmee bescherm!

Sinds mijn dochter onterecht van de ware liefde van haar natuurlijke ouders is afgenomen, verkeerd ze in een liefdeloze omgeving waar ze nooit dezelfde ware liefde en nodige zorg krijgt als die van haar ware liefdevolle zorgzame ouders! Sinds mijn dochter onterecht in een pleeggezin zit heeft mijn dochter last van ernstige symptomen van kindermishandeling; zoals overstrekken, ernstige spanningen, stress en onrustigheid. BJZ noemt dit zelf allemaal in het indicatiebesluit. Dit allemaal is ontstaan door de schuld van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming! Met mogelijk dat haar zedelijke belangen en motorische ontwikkeling hierdoor wordt bedreigt! De natuurlijke en harmonieuze ontwikkeling van haar wordt bij BJZ/RvdK ernstig bedreigd en verstoord!

Op een donderdag was ik op BJZ kantoor voor de omgangsregeling. Mijn dochter was erg gelukkig om mij, haar ware liefdevolle zorgzame biologische papa weer te zien. Mijn dochter moest veel lachen door mij van geluk, en moest huilen van verdriet door de schuld van BJZ! Het was fijn om haar na 3 maanden weer te zien. Ze voelde koud aan toen ik mijn dochter met mijn ware liefde omhelsde en haar weer de nodige warmte gaf, die al die tijd ontbroken was! Ze voelde ook erg gespannen en onrustig aan, ik herkende mijn bloed eigen dochter niet meer hierin omdat ze door BJZ/RvdK erg is verandert in de negatieve zin!

Ook heeft ze overal last van ernstige knalrode huiduitslag tussen heel haar nek, liezen en billen! Bij bij ons heeft ze daar nooit last van gehad omdat ze van ons altijd de juiste zorg en hygiëne krijgt! Mijn dochter krijgt van BJZ in het pleeggezin niet de noodzakelijke zorg dat afgestemd is op haar ware belangen en behoeften! Terwijl ze recht heeft op de best mogelijke zorg van haar ouders! Zoals volgens de Antroposofische visie, mens- en wereldbeeld wordt onderwezen. Ook krijgt ze niet meer de beste kwaliteit biologische babyvoeding die juist vrij is van schadelijke, kankerverwekkende en toxische stoffen! Ook kreeg ze van ons BPA vrije speen en melkfles. BPA is nu verboden en mag niet meer verkocht worden in Europa! Omdat het zeer schadelijk en kankerverwekkend is. BJZ en het pleeggezin maken wel gebruik van de verboden giftige stof BPA dat ze mijn dochter geven!

Uit onderzoek van Commissie Samsom blijkt dat kinderen uit huis geplaatst meer en vermoedelijk 2 tot 4x meer kans op seksueel kindermisbruik hebben. Door de schuld van BJZ! Dit allemaal betekent dat mijn dochter bij BJZ altijd slechter af is! En dat door BJZ de natuurlijke harmonische ontwikkeling van mijn dochter reeds ernstig verstoord is, en waarschijnlijk is ze nu voorgoed beschadigd door de schuld van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming! Dit zal haar leven voorgoed tekenen dat zij op hun geweten hebben!

Oudervervreemding en ouderverstoting zijn ernstige vormen van psychische en geestelijke kindermishandeling. Het is een bedrieglijk systeem waarvan de gevolgen levenslang kunnen duren! Kinderen zijn altijd slechter af bij BJZ! Ook blijkt uit onderzoek dat jeugdigen tientallen keren meer kans hebben op psychische, geestelijke kindermishandeling en verwaarlozing! Driekwart van de Jeugd die in aanraking met Jeugdzorg is gekomen raken ernstig verwaarloosd en lopen psychische problemen op, getekend voor de rest van hun leven door de schuld van BJZ/RvdK! Blijkt allemaal uit onderzoek.

Iedereen die meegaat met BJZ of de RvdK is verantwoordelijk voor en neemt deelname aan de misstanden bij BJZ en de RvdK. BJZ/RvdK heeft nota bene eigen financieel belang bij elke maatregel die het verzoekt. Dat is niet onafhankelijk. Dat is niet eerlijk. Louter dat feit alleen hoort tot afwijzing van de verzoeken van BJZ of de RvdK te leiden.

Ons leven is door BJZ is een ware hel en nachtmerrie veranderd. Door de schuld van BJZ/RvdK. De blijde sprookjesachtige verwachting en levensvreugde feest van mijn gezonde dochter is brutaal verstoord door BJZ en de RvdK, zonder dat het daar een redelijke grond voor aanvoert. Wat het opdist aan feiten om de uit huis plaatsing of andere maatregelen te rechtvaardigen zijn onwaarheden.

Volgens ministerie van Volksgezondheid is de stijgende ADHD-medicatie onder de loep bij jeugdzorg. De symptomen van de kunstmatige label ADHD komen overeen met zware metaal vergiftiging; zoals hypergevoeligheid. ADHD medicijnen zijn zeer schadelijk, zoals Ritalin, dat gewoon amfetamine is, dat dezelfde werking heeft als Speed of XTC van de straat. Ritalin kan ernstige hersenbeschadiging veroorzaken, ook laat het de hersens krimpen, en kan het levenslange depressies en hartritme-stoornissen veroorzaken. Waarom geven BJZ dit aan kinderen? Om een kinderleven, een compleet mensenleven kapot te maken? Jeugd bij BJZ zijn meer aan de drugs, dan doorsneed jeugd is ook gebleken uit onderzoek!

Veel ouders zijn zwaar teleurgesteld door de misverstanden binnen BJZ en de RvdK daarom staan zij bekend in de volksmond als jeugdworg, de kinderdieven en Raad van de leugens. Er is veel bureaucratie en corruptie binnen Bureau Jeugdzorg en de Raad van Kinderbescherming. Peter Cuyvers in opdracht op Ministerie van Volksgezondheid zegt dat er een krankzinnig systeem is geschapen, gezinnen krijgen veel te veel onnodige hulpverlening opgedrongen door bureaucratie, terwijl gezinnen zonder hulpverlening veel beter af zijn! Wij hadden juist alle hulpverlening dankzij ons eigen professionele zorgnetwerk. Er gaat jaarlijks 10 miljard euro om in Jeugdzorg. Dat zijn gigantische financiële belangen die BJZ en de RvdK hier behartigen. Een kwart daarvan wordt verspild.

Het is algemeen bekend dat Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de kinderbescherming niet aan waarheidsvinding doen! Dus alle rapporten en dossiers van BJZ en de RvdK zijn niets waard! Daar mag een kinderrechter nooit op vertrouwen! Noem u de uitspraken van de Nationale Ombudsman waaruit onloochenbaar blijkt dat BJZ en de RvdK en de AMK’s niet aan waarheidsvinding en niet aan feitenonderzoek doen. Dat zijn de rapporten 2011/015, 2011/126 en 2011/128. Te vinden op www.nationaleombudsman.nl. Citeer een aantal zinnen hieruit:

In het rapport van 12 april 2011 (2011/126) staat in overweging 7:

Het AMK doet volgens haar niet aan waarheidsvinding.

In het rapport van 12 april 2011 (2011/126) staat in overweging 15:

De toenmalige directeur benadrukte dat het AMK niet aan waarheidsvinding doet.

In het rapport van 12 april 2011 (2011/126) staat in overweging 25:

De stelling van de directeur dat BJZ niet aan waarheidsvinding doet is geen vrijbrief om een verklaring van één van de ouders zonder verifiëring als feit in een rapportage op te nemen.

In het rapport van 21 april 2011 (2011/128) staat in overweging 5 als visie van de Raad voor de Kinderbescherming:

De Raad doet niet aan waarheidsvinding

In het rapport van 21 april 2011 (2011/128) staat in overweging 7:

De Raad daarentegen heeft laten weten dat zij zelf niet aan waarheidsvinding doen

In het rapport van 21 april 2011 (2011/128) staat in overweging 8:

De Nationale ombudsman heeft ook in eerdere rapporten (waaronder rapport 2011/015: Nationale ombudsman) voorop gesteld dat de stelling van onder andere de Raad, dat er niet aan waarheidsvinding wordt gedaan, geen vrijbrief is om de mening van één van de strijdende partijen zonder verifiëring in de rapportages op te nemen.

Dat BJZ in casu ook niet aan waarheidsvinding doet blijkt eenvoudig uit de woorden van Anthony S. van Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam die op bladzijde 4 van het overzicht contactjournaals op 23 april 2012 stelt:

BJZ legt uit dat we altijd de artsen in het ziekenhuis zullen volgen omdat zij de kennis in huis hebben en we daar niet aan zullen twijfelen.

Wanneer BJZ niet aan waarheidsvinding doet kan het niet weten dat er sprake is van een redelijke vermoeden van de daadwerkelijke aanwezigheid van een risico als bedoeld in Artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg en is elk verzoek in deze onwettig en derhalve onrechtmatig jegens mijn dochter en haar ouders. Tijdens het laatste bezoek voor de omgangsregeling bij BJZ werd door de gezinsvoogd van BJZ benadrukt dat ik de kinderrechter niet mag overtuigen. Ons harmonieuze gezin is opzettelijk uit elkaar gewricht en mijn dochter wordt onder valse gronden van haar liefdevolle zorgzame ouders weggehouden.

Edelachtbare ik verzoek u nu vriendelijk om onmiddellijke vrijlating van mijn gegijzelde dochter!

Hoogachtend,

Contact redactie: JeugdzorgMaffia@gmail.com voor commentaar en/of vragen.

Zie ook: Nieuw Pleidooi tegen de BJZ/RvdK kinderroof-machine! | Het waarheidsvinding-rapport tegen BJZ, RvdK & Rechtbank | De klacht tegen EMC Sophia Kinderziekenhuis

Bron: https://jeugdzorgmaffia.wordpress.com/2012/09/29/het-pleidooi-tegen-bjzrvdk/

Advertenties

Zie ook: Nieuw Pleidooi tegen de BJZ/RvdK kinderroof-machine! | Het pleidooi tegen BJZ/RvdK | Het waarheidsvinding-rapport tegen BJZ, RvdK & Rechtbank

Aan:
Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis
T.a.v. Secretaris Klachtencommissie
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Geachte vrouwe / heer,

Hierbij onze motivatie en mededeling. Wij willen graag een klacht melden en indienen. Het gebeurde allemaal op 22 april 2012 dat onze dochter werd geboren binnen de muren van het Sophia Kinderziekenhuis. Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bepaalt de cliënt, maken de ouders van het kind zelf de verantwoorde zorg keuzes en niet de zorgverlener zonder toestemming van de ouders voor medische handelingen. De zorgverlener Erasmus MC heeft zich niet aan de rechten en afspraken van de ouders gehouden.

Volgens de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is een medische indicatie pas nodig bij 5.0 HB/IJzer gehalte. Volgens Verloskundigen Rotterdam-west kon er een extra bloeding ontstaan bij de bevalling, of dat ze zelfs dood zou bloeden. Volgens een second opinion van een holistische verloskundige kon ze gewoon veilig thuis bevallen, dood bloeden was onzin. Terwijl er achteraf nauwelijks een nabloeding was en mijn vrouw doodsangsten heeft doorstaan door deze opmerking. Hoewel dit bij mijn vrouw 5.9 HB/IJzer was, dit is niet extreem laag of gevaarlijk, ook heeft haar afkomst hier mee heeft te maken, dit was niet zorgwekkend. Er was totaal geen aanleiding voor een medische indicatie of bevalling in het ziekenhuis, ik en mijn vrouw wilden een thuisbevalling, bij een ontsluiting van 9 cm heeft de verloskundige tegen de wil van ons de ambulance gebeld. Onze intentie was om thuis te blijven, zodat mijn vrouw thuis kon bevallen in alle vrijheid en liefde. Ze hebben haar meegenomen naar het ziekenhuis tegen onze wil in en moesten daar nog een aantal dagen blijven in een liefdeloze omgeving en de ouderlijke wensen werden ontnomen.

Eenmaal beland in het Erasmus MC hadden we van te voren aan het personeel onze ouderlijke zorg-wensen gedeeld, zoals:

1.) Geen tijdsdruk en/of stress tijdens de bevalling, eigen tempo, rust en ritme!
2.) Natuurlijke bevalling, eigen kracht, geen kunstmatige ingrepen, zolang het onnodig is.
3.) Vader en Moeder willen zelf hun eigen kind opvangen, en willen zelf daarvoor zorgen.
4.) Ouders willen samen navelstreng doorknippen, en pas doorknippen rond 5 tot 30min totdat deze wit gekleurd is!
5.) Vader en Moeder willen dat het kind bij ons blijft en niet van ons het gezin wordt gescheiden, weggehaald, verbroken, verstoord wordt of aan wordt gezeten door iemand!
6.) Ouders willen de placenta, een moeders eigen orgaan mee naar huis nemen!
7.) Het personeel stemde hier allemaal in akkoord totdat bij de bevalling de gynaecoloog bij 10 minuten al begon te praten over inknippen en prikken met onnatuurlijke chemische stoffen.
8.) Hoewel een bevalling normaal wel uren, zelf wel tot 1 – 2 dagen kan duren, hadden zij absoluut geen geduld.
9.) Wilde onze dochter na bevalling op de borst bij moeder laten opwarmen voor warmte, hechting, borstvoeding en moederliefde, niet in de couveuse.

Uit angst perste mijn vrouw zo hard, dat de aders van haar beiden ogen knapten. Daarna kwam het kindje binnen 12 minuten. Het kindje werd even op de borst gelegd, terwijl wij wilden dat het kindje langer op de borst bleef bij de moeder om natuurlijk op te warmen. Dit zorgt voor hechting en moederliefde, zodat onze dochter aan de borst ging drinken voor borstvoeding zoals het in de standaard brochure wordt vermeld van het Sophia Kinderziekenhuis.

Helaas werd weer zonder onze toestemming het kindje van ons afgenomen en 1 uur lang van ons gescheiden door het in de couveuse te leggen. Ik de vader vond het heel zielig. Een geboorte hoort een mooi moment te zijn en dat werd ons afgenomen. Toen werd er gezegd dat ze 4 prikken wilden doen om de 3 uur om haar glucose te testen. Hoewel er ook “bilirubinemeters” bestaan die een alternatief zijn tegen deze pijnlijke methodes door middel van optische spectroscopie, een niet-invasieve techniek die gebaseerd is op de absorptie van licht door bilirubine in de huid. Ik had ernstige medelijden met haar om onnodige pijn en emotionele schade aan te richten, ook om trauma’s te voorkomen. Waar ik de vader ook geen toestemming voor gaf en voor synthetische vitamine K: 1,2,3 toe te dienen, terwijl er eerlijke natuurlijke alternatieven middelen zijn. Gelijk kwamen de bedreigingen, dat wij uit de ouderlijke macht gezet konden worden bij geen gehoorzaamheid. Ook was ik geschrokken door de grootte van de temperatuurmeter en vroeg mezelf af of er geen kleinere formaat was. Ik de vader had moeite met rectaal en weet dat er ook methodes zijn via de tong of oksel.

De prikken waren om glucose te meten i.v.m. het lage geboortegewicht, hoewel ons kind helemaal niet ziek was, dit absoluut onnodige pijn heeft veroorzaakt en zorgt voor een onprettige verwelkoming voor ons kind. De uitslag van de resultaten waren ook keurig binnen de waarden. Ze zeiden dat dit was om te bepalen of de baby kunstvoeding nodig heeft. Gezien het feit, dat het eerste kind gemiddelde gewicht van 41 weken voor meisjes 2500 gr. is en onze dochter woog ruim boven het gemiddelde geboortegewicht, betekende dat dit eigenlijk niet nodig was geweest. Zij hebben ook suikerwater gegeven, wat niet goed is voor onze baby, waar ik de vader ook geen toestemming voor heb gegeven, achter onze rug. Zij hebben ons kind zonder onze toestemming kunstvoeding gegeven en nu wilt ze niet meer aan de borst drinken. Ze hoorde borstvoeding van moeder te krijgen.

De placenta die we zo graag mee wilden nemen naar huis, is ook van ons afgenomen. Gestolen zonder onze toestemming! Toen hebben zij mij de vader met de beveiliging weg gehaald en kreeg ik een officiële waarschuwing en er is een melding bij de lokale politie gedaan.

Het is normaal dat baby’s in het algemeen 10% lichaamsgewicht verliezen na de geboorte, volgens hen is 5% al abnormaal, waardoor ze onnodige kunstvoeding in fles hebben gegeven. Zodat onze baby nu niet meer aan de borst wilt drinken en voorkeur wilt naar plastieken spenen en fles voeding. Ik wilde ook biologische baby-voeding en geen Nutrilon waar toxische stoffen in zitten die de gezondheid schaden.

De volgende ochtend zaten we in een ruimte in het ziekenhuis met veel personeelsleden van het ziekenhuis in een kring om een gesprek aan te gaan samen met 2 medewerkers van BJZ/AMK/RvdK. Dit gesprek was heel vernederend omdat er talloze vragen gesteld werden. In het gesprek werd aangegeven dat wij eigenlijk geen keuze hebben in de medische wereld en dat wij dienen te gehoorzamen aan de medici. Ook als worden er tienduizenden medische fouten per jaar gemaakt. Er werd afgesproken dat de ouders alle afspraken door zouden laten gaan, en wij hebben ons sindsdien aan alle afspraken gehouden. Terwijl dit in strijd is met de WGBO, dat dit wordt aangegeven en dat wij wel degelijk recht op een keus hebben!

De middag werd een nachtmerrie en die nachtmerrie is nog steeds niet afgelopen. De AMK melding die gemaakt is door de medewerkers van de zorgverlener Erasmus MC, terwijl wij ons kind niet hebben mishandeld of enige noodzakelijke zorg hebben ontnomen. Ons gezin is nu emotioneel beschadigd en heeft ons een onherstelbare trauma opgelopen. Ons kind is nu inmiddels uithuisgeplaatst op 12-06-2012 door een politie-inval op een mondelinge rechterlijke machtiging, en de OTS/UHP wordt met 1 jaar lang verlengt door de Raad voor de Kinderbescherming. Door de uithuisplaatsing van onze dochter door Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam vertoont onze dochter door oudervervreemding nu symptomen van kindermishandeling zoals ernstige stress en spanningen, terwijl onze dochter bij ons hier nooit last van heeft gehad.

Mijn vrouw zit met onzekere en sombere gevoelens, gedachten en de angst om haar kind nu voorgoed kwijt te raken, hierdoor heeft ze last van stress en dat heeft gezorgd dat haar borstvoeding niet sinds het incident in het ziekenhuis niet meer op goed op gang is gekomen, en nu het helemaal weg is. Hierbij wil ik duidelijk maken dat wij hier als gezin nog ernstig last en schade van hebben opgelopen van het beleid van de zorgverlener genaamd Erasmus MC, die niet uit het ware belang van de ouders en onze dochter heeft gewerkt, zich niet houdt aan de Nederlandse grondwet, Burgerlijk Wetboek en internationale wetten en deze heeft overtreden. Ook de valse AMK meldingen die zijn gedaan door de medici van Erasmus MC is in strijd met eigen ziekenhuis regels.

Wij als ouders hebben niet kunnen genieten van ons nieuw geboren kind, wat ons allemaal onterecht is aangedaan en omdat onze dochter van ons is ontnomen. Allemaal vanwege de valse AMK meldingen. Wij voelen ons slachtoffer en hebben last van het ziekenhuis geboortetrauma gebaseerde mind-controle programma. Onze baby heeft naar mijn gevoel ernstig geleden door de protocollen van een corrupt medisch dictatorschap. Dit heeft ons gezin en onze familie ernstig beschadigd.

Ook was het niet noodzakelijk onze dochter synthetische vitaminen toe te dienen. Er zijn deugdelijke alternatieve natuurlijke middelen voorhanden en de zorgverleners zijn en waren niet bekend met onze antroposofische verantwoorde zorgvraag. Ook was het niet noodzakelijk om haar pijnlijke prikken te geven en een reusachtige thermometer zonder glijmiddel in haar anus te stoppen, waar ze heel veel pijn, emotionele schade aan heeft geleden en veel om gehuild heeft. De discussie betrof het recht van consumenten op de zorg waar behoefte aan is en als er geen toestemming aan de zorgverlener is verleend, zij zich hieraan behoren te houden volgens de WGBO. Had het geen enkele betrekking tot de vraag of onze dochter de beste zorg krijgt die te vinden is of dat wij, als ouder onze dochter medisch noodzakelijke zorg onthielden.

Daarna wilden ze geelzucht meten, terwijl het hele gezin en familie vond dat ze heel lichtjes geel was, nauwelijks zichtbaar! volgens de medici was het zeer ernstige geelzucht! Wat heel normaal is voor alle pas geboren baby’s, zij vonden het nodig om mijn vrouw en kind langer vast te houden en te verwijderen van de vader en het gezin langer te scheiden. De volgende dag lieten zij ons bij de bloedafname zijn om te zien hoe pijnlijk dat staafje/buisje helemaal gevuld moest worden met bloed voor de geelzucht-controle, dat wel 2 minuten lange martelarij voor ons krijsende kind aan te horen was. De uitslag van de geelzucht was natuurlijk helemaal goed, en om nergens zorgen over te maken: weer allemaal onnodige medische procedures. Want wij wisten het al vooraf, zij hebben niet naar ons geluisterd: Zij maakten misbruik van hun macht. Toen op ons verzoek wij het ziekenhuis wilden verlaten, kwam de kinderarts met vele medische assistenten de kraamkamer binnen om druk op ons gezin uit te oefenen.

De medici hebben allemaal gezworen op de eed van Hippocrates, die wel te verstaan een holistische natuurgeneeskundige wetenschapper was, dit zijn zij helemaal niet nagekomen! Dit is een schande onder de naam van Hippocrates! Dankzij Hippocrates hebben we het medische systeem waarop het op gebaseerd is!

Over de couveuse nogmaals, in het boekje van Erasmus MC staat, ik citeer; na de geboorte wordt de baby op de borst gelegd bij de moeder met een molton erover, zodat de baby natuurlijk op kan warmen op de borst. Ook werd het kind zonder onze ouderlijke toestemming van onze zicht ontnomen en meerdere keren van ons gescheiden. Dit ervaren wij als vreselijk. Ik en mijn vrouw hebben het nog steeds zwaar te verduren, wij worden gestalkt en lastig gevallen door de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg. Wij kunnen geen rust vinden hierdoor en onze relatie staat onder hoge druk, wat ook de ontwikkeling van het kind beïnvloedt. Wij zijn nog heel boos op de zorgverlener van Erasmus MC en wij hebben nooit noodzakelijke zorg geweigerd, er is nooit een levensbedreigende situatie ontstaan, al deed men dat zo wel voorkomen. Ik neem mijn verantwoording als vader en wij willen het allerbeste voor onze dochter. Wij eisen dan ook om een reclamatie, een emotionele schadevergoeding en dat de AMK/BJZ/RvdK melding terug wordt gedraaid, zodat ons kind uit de klauwen van de onpersoonlijke instanties wordt gehaald. Wij zijn ook bereid om dit juridische aan te vechten en om Erasmus MC voor alle schade aansprakelijk te stellen. Ook zullen we zodoende de hulp van de media erbij te halen. Dit is een waarschuwing voor Erasmus MC als er niet naar harmonieuze oplossingen worden gezocht. Ik verzoek u vriendelijk op een schriftelijke reactie op deze klacht en wat de verdere procedures zijn.

Wij hopen u in alle vertrouwen voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Contact redactie: JeugdzorgMaffia@gmail.com voor commentaar en/of vragen.

Zie ook: Nieuw Pleidooi tegen de BJZ/RvdK kinderroof-machine! | Het pleidooi tegen BJZ/RvdK | Het waarheidsvinding-rapport tegen BJZ, RvdK & Rechtbank

Bron: https://jeugdzorgmaffia.wordpress.com/2012/09/29/de-klacht-tegen-emc-sophia-kinderziekenhuis/

bilirubinemeters

By Mr. J.L. de Kreek

Wat is hulp waard van hulpverleners die niet aan waarheidsvinding doet? Het antwoord is eenvoudigweg: niks. Dat de Bureaus voor Jeugdzorg (BJZ), de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) niet aan waarheidsvinding doen, zeggen ze zelf. Het blijk evident uit rapporten van de Nationale ombudsman. Ook het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg meldt in de Brochure Waarheidsvinding in de Jeugdzorg dat de betrokken hulpverlener niet aan waarheidsvinding doen.

De redelijke conclusie is dat BJZ, de Raad en het AMK er weet van hebben dat ze niet aan waarheidsvinding doen vóór en nadat ze UHP’s of OTS’en bij de kinderrechter verzoeken en ten uitvoer brengen. Jeugdigen hebben er vanzelfsprekend niks aan wanneer zij hulp opgedrongen krijgen door hulpverleners die niet aan waarheidsvinding doen. Het personeel van de instellingen voor Jeugdzorg zullen het ook niet leuk vinden wanneer hulpverleners hen zonder voorafgaande waarheidsvinding hulp opdringen. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Civielrechtelijk is louter het feit dat BJZ of de Raad of de AMK’ niet aan waarheidsvinding doen, zuiver onrechtmatig in de zin van artikel 6:162BW jegens jeugdigen en ouders. Dat deze organisaties ondank het feit dat algemeen bekend is dat zij niet aan waarheidsvinding doen en dat zij dit kennelijk normaal vinden, wekt de indruk dat betrokkenen andere bedoelingen met jeugdigen hebben dan de Wet op de Jeugdzorg hen voorschrijft of dan volgens hetgeen in het maatschappelijk verkeer van hen verwacht worden kan en mag.

Het gebrek aan waarheidsvinding bij BJZ, de Raad en het AMK past in ieder geval niet bij de pretenties die deze organisaties bezitten en de financiële last die dit meebrengt voor de algemene middelen. Niet aan waarheidsvinding doen en ondanks daarmee bekend zijn toch UHP’ en OTS’en aanvragen, verkrijgen en ten uitvoer brengen wekt voorts de indruk dat deze organisaties denken boven de wet te staan. Het strafrecht is ook op hen van toepassing. Wanneer de politie zonder waarheidsvinding overgaat tot uithuisplaatsing van het personeel van BJZ of de Raad en het AMK is de rechtbank te klein.

Volgens overheid.nl is de officiële taak van de Raad: waarborgen van het fundamentele recht van ieder kind op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid. Daar wordt natuurlijk op geen enkele manier aan voldaan wanneer de Raad bij en tijden UHP’s en OTS’en zelf niet aan waarheidsvinding doet. Het gebrek aan waarheidsvinding bij deze organisatie verzekert frustratie van elke gezonde of evenwichtige ontwikkeling of uitgroei naar zelfstandigheid van kinderen.

Bovendien schrijft de Wet op de Jeugdzorg deze organisaties dwingend voor dat BJZ en de Raad en het AMK aan waarheidsvinding doen omdat artikel 2J van deze wet bepaalt dat een meldingsbevoegde zonder toestemming van de jeugdige of zijn wettelijk vertegenwoordiger en zo nodig met doorbreking van de op grond van zijn ambt of beroep geldende plicht tot geheimhouding, een jeugdige kan melden aan de verwijsindex indien hij een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige door een of meer van de dat artikel genoemde risico’s in de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid daadwerkelijk wordt bedreigd.  Het woord “daadwerkelijk” staat synoniem voor feitelijk, heus, in facto, in feite, metterdaad, voorwaar, waarlijk, werkelijk.

Voordat bepaald worden kan of iets iets feitelijk, heus, in facto, in feite, metterdaad, voorwaar, waarlijk of werkelijk is, en er dus een redelijk vermoeden bestaat, hoort er aan waarheidsvinding gedaan worden. Hoor en wederhoor past daarbij. De advocaten van BJZ weten dit want zij zijn advocaten en in ieder geval tijdens hun studie rechtsgeleerdheid onderwezen in de theorieën over het redelijk vermoeden in het strafrecht. Het arrest de Hollende Kleurling (Hof Amsterdam 03-06-1977, NJ 1978, 601)is daarbij het standaardarrest wanneer het gaat om het redelijk vermoeden van schuld aan strafbare feiten. De rechtsbescherming die ieder mens geniet tegen lichtvaardig optreden van politie en justitie, hoort jeugdigen ook te beschermen tegen BJZ, de Raad en de AMK’s.

Bron: http://loketbjz.nl/2012/07/20/hulp-bjz-niks-waard

By Mr. J.L. de Kreek

Uit diverse rapporten van de Nationale ombudsman en eigen verklaringen van Bureau Jeugdzorg (BJZ), Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), blijkt dat BJZ, de Raad en het AMK zorgmeldingen in de zin van artikel 2J Wet op de Jeugdzorg (WJZ) niet op waarheid toetsen. Omdat artikel 2J WJZ eist dat er sprake is van een redelijk vermoeden van de daadwerkelijke bedreiging van de gezonde én veilige ontwikkeling van jeugdigen naar volwassenheid door één van de risico’s als bedoeld in dat artikel, is dit chronische gebrek aan waarheidsvinding bij BJZ, de Raad en het AMK in strijd met de letter en de geest van de wet.

Uit een drietal uitspraken van de Nationale ombudsman uit 2011 blijkt onloochenbaar dat BJZ, en de Raad en het AMK weten dat zij niet aan waarheidsvinding doen. Een problematische situatie omdat de kinderrechters die verzoeken van de Raad ten behoeve van BJZ te behandelen krijgen de zaken in enkelvoudige kamers achter gesloten deuren behandelen en daarbij géén onderzoeksrechter zijn zoals een rechter commissaris of een rechter in strafzaken. Kinderrechters zijn relatief lijdelijk en vertrouwen in grote mate op de adviezen en rapportages van de Raad, BJZ en het AMK. De Raad is immers de Raad van bescherming en niet de Raad van gebrek aan waarheidsvinding.

Gezien de wettelijke taak van de Raad bevreemd het dat de Raad deze problematiek niet ambtshalve aan de orde stelt en hoog op de politieke agenda zet en ondanks de afwezigheid van waarheidsvinding bij de eigen organisatie, uit huis plaatsingen en onder toezicht stellingen blijft aanvragen bij kinderrechters. Methoden en middelen die door BJZ en de Raad en het AMK worden ingezet zijn vergelijkbaar met strafrechtelijke methoden en middelen. Niet zelden wordt de sterke arm ingezet om jeugdigen met veel machtsvertoon bij ouders weg te halen en in handen van BJZ te plaatsen.

Wanneer een verdachte van strafbare feiten iets dergelijks overkomt terwijl politie en justitie niet aan waarheidsvinding doen is het huis te klein, bij BJZ en de Raad en het AMK is deze inbreuk op de rechten van mensen voor advocaten niet standaard aanleiding om schande te spreken. De volgende drie rapporten van de Nationale ombudsman horen ‘by default’ opgenomen te zijn in het repertoire wat advocaten tot de beschikking hebben bij en tijdens het behartigen van de belangen van jeugdigen en ouders indien zij geconfronteerd worden met enige bemoeienis van BJZ, de Raad of het AMK met het gezin:

Rapportnummer: 2011/015 van 17 januari 2011:

In overweging 1 staat:

Van Bureau Jeugdzorg kan immers niet worden verwacht dat er aan waarheidsvinding wordt gedaan, aldus de directie

In overweging 5 met de zienswijze va BJZ staat:

Bovendien doet de Raad niet aan waarheidsvinding.

In de aanbeveling van de Nationale ombudsman staat:

De stelling van de Raad voor de Kinderbescherming of van Bureau Jeugdzorg dat er niet aan waarheidsvinding wordt gedaan, is geen vrijbrief om de mening van één van de strijdende partijen zonder verifiëring in de rapportages op te nemen.

Rapport: 2011/126 van 12 april 2011:

In overweging 7 staat:

Het AMK doet volgens haar niet aan waarheidsvinding.

In overweging 15 staat:

De toenmalige directeur benadrukte dat het AMK niet aan waarheidsvinding doet.

In overweging 25 staat:

De stelling van de directeur dat BJZ niet aan waarheidsvinding doet is geen vrijbrief om een verklaring van één van de ouders zonder verifiëring als feit in een rapportage op te nemen.

Rapport: 2011/128 van 21 april 2011 (2011/128):

In overweging 5 als visie van de Raad voor de Kinderbescherming:

De Raad doet niet aan waarheidsvinding

In overweging 7 staat:

De Raad daarentegen heeft laten weten dat zij zelf niet aan waarheidsvinding doen

In overweging 8 staat:

De Nationale ombudsman heeft ook in eerdere rapporten (waaronder rapport 2011/015: Nationale ombudsman) voorop gesteld dat de stelling van onder andere de Raad, dat er niet aan waarheidsvinding wordt gedaan, geen vrijbrief is om de mening van één van de strijdende partijen zonder verifiëring in de rapportages op te nemen.

Op grond van bovenstaande feiten waarbij uit eigen verklaringen van  BJZ en de Raad en het AMK blijkt dat zij zich bewust zijn dat zij niet aan waarheidsvinding doen, is de redelijke conclusie gerechtvaardigd dat de wijze waarop deze organisaties zich in de samenleving manifesteren onwetmatig en derhalve ter ene male onwenselijk is. Duizenden jeugdigen en ouders hebben maatregelen opgelegd gekregen waarvan door het ontbreken van waarheidsvinding niet gezegd kan worden dat deze maatregelen terecht zijn opgelegd of uitgevoerd.  De ervaring met BJZ en de Raad en het AMK is dat deze organisaties zich niks aantrekken van het eigen gebrek aan waarheidsvinding en op basis van horen zeggen verklaringen jeugdigen en ouders voortgaand in problemen brengen, om daar zelf van te profiteren.

Er gaan miljarden om in de jeugdzorg waarbij op basis van het gebrek aan waarheidsvinding bij BJZ en de Raad en het AMK met zekerheid vast te stellen is dat elke euro besteed wordt aan een corrupt systeem waar jeugdigen in het algemeen géén belang bij hebben. De jeugd is de toekomst. Door het gebrek aan waarheidsvinding bij BJZ en de Raad en het AMK is elke euro aan deze organisaties besteedt een investering in een onzekere toekomst met jong volwassenen die op enigerlei wijze getraumatiseerd zijn door hun ervaringen met BJZ, de Raad of het AMK.

Bron: http://www.loketbjz.nl/2012/07/20/ontbreken-waarheidsvinding-bjz-onwettig