Zie ook: Het pleidooi tegen BJZ/RvdK | Het waarheidsvinding-rapport tegen BJZ, RvdK & Rechtbank | De klacht tegen EMC Sophia Kinderziekenhuis

Toelichting: Op 3 december 2012 is de kinderrechter gewraakt waarop 5 december 2012 de wrakingskamer was. De wraking werd onterecht ongegrond verklaard. Op 6 december 2012 was de uitspraak dat de UHP 4 maanden verlengd zal worden omdat er zogenaamd weer meer onderzoek nodig is naar ouders? Elke keer hetzelfde smoesje van BJZ/RvdK! Terwijl a.) Er geen gronden zijn voor OTS/UHP!, b.) Daarom zijn er geen gronden voor meer onderzoek!, c.) Rapporten van onafhankelijke deskundigen bevestigen dat ouders pedagogisch gekwalificeerd zijn! Dat betekent dat dochter van de bio-ouders al ruim 6 maanden onterecht UHP is in een pleeggezin sinds 12 juni 2012. De nieuwe rechterlijke zitting is pas begin maart 2013. Waarbij de pleegouders na 12 maanden zeggenschap over het pleegkind krijgen waardoor kinderen nooit meer terug komen naar hun bio-ouders! Die helemaal niets verkeerd gedaan hebben! Het is schandalig hoe dit harmonieuze liefdevolle gezin verwoest is door die terroristen!!!

Aan: Bureau Jeugdzorg Rotterdam (BJZ), Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam (RvdK), Rechtbank Rotterdam (de Rechtspraak)
Datum: 6 December 2012, te Rotterdam
Betreft: Pleidooi en waarheidsvinding-rapport!

Edelachtbare de kinderrechter,

Hierbij wil ik u mededelen dat voor mijn gevoel mijn hart is gebroken omdat mijn gezin onterecht wordt ontwricht! Waaronder mijn enigste dochter die onterecht in een crisis-pleeggezin verblijft terwijl wij nooit crisis in ons harmonieuze gezinsleven hadden! Wij hebben onze dochter nooit iets ernstigs misdaan! Waarom worden wij dan gestraft? Waar is het bewijs van mishandeling? Als er alleen bewijs is dat juist alles goed was met mijn dochter? Dat wij al voor een half jaar lang(dezelfde leeftijd van mijn dochter) onterecht belaagd, geterroriseerd worden en ons veel onrecht wordt aangedaan! Ons gezin is onherstelbare emotionele beschadiging aangedaan waar de prijs onbetaalbaar van is! Van energie, bloed, zweet en tranen! Het onrecht, de helse pijn en het intense lijden dat ons als geheel wordt aangedaan is vreselijk om te ervaren! Onze liefde en het geluk van ons blijde levensvreugde feest omtrent de geboorte van mijn dochter is ernstig verstoord en onterecht van ons afgenomen! Het wordt ons niet gegund om als elk normaal natuurlijk gezin in liefde, vrede, geluk en harmonie te leven! Het wordt ons onmogelijk gemaakt om als een normaal gezin te functioneren in de samenleving! Het wordt ons belemmert om als familie en gezinsleven voort te bestaan! Onze rechten en plichten worden als wettelijke vertegenwoordigers niet gerespecteerd en gewaarborgd! Wij behartigen het ware belang van onze eigen dochter die ik samen met moeder (dz) tot leven gemaakt hebben! Wij hebben dochter altijd de juiste nodige zorgen, aandacht en liefde gegeven! Ons gezin is opzettelijk op een systematische, bedrieglijke en frauduleuze wijze kapot gemaakt!

De moeder (dz) en vader (dz) die hun bloed eigen dochter van eigen liefde, vlees en bloed missen is een onverdraaglijke en onverdraagzame pijn! Mijn eigen gezin en familie is onterecht benadeeld op een terroristische en leugenachtige wijze dat mijn gehele gezin is ontwricht door de schuld van BJZ/RvdK! Deze oorzaken omtrent mijn gezin is van onterechte bemoeienissen van BJZ/RvdK dat overeenkomt als een fascistische terreur nachtmerrie zoals dat gebeurt in de ergste dictatoriale regimes! Waar de grondrechten, mensenrechten en de kinderrechten ernstig geschonden worden zoals in Nederland! Dat allemaal omtrent de maximale financiële en commerciële uitbuiting van BJZ/RvdK! Dat BJZ/RvdK niet aan waarheidsvinding en feitenonderzoek doen! Zij kunnen geen gezond onderscheid maken wat waar of een feit is! BJZ/RvdK negeren deskundigen uit onze eigen professionele zorg en hulpverlening netwerk die keer op keer bevestigen dat alles goed is! BJZ/RvdK horen ons voorgoed met rust te laten! De kinderrechters horen ons de garantie geven van onpartijdigheid en onafhankelijkheid! BJZ/RvdK horen niet door rechters van de rechtspraak blindelings vertrouwd te worden die als officieel partner staat geregistreerd is belangenverstrengeling! Want dat is niet eerlijk en niet onafhankelijk! Wij hebben recht op de best mogelijke gezondheidszorg, familievereniging, privacy en bescherming van ons fundamentele gezinsleven! Zo ook hebben moeder en kind daar speciale rechten en bescherming voor nodig! BJZ/RvdK beschadigen ernstig onze fundamentele basisbehoeften en mensenrechten!

1 dag voor de UHP op 12 juni 2012 zijn wij de beiden natuurlijke ouders langs het Consultatie Bureau geweest voor de algemene controle om de gezondheid en veiligheid van onze dochter te waarborgen! We gingen wekelijks langs onze eigen huisartsen binnen ons eigen professionele zorg-hulpverlening netwerk waar juist zicht was van professionaliteit! De BJZ/RvdK medewerkers zijn ongekwalificeerd, onprofessioneel, onbevoegd en hebben geen universitaire medische opleiding! Zij zijn geen specialisten! BJZ/RvdK kunnen en mogen niet beoordelen omtrent de gezondheid van mijn dochter! Hoewel de huisartsen die medische bevoegd, verantwoord en gekwalificeerd zijn wel mogen beoordelen. BJZ/RvdK heeft vakkundig onze professionele zorg-hulpverlening en familie netwerk afgebroken! We geven ons dochter alle nodige basisbehoeften, aandacht, liefde en zorgen binnen ons stabiele gezinsleven die ze juist nodig heeft van haar natuurlijke zorgzame liefhebbende ouders voor een harmonieuze ontwikkeling naar zelfstandigheid en volwassenheid. Wij hebben geen onnodige hulpverlening van BJZ/RvdK nodig die zij ons onterecht passief opdringen omdat we juist onze eigen professionele zorg-hulpverlening en familie netwerk hebben. Wij hebben nooit ernstige problemen of crisis in ons harmonieuze liefdevolle gezinsleven gehad. BJZ/RvdK heeft door hun schuld alle problemen, crisis en terreur in ons gezin opzettelijk veroorzaakt en ons onterecht opgedrongen!

Wij hebben als gezin recht op de best mogelijke gezondheidszorg. Ook hebben we als gezin recht op bescherming en privacy! Hoewel wij zijn bedrogen en geterroriseerd door BJZ/RvdK! Onze huisarts die 5 min om de hoek zit; heeft dochter meerdere keren onderzocht en keer op keer werd bevestigd dat mijn dochter kern gezond was beoordeeld! Dat alles goed ging met de ontwikkeling en dat dochter altijd kern gezond was bij haar ware natuurlijke biologisch zorgzame liefdevolle ouders!

In de gezondheidsverklaring van onze huisarts van het CB staat: Op 11 Juni 2012 leverde een oriënterend lichamelijk onderzoek van mijn dochter geen bijzonderheden op! Dat vader zijn versie van het verhaal in het ziekenhuis vertelde. Dat de houding van beiden ouders en het kind niet opvallend was! Vanuit dit consult maakte de huisarts zich geen zorgen omtrent de veiligheid van het kind! Toen de volgende dag op 12 Juni 2012 een team van de Politie en BJZ naar binnen stormde vroeg ik wat de het probleem was? Er werd vertelt door de hoofd-politieagent dat er door Bureau Jeugdzorg Rotterdam er ernstige zorgen waren gemeld omtrent de gezondheid van mijn dochter? Hoe is dat mogelijk? Als dochter juist altijd kern gezond was? 1 dag daarvoor langs de huisarts was geweest? En regelmatige controle hadden bij meerdere huisartsen om haar gezondheid en veiligheid te waarborgen? Hoe is dat mogelijk nogmaals?

Ook zijn er bewijsstukken van de deskundigen die moeder van dochter onderzocht hebben dat ze genoeg gekwalificeerd is met pedagogische vaardigheden en geen belemmering is om voor haar eigen dochter te zorgen van eigen liefde, vlees en bloed! Moeder van dochter heeft de juiste opvoeding kwaliteiten. Wat juist nodig is in een natuurlijke moeder en kind relatie! De BJZ/RvdK medewerkers beoordeelde tekens dat moeder niet genoeg gekwalificeerd is zonder dat de BJZ/RvdK medewerkers deskundigen of specialisten zijn. BJZ/RvdK dringen passief hun hulpverlening op zonder daar redelijke gronden voor aanvoert en helemaal niet bevoegd is om ons te mogen beoordelen! BJZ/RvdK zijn een groot gevaar en belemmering voor mijn gezin en dochter omdat er niet aan waarheidsvinding en feitenonderzoek wordt gedaan! En omdat BJZ/RvdK ondeskundig en onprofessioneel zijn! Toch ontkent BJZ/RvdK alle professionele deskundigen die betrokken zijn in onze eigen zorg-hulpverlening netwerk die juist bevoegd en gekwalificeerd zijn om moeder en dochter in goede orde te mogen beoordelen. Dat bewijst hoe daadwerkelijk corrupt BJZ/RvdK is!?

BJZ/RvdK zijn niet bevoegd om hun onnodige hulpverlening bij ons op te dringen omdat alles keer op keer goed was bevestigd door onze eigen huisartsen omtrent de gezondheid en veiligheid van dochter binnen ons eigen professionele zorg-hulpverlening en familie netwerk! Door de onrechtmatige spoed UHP vertoond mijn dochter door alle schuld van BJZ/RvdK ernstige symptomen en vermoedens van kindermishandeling, kindermisbruik en oudervervreemding! Wij hadden samen goeden afspraken gemaakt met onze eigen huisartsen dat BJZ/RvdK heeft verbroken. BJZ/RvdK heeft zich expres in de positie gezet waar het naar verlangt heeft zodat zij met de smoes het schijnheilig rechtvaardigen dat het zogenaamd geen zicht heeft! Door een kinderbescherming-maatregel te verzoeken voor hun eigen commerciële belang, financiële exploitatie, kinderroof en kinderhandel wanpraktijken. Hoewel het is belangrijk dat wij, ik vader en moeder uiteindelijk alle afspraken met de huisartsen in onze eigen professionele zorg-hulpverlening netwerk zijn nagekomen! Onze eigen netwerk is superieur daar kunnen BJZ/RvdK nooit tegen op! Wij zijn als gezin veel beter af zonder BJZ/RvdK! BJZ/RvdK ontkent alles en wilt niets weten van ons eigen professionele zorg-hulpverlening en familie netwerk! Dat bewijst dat BJZ/RvdK nogmaals niet aan waarheidsvinding en feitenonderzoek doen! Een kinderrechter mag BJZ/RvdK niet blindelings vertrouwen!? De kinderrechter hoort een onderzoeksrechter te zijn die verplicht is aan waarheidsvinding, onafhankelijkheid en onpartijdigheid?

BJZ/RvdK hebben mij sinds het begin buiten spel geprobeerd te zetten! Want ik mocht niet samen met moeder van dochter naar BJZ/RvdK kantoor! Moeder van dochter moest van BJZ/RvdK de relatie met vader verbreken en mocht geen contact meer met vader hebben want anders zal ze haar dochter nooit meer zien of terug komen! BJZ/RvdK zeggen bij elke keer bezoekuur tegen moeder dat ze niet meer met mij de vader contact mag hebben? Omdat vader aan waarheidsvinding doet en voor de waarheid opkomt! Dat ik mijn gezin beschermd, ons eigen netwerk hebben en hun met oprechte open vragen stel waar BJZ/RvdK niets van willen weten en horen! We gingen wekelijks voor regelmatige reguliere controle bij meerdere huisartsen om de gezondheid en veiligheid van mijn dochter te waarborgen. We hebben ons eigen familie en professioneel zorg-hulpverlening netwerk. Mijn dochter was altijd kern gezond en gelukkig bij haar ware natuurlijk zorgzame ouders! BJZ/RvdK geven ons geen inzicht in het dossier van de huidige huisartsen en andere betrokken hulpverleners omtrent dochter!? BJZ/RvdK hebben in hun schaduw dossiers voor ons veel te verbergen? Terwijl in de dossiers van onze huisartsen mijn dochter telkens kern gezond was beoordeeld. Ook frustreren BJZ/RvdK lichamelijk oriënterend en interactie-observatie onderzoek omtrent mijn dochter samen met moeder van onafhankelijke professionele deskundigen! Blijkbaar verbergt BJZ/RvdK sporen van seksueel kindermisbruik, kindermishandeling en oudervervreemding omtrent mijn dochter!? Kinderen die door BJZ/RvdK uit huis geplaatst worden belanden in een nog onveilige omgeving! Waar kinderen in de klauwen van BJZ/RvdK 2 tot 4 keer zoveel kans hebben op seksueel kindermisbruik en tientallen meer kans op psychische, geestelijke, emotionele verwaarlozing en kindermishandeling!?

Wat heeft BJZ/RvdK allemaal te verbergen als zij ons niet het volledige dossier willen geven? Waaronder het dossier van de huidige huisarts? Waarom frustreert BJZ/RvdK onafhankelijk onderzoek door deskundige orthopedagoog? Zodat er bij mijn dochter en moeder een onafhankelijk interactie-observatie kan gebeuren. En zodat mijn dochter lichamelijk onderzocht kan worden op sporen van seksueel kindermisbruik en kindermishandeling? Maar BJZ/RvdK willen dat niet! Want zij hebben feitelijk veel te verbergen? Mogelijk hebben de medewerkers van BJZ/RvdK ook perverse prikkels voor mijn dochter? Want BJZ/RvdK zeiden ook keer op keer dat alles goed was met dochter en dat ze erg mooi uitzag! Daarom hebben BJZ/RvdK mijn dochter gestolen, ontvoert, misbruikt, mishandelt en pure oudervervreemding aangedaan want gelijk staat als zware kindermishandeling!

Er is belangenverstrengeling opgemerkt in de beschikking van 12 juni 2012 dat de mondelinge uitspraak van de kinderrechter. Door het valse verzoek van BJZ/RvdK zonder dat er aan waarheidsvinding en feitenonderzoek wordt gedaan. Dat de kinderrechter, BJZ en RvdK niet aan toetsing doen is heel duidelijk! De kinderrechter heeft een nevenfunctie werkend bij BJZ Zuid-Holland! Dit is zeker niet van onafhankelijke partij en louter het feit niet eerlijk! Dit is pure belangenverstrengeling en bedrog door de kinderrechter! Dit mag nooit gebeuren en kan nooit de kwaliteit en garantie geven van een onafhankelijke rechtstaat!

Nu wilt BJZ/RvdK hun kindermishandeling, kindergijzeling en kinderhandel wanpraktijken voortzetten om opnieuw met hun duivelse leugens en bedrog te komen die niet aan waarheidsvinding en feitenonderzoek doen? Opnieuw willen BJZ/RvdK de kinderrechter misleiden en op het verkeerde been zetten!? Wat gaat u doen kinderrechter? Gaat u mee met BJZ/RvdK? Zodat mijn dochter niet de ware liefde en zorg krijgt als die van haar ware natuurlijke ouders? Kinderen in de kindermishandeling klauwen lopen zelf 2 tot 4x hogere kans op seksueel kindermisbruik. Ik heb nu meerdere ouders gesproken en weet precies wat eraan de hand is bij de wanpraktijken van BJZ/RvdK en de Rechtbank! Ouders en kinderen zijn veel beter af zonder die leugenachtige Gestapo-achtige kinderroof en kinderverkrachter-machine genaamd BJZ/RvdK. Hun hulpverlening is niets waard! Gezinnen en kinderen zullen alleen lijden onder hun wanbeleid gemaskeerd als jeugdhulp verlening het is grote schande onder de mensheid!

De feiten zijn zo hard dat u de waarheid moet kunnen door zien dat er geen gronden zijn van de onterechte gijzeling, kindermishandeling en oudervervreemding omtrent mijn dochter. Als u geen directe uitspraak wilt doen laat u de kinderrechter ook gebrek aan waarheidsvinding zien! Mijn gezin wordt al 6 maanden lang geteisterd, geterroriseerd, belaagd en veel onrecht aangedaan! Dit allemaal zonder ware gronden! Zolang is iedereen medeplichtig, verantwoordelijk en heeft bijgedragen aan misverstanden en wanpraktijken omtrent mijn gezin, dochter en bij de wanpraktijken bij BJZ/RvdK!

De Nationale Ombudsman heeft keer op keer aangegeven dat BJZ/AMK/RvdK niet aan waarheidsvinding doen en dat BJZ/RvdK een ernstige gedragsstoornis heeft! De Nationale Ombudsman maakt zich ernstige zorgen of de kinderrechten voldoende gewaarborgd zijn in Nederland? Prof. J. van den Acker zegt dat iedere UHP overbodig is! Prof. J. Hermans zegt dat alleen ouders hun eigen kinderen de juiste hulpverlening thuis kunnen bieden! Peter Cuyvers zegt bij opdracht bij het Ministerie van Volksgezondheid dat BJZ/RvdK een krankzinnig systeem is! Het is schandalig hoeveel leed, emotionele beschadiging ouders en kinderen opzettelijk wordt aangedaan onder het schijnheilige nom van de dekmantel van Jeugdzorg en de Kinderbescherming!? Hoeveel verdient BJZ/RvdK? Hoeveel geld gaat daarin om? Dat zijn tientallen miljarden euro’s! Welke commerciële belangen worden hierbij behartigd? Wat wordt er allemaal met dat geld gedaan? Als zij niet opkomen voor de ware belangen om jeugdigen te beschermen? Het is een schijnheilige leugen wat BJZ/RvdK beweren. De waarheid blijft de waarheid, hoe groot de leugen ook is. Wij weten de waarheid, de waarheid zal overwinnen. De waarheid zal uiteindelijk rechtvaardigen en dat is belangrijk!

Door BJZ/RvdK heb ik sindsdien in 6 maanden tijd maar 1 uur mijn bloed eigen dochter kunnen zien! In dat uurtje tijd voelde mijn dochter erg gespannen en ijskoud aan omdat ze in het pleeggezin mishandelt wordt en krijgt niet de nodige ware liefde als van haar ware natuurlijke liefdevolle zorgzame ouders! Mijn dochter is in negatieve zin erg verandert door de schuld van BJZ/RvdK! Dat mijn dochter haar bloed eigen moeder ook maar 1 uur per week mag zien is vreselijk, schandalig en onmenselijk! Dit is opzettelijke oudervreemding dat gelijk staat als ernstige kindermishandeling door BJZ/RvdK! Zij traumatiseren mijn dochter opzettelijk van het recht om de natuurlijke omgang te frustreren met haar eigen moeder en vader wordt afgehouden! Dit bedrieglijke systeem beschadigd voorgoed mensenlevens dat zijn letsel en littekens achterlaat! Dit verstoord het al natuurlijke contact en de harmonieuze zelf ontwikkeling van mijn dochter naar zelfstandigheid. Mijn dochter hoort bij haar biologisch moeder en vader! dochter heeft recht met omgang met haar eigen familie-netwerk waar natuurlijke oma’s, opa’s, ooms, tantes, neven, nichten en andere belangrijke familieleden bij horen haar liefde geven! Om bij hun te zijn en hun te mogen kennen voor een stabiele, harmonische en zelfstandige ontwikkeling naar volwassenheid!

Dhr. Anthony S. maatschappelijk werker van BJZ Rotterdam heeft zelf keer op keer gezegd in het vrijwillig kader dat we Families Frist moesten accepteren! Hoewel FF is alleen nodig voor gezinnen die in een acute ernstige dreigende situatie verkeren waar UHP dreigt! Hoewel in ons gezin altijd alles goed was en wij ons eigen professionele zorg-hulpverlening en familie netwerk hadden binnen ons eigen handbereik! Bij totaal 2 huisartsen en een verpleegkundige en oma (mz) staat bekend als kraamverzorgster die dagelijks bij ons langs kwam. Mijn eigen moeder (vz) staat bekend als verpleegkundige met 20 jaar lang ervaring! BJZ/RvdK is bij ons de grote kwade kwelgeest! Het veroorzaakt onrust, stress, problemen en zet ons harmonieuze liefdevolle gezin en relatie onder ernstige druk sinds het begin! Op 23 mei 2012 zegt Dhr. Anthony S. (BJZ) in het contacten-journaal dat donderdag 24 mei 2012 de zaak wordt voorgelegd aan de gedragsdeskundige Dhr. Ton van de A. (BJZ). Uit dit overleg komt naar voren dat we een V-OTS gaan aanvragen aan de RvdK. Omdat de constructie volgens BJZ met de huisarts niet werkt! Op 24 mei 2012 staat dat het zicht ontbreekt op de situatie om te beslissen of Dhr. Anthony S. de ouders met een goed geweten met rust kan laten?

Op 24 mei 2012 donderdag werd ik opgebeld door Mw. Nicole V. en Dhr Jim K. van de RvdK dat er zorgen van BJZ waren gemeld! RvdK wilden met spoed een huisbezoek af dwingen vanwege een valse AMK melding van ruim een maand geleden op 22 april 2012 die in het EMC plaats vond bij de geboorte omtrent van mijn dochter! De volgende dag 25 mei 2012 vrijdag werd een afspraak gemaakt met moeder op kantoor RvdK. Op 6 juni 2012 zijn de Raadsmedewerkers Mw. Vannessa van de G. en Mw. Debora S. 2 keer langs geweest de 1ste keer om 10:38 waar ik de vader alleen thuis was toen moeder en dochter bij oma (mz) waren. Toen hoorde Mw. Debora S. spoken in de kast terwijl er niemand thuis was!? De Raadsonderzoeker dacht dat moeder en dochter in de kast verstopt zaten!? De 2de keer was om 16.00 kwamen wij samen waar mijn complete gezin bij was. Er is toen een afspraak gemaakt met moeder voor de volgende dag op 7 juni 2012 waar ik de vader niet bij mocht zijn. Daar is het veiligheidsplan besproken, kopie schriftelijk toegezonden naar oma (mz) en naar vader (dz). Ze kreeg van de Raad anderhalve week de tijd om erover na te denken. Hoewel 4 dagen later op 11 juni 2012 maandag werd ik opgebeld door Raadsonderzoeker Dhr. Arend L. (RvdK). Er werd medegedeeld op een zeer geïntimeerde onprettige toon dat we ons niet aan de afspraken van het veiligheidsplan hadden gehouden? In het veiligheidsplan stond dat moeder en dochter niet meer naar vader mochten gaan als er nog geen hulpverlening was ingezet!?

Op 12 juni 2012 werd ik gebeld door mijn vorige toenmalige advocaat dat BJZ langs wilde komen voor een gesprek om 17.00 uur samen met de 2 voorlopige-gezinsvoogden Mw. Kim H. en Mw. B. (BJZ) Ik dacht dat er harmonische oplossingen zouden komen en dat zij ons daarna voorgoed met rust zouden laten! Hoewel niets was minder waar want we moesten een opgestelde brief/veiligheidsplan ondertekenen. De gezaghebbende moeder van dochter heeft het plan wel ondertekend. Ik de vader heb niet ondertekent omdat er juist geen problemen en gronden zijn en omdat we onze eigen professionele zorg-hulpverlening en familie netwerk hebben!

Op diezelfde avond tegen 23.00 stond er een team van 4 man sterk van de politie en met de 2 voorlopige-gezinsvoogden Mw. Kim H. en Mw. B. (BJZ) met een rechterlijke machtiging (valse last van binnentreden) om mijn woning te betreden ( te zien op: https://youtu.be/sX-WrmGE1Ls ) Omdat er zorgen waren gemeld door BJZ/RvdK? Mij werd een kopie beloofd hoewel heb die nooit hebt ontvangen. Zij kwamen mijn dochter gijzelen hoewel echter ze was echter die avond bij oma (mz). Ik vader mocht niet met moeder van dochter spreken! Sinds die dag werd ons gezin van elkaar gescheiden en ontwricht! Ook hebben zij onterecht in mijn woning in kasten en laden gesnuffeld en alles overhoop gehaald! Ik werd door 2 politieagenten tegen mijn wil ruim 30 min in mijn woning gehouden zonder verdenking.  Later bleek dat zij naar oma (mz) zijn gegaan en dochter uit haar oma’s armen hard weggerukt hebben! Dochter was schaars gekleed zonder jas of dekentje en 1 sokje lag nog buiten die uitgevallen was! Zonder dat zij een rechterlijke machtiging(last van binnentreden) hebben laten zien bij oma (mz). De hele nacht konden moeder van dochter en oma (mz) niet slapen en hebben gehuild tot vroeg in de ochtend! De volgende ochtend kwam moeder van dochter overstuur en verdrietig naar mijn woning toe!

Medewerkers van BJZ waaronder Juridische medewerker Mw. Saskia S. (BJZ) hebben moeder van mijn dochter op dezelfde dag vlak na de UHP ontvoerd in een geblindeerde auto van BJZ waar zij rondjes met haar reden om haar op een intimideerde wijze te ondervragen, te bedreigen en haar bevelen op te gehoorzamen. Dat moeder van dochter niet meer met vader om mocht gaan! Dat ze zelfstandig moest gaan wonen en dat ze een andere advocaat moest nemen die werd uitgekozen door BJZ! Want anders zal haar dochter nooit meer terug zien! Hierdoor heeft BJZ/RvdK niet alleen opzettelijk mijn liefdevolle harmonieuze gezinsleven verwoest maar ook de relatie van mijn vrouw de ware liefde uit mijn leven waar mijn dochter uit is ontstaan! BJZ/RvdK ontkennen de waarheid omdat zij niet aan waarheidsvinding doen!

Enkele dagen later kregen we de beschikking met de uitspraak van 12 juni 2012, pas 1 week later op 19 juni 2012 later kregen we de bevestiging van de UHP van BJZ voor dag en nacht voor een duur van 4 weken. De Hoorzitting was 19 juni 2012 met de uitspraak van 20 juni 2012, dat er een verlenging was van 3 maanden van 10 juli 2012 t/m 8 september 2012. Van alle onderzoeken is er alleen en IQ-test gedaan met de moeder en 3 september 2012 was er weer een hoorzitting, waarin ik twijfelde aan de onafhankelijke rechtspraak van de rechter? Omdat kinderrechter bijna in alle gevallen altijd het advies van BJZ/RvdK blindelings opvolgen en niet aan waarheidsvinding wordt gedaan!? Een rechter hoort te zien en te weten als het dossier goed wordt bestudeerd dat zaken niet geheel waterdicht zijn en heb ik terecht gewraakt! En werd onterecht door de rechtbank weer afgewezen en hebben 3 maanden verlengd tot 3 december 2012! Hoewel de RvdK heeft aangegeven dat sinds 24 mei 2012 een Raadsonderzoek plaats vond met een duur van 6 weken! Hoewel tijdens dat onderzoek mag moeder zelf bepalen waar ze wilt zijn en met wie ze omgaat!? Ik vader heb toen opgebeld van hoe gaat het onderzoek precies? Toen werd mij medegedeeld door Mw Vanessa van de G. dat ze mij wilt uitnodigen op kantoor om het onderzoek voort te zetten op 24 juli 2012.

Op 25 mei 2012 staat in het BJZ contacten-journaal dat Dhr. Anthony S. (BJZ) het verslag van het huisbezoek op 24 mei 2012 van Mw. Nicole V. (RvdK) staat; dat er een goed gesprek hebben gehad, dat het huis er perfect uit ziet, ouders gaan liefdevol met kindje om, moeder is geen bange mishandelde angstige vrouw! Gaan naar CB, het zicht op de situatie wordt geboden door oma (mz) en meldt als het niet goed gaat! Conclusie dat het nu veilig genoeg is! Afspraken BJZ wacht uitkomsten onderzoek af en stuurt ouders een brief met de bevestiging dat dat gemelde zorg niet gedeeld wordt door de Raad voor de Kinderbescherming en wij het gezin met rust zullen laten tot nadere order!

Op 8 juni 2012 is er mondelinge verzoek gedaan voor OTS, en deze te doen voorafgegaan van een V-OTS met een termijn van 3 maanden. De Raad voor de Kinderbescherming heeft op 11 juni 2012 de uitspraak schriftelijk bevestigd. Op 12 juni 2012 is een verzoek gedaan voor UHP binnen een pleeggezin met een duur van 4 weken met (nog over te leggen) indicatie-besluit?

Bepaalt dat de machtiging tot UHP van kracht blijft indien het besluit, bedoelt in WJZ:Art. 6, eerste lid strekt tot UHP.
1. Indien de stichting een besluit neemt, waarbij wordt vastgesteld dat een cliënt is aangewezen op zorg als bedoeld in artikel 5, tweede lid, geeft zij daarbij in ieder geval:
a.) een beschrijving van de problemen of dreigende problemen van de cliënt, de ernst en de mogelijke oorzaken daarvan;
b.) een beschrijving van de in verband daarmee benodigde zorg en het met die zorg beoogde doel;
c.) de termijn gedurende welke de aanspraak geldt nadat de in het besluit voorziene zorg is aangevangen;
d.) de termijn waarbinnen de aanspraak tot gelding moet zijn gebracht;
e.) een advies wie de zorg kan of kunnen verlenen.

Wat is precies de reden waarom mijn dochter OTS/UHP is kinderrechter? Omdat ik de vader geen handtekening hebt gezet? Want ook als had ik mee-gewerkt voor het zogenaamde veiligheidsplan van BJZ/RvdK wat van geen kant deugt! Want als er meewerkt wordt met de hulpverlening van BJZ/RvdK in 9 van de 10 gevallen zijn ouders ook hun kinderen kwijt! We hadden juist onze eigen professionele zorg-hulpverlening en familie netwerk dat vakkundig door BJZ/RvdK is afgebroken!

Kinderrechters schaden de onafhankelijke rechtsstaat door mee te gaan met de misverstanden binnen BJZ/RvdK! Hoewel zij zijn verantwoordelijk voor de vele misstanden door niet aan toetsing, waarheidsvinding en feitenonderzoek te doen. Is dit nu weer zo een geval kinderrechter? Edelachtbare onder de naam van vrouwe Justitia van waarheid en gerechtigheid! Mogen ons hart voor alle goeden en slechte daden gewogen worden? Waar is de rechtvaardigheid kinderrechter? Ik verzoek u vriendelijk voor de terechte onmiddellijke vrijlating van mijn onterechte gegijzelde dochter! Om haar direct vrij te laten van de onterechte kindermishandeling, kindergijzeling en oudervervreemding van de kinderdieven genaamd BJZ/RvdK! Breng mijn dochter alstublieft terug naar haar ware eigen moeder en familie netwerk waar ze hoort dan zal u hart gewogen worden voor een goede eerlijke en rechtmatige daad!

Hoogachtend,
(Biologische-vader dochter)

Contact redactie: JeugdzorgMaffia@gmail.com voor commentaar en/of vragen.

Zie ook: Het pleidooi tegen BJZ/RvdK | Het waarheidsvinding-rapport tegen BJZ, RvdK & Rechtbank | De klacht tegen EMC Sophia Kinderziekenhuis

Bron: https://jeugdzorgmaffia.wordpress.com/2012/12/12/nieuw-pleidooi-tegen-de-bjzrvdk-kinderroof-machine/

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s