Bureau Jeugdzorg Haaglanden en Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland zijn op 8 oktober 2012 voor de duur van 1 jaar onder toezicht gesteld door de inspectie jeugdzorg.

De staatssecretaris M.J. van Rijn van WVS heeft Kamervragen van Kamerlid Van der Burg (VVD) beantwoord.

Hieruit komt naar voren dat Bureau Jeugdzorg Haaglanden en Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland al 3 jaar de zaken niet op orde heeft en al sinds 2010 onder de loep werd genomen door de Inspectie jeugdzorg.

Ook Bureau Jeugdzorg had de zaken niet op orde in 2011.
De inspectie heeft deze verbeteringen na aanleiding van het toezicht in 2012 nauwgezet gevolgd. In september 2012 heeft de inspectie de kwaliteit van de verzoeken tot onderzoek van bureau jeugdzorg Groningen opnieuw getoetst. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de meldingen van dit bureau op basis van deze laatste toets als voldoende.

Voorgeschiedenis
In 2010 heeft de Inspectie Jeugdzorg een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de besluiten van de Raad voor de Kinderbescherming en bureau jeugdzorg om al dan niet een raadonderzoek te starten. Het oordeel van de inspectie luidde toen dat de zorgvuldigheid waarmee de Raad en bureau jeugdzorg besluiten nemen om wel of geen raadonderzoek te starten onvoldoende was. Dat gold voor alle onderzochte regio’s.

In 2011 heeft de inspectie vervolgonderzoek gedaan naar de kwaliteit van de verzoeken tot onderzoek van bureau jeugdzorg aan de Raad voor de Kinderbescherming. Bij dit vervolgonderzoek bleek de kwaliteit van de verzoeken tot onderzoek van twee bureaus jeugdzorg, Haaglanden en Groningen, niet voldoende. De inspectie heeft deze bureaus jeugdzorg verzocht de benodigde verbeteringen zo spoedig mogelijk in te voeren.

Bureau jeugdzorg Haaglanden heeft vervolgens maatregelen getroffen om de kwaliteit van de verzoeken tot onderzoek te verbeteren. Medio 2012 heeft het bureau een interne controle verricht naar de kwaliteit van de verzoeken tot onderzoek. Daaruit bleek dat de kwaliteit nog niet voldoende was. In september 2012 heeft de inspectie de kwaliteit van de verzoeken tot onderzoek van zowel bureau jeugdzorg Haaglanden als Zuid-Holland getoetst. De kwaliteit was bij beide bureaus niet voldoende. Om die reden heeft de inspectie bureau jeugdzorg Haaglanden en Zuid Holland op 8 oktober 2012 onder verscherpt toezicht gesteld.

Beide bureaus zijn niet in staat gebleken om de kwaliteit van de verzoeken tot onderzoek te verbeteren, ondanks herhaald toezicht van de inspectie en voorgenomen verbetermaatregelen van de instelling. Hieruit constateert de inspectie dat het aan kwaliteitsbewaking van bureau jeugdzorg heeft ontbroken. Het verscherpt toezicht betreft daarom zowel de kwaliteit van de verzoeken tot onderzoek als het bewaken van deze kwaliteit.

handhavingstaak komt na de stelselwijziging bij de Rijkstoezichthouder te liggen
Provincies en stadsregio’s zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die jeugdzorgaanbieders en de bureaus jeugdzorg leveren. De inspectie houdt hier toezicht op. Indien de inspectie van mening is dat de kwaliteit onvoldoende is, heeft zij diverse mogelijkheden om in te grijpen:

  • De Inspectie Jeugdzorg kan (nogmaals) aanbevelingen doen die strekken tot verbetering van de kwaliteit;
  • De Inspectie Jeugdzorg kan vragen om een verbeterplan ten aanzien van de geconstateerde gebreken;
  • De Inspectie Jeugdzorg kan een instelling onder verscherpt toezicht stellen;
  • De Inspectie Jeugdzorg kan in spoedeisende gevallen een schriftelijk bevel geven om direct in te grijpen of de jongeren direct weg te halen;
  • De Inspectie Jeugdzorg kan de verantwoordelijke bestuurder(s), in dit geval Gedeputeerde Staten, aanbevelen handhavend op te treden jegens de betreffende instelling;
  • Tenslotte kan de Inspectie Jeugdzorg de verantwoordelijk bewindspersoon adviseren Gedeputeerde Staten een aanwijzing te geven om te handhaven, indien zij van mening is dat de provincie onvoldoende handhaaft.

In het kader van het nieuwe jeugdzorgstelsel ben ik, samen met mijn collega bewindslieden, aan het bezien hoe het geïntegreerd Rijkstoezicht op jeugd vorm gaat krijgen. Uiteraard wordt ook bekeken over welke instrumenten de Rijkstoezichthouder zou moeten beschikken. Inmiddels is besloten dat de handhavingstaak na de stelselwijziging bij de Rijkstoezichthouder komt te liggen.

Daar waar de inspectie constateert dat instellingen niet aan de vereiste kwaliteitseisen voldoen moet snel, maar in het belang van het kind, zorgvuldig worden ingegrepen. De inspectie beoordeelt ter plekke wat proportioneel is voor de situatie die ze bij een instelling aantreft. Als de verbeterpunten niet adequaat worden opgepakt, staat de weg open naar een zwaarder middel.

Voor het einde van het jaar informeer de staatssecretaris, zoals toegezegd tijdens het Verzamel Algemeen Overleg van 13 juni jl., over de wijze waarop de Inspectie Jeugdzorg omgaat met instellingen die voortdurend niet aan de eisen van de inspectie voldoen.

Op dit moment staan de bureaus jeugdzorg voor de duur van maximaal één jaar onder verscherpt toezicht. De bureaus jeugdzorg Haaglanden en Zuid-Holland hebben een verbeterplan opgesteld. De inspectie toetst begin 2013 of de verzoeken tot onderzoek kwalitatief voldoende zijn.

Aldus de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn

lees ook:
Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland onder verscherpt toezicht gesteld

Bron: http://www.antibjz.nl/page/articles.html/_/jeugdzorg-algemeen/bjz-haaglanden-en-zuid-holland-hebben-zaken-al-r1418/

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s