Op 6 jarige leeftijd behandeld als ’n zwaar crimineel door Jeugdzorg

Geplaatst: 17 december 2012 in Criminele Organisatie, Jeugdzorg Maffia, Kindermisbruik en Kindermishandeling, Kinderontvoering, Kinderroof en Kindergijzeling, Seksueel Kindermisbruik en Kinderverkrachting

Na jaren in Rotterdam te hebben gewoond en gewerkt te hebben was Nora blij toen ze hoorde dat ze kon verhuizen naar een appartement in Bergschenhoek. Samen met haar zoontje nu 7 jaar. Haar geluk was echter van hele korte duur wat nu zit ze al maanden alleen thuis zonder haar zoon die 15 februari 2010 uit huis is geplaatst door jeugdzorg.

“Het begon allemaal in 2004 toen zij met haar zoontje naar het consultatie bureau ging i.v.m. spuugklachten van haar zoontje. Ze kreeg medicijnen mee, maar ze koos zelf voor homeopathische middelen om de spuugklachten te verhelpen, het consultatie bureau was het daar totaal niet mee eens en maakte hier een zwaartepunt van en deden een melding bij het AMK (Algemeen Meldpunt Kindermisshandeling). Nora zou opeens last hebben van een postnatale depressie.
Uiteindelijk bleek na controle in het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan den IJssel haar zoontje een open maagklepje te hebben, het consultatie bureau bood na de uitkomst van het onderzoek in het ziekenhuis haar excuses aan.
Maar de klacht en de melding naar het AMK zat nog steeds in mijn dossier en bleef van kracht die haar tot op de dag van vandaag nog steeds achtervolgt. Met als resultaat dat De Raad van de Kinderbescherming heeft besloten met jeugdzorg haar zoon uit huis te plaatsen!”

Citeer

Uit de klachtenbehandeling AMK om de stukken uit het dossier te halen:

In uw schrijven geeft u aan dat in de rapportage van het AMK van juni 2010 staat beschreven dat u postnataal depressief zou zijn, ik heb deze rapportage er op nagelezen en zie nergens staan dat u postnataal depressief zou zijn, er word enkel een vermoeden uitgesproken vanuit het consultatie bureau dat er mogelijk sprake zou zijn van een postnatale depressie. In de beoordeling van het AMK wordt niet gesteld dat er bij u sprake is van een postnatale depressie.

Verderop valt te lezen.

Omdat het AMK naar het geheel kijkt van de factoren die van invloed zijn op de draagkracht van de ouder zijn uw fysieke klachten, Fibromyalgie, onderdeel van de risicofactoren.

Dit zal dan ook niet uit de rapportage worden verwijder,
U stelt dat in de rapportage staat dat u een persoonlijkheidsprobleem zou hebben. Ik ben dit niet tegengekomen dat dit zo is gesteld en zie dan ook geen aanleiding hier iets in te corrigeren.
Het AMK zal daarom niet overgaan tot de door u gewenste correcties.

In maart 2009 openbaarden zich gezondheidsklachten bij zowel Nora als haar zoontje.
“zij kregen last van een verschroeide huid, jeuk en problemen aan de luchtwegen.
Helemaal onder de uitslag gingen zij naar de huisarts, want ze dachten zelf dat de uitslag veroorzaakt werd door beestjes, omdat Nora door het hele huis kleine zwarte korreltjes zag liggen. Ze kreeg luizen crème mee, maar in het dossier kwam de aantekening ‘Parasietenwaan’ te staan.
Uiteindelijk bleek de boosdoener glaswol te zijn.
Dat was als geluidsdemper in het ventilatierooster van hun huis was gestopt.
De onjuiste aantekening bleef weer in het dossier staan; men vond dat Nora niet spoorde.

Dit alles kwam uiteindelijk op het kantoor van Bureau Jeugdzorg Terecht. “Omdat zij nog steeds last bleven houden van de uitslag werd er een afspraak gemaakt met een dermatoloog.
Bij aankomst bleek dit een assistent in opleiding van een psycho-dermatoloog te wezen die samen met de psycho-dermatoloog zonder haar weten een diagnose zou stellen; deze is nu wel vernietigd.
Maar Nora voelde dat er achter haar rug een spinnenweb vormde van mensen die er allemaal vanuit gingen dat zij geen hulp wilde’ en nog steeds in hun ogen niet spoorde.
Nora kreeg bericht van het AMK dat er een melding was gedaan van kindermisshandeling (dit is een ruim begrip). In die tijd waren Nora en haar zoontje het huis met de problemen ontvlucht, omdat de uitslag maar niet wegging, zijn ze tijdelijk gaan wonen bij een vriendin en daar ging het goed.
Echter dacht de Raad van de Kinderbescherming (Die zonder dat Nora het wist inzicht heeft gehad in het dossier die nog vol met onwaarheden/onjuistheden stond) anders over.

Citeer

Uit het Rapport raad van de Kinderbescherming:

Moeder is vanwege haar obsessieve gedrag niet in staat om K een veilige opvoedsituatie te bieden en om te zorgen die professionele instanties om K hebben in te zien. Het belang, de gezondheid van K wordt door moeder ongewild ondergeschikt gemaakt aan haar obsessie. Daarom is het in belang van K’s verzorging en opvoeding dat hij niet bij moeder verblijft maar in een residentiële opvang

Verder op in het rapport valt ook het volgende te lezen:

Vrijwillige hulpverlening is tot op heden niet voldoende gebleken om de bedreiging in de ontwikkeling van K af te wenden. Obsessieve gedachtes en daaraan gerelateerde compulsieve handelingen domineren moeder leven, waardoor er bij moeder geen ruimte is voor hulpverlening. Moeder en K komen steeds verder van vrijwillige hulpverlening af te staan en de problemen en dreigingen voor K’s ontwikkeling worden ernstiger en groter

Met als gevolg dat op 15 februari 2011 een vijftal mensen (Agenten en medewerkers van Bureau Jeugdzorg) voor de deur stonden, met de mededeling “wij komen uw kind halen” en Nora kreeg zoals elke andere ouder die dit heeft meegemaakt dit kan na vertellen de machtiging tot uithuisplaatsing onder haar neus en kreeg amper de tijd om wat spullen voor haar zoontje te verzamelen en in een tasje te doen. Binnen luttele minuten was haar zoontje weg en Nora alleen en moedeloos in verdriet achterlatend. Haar zoontje was toen net 6 jaar geworden, en gebracht naar een pleeggezin op een geheim adres.

De kinderrechter adviseerde om haar zoontje “in de tijd dat er door deskundigen een rapport opgemaakt kon worden ”onder te brengen in het eigen netwerk van de moeder zodat ze contact met elkaar konden houden, maar daar werd zoals gebruikelijk geen gehoor aangegeven.

Citeer

Uit het Rapportage Raad voor de Kinderbescherming behoeve plaatsing eigen netwerk
De raad acht een netwerkplaatsing echter niet in het belang van K, een eigen netwerk gezin zou onvoldoende opgewassen zij tegen de problematiek die er in dit gezin speelt.

Sindsdien is Nora bezig om samen met een psychiater aan te tonen dat zij normaal is en niet mankeert en dat zij wel degelijk gezondheidsklachten hadden door de glaswol in de voormalige woning.
In het raadrapport valt onder meer een strekking te lezen over het glaswol uit de vorige woning wat bij Nora en haar zoon heeft geleid tot uitslag over het lichaam en dat ze zijn vertrokken uit de woning het volgende te lezen wat ook onderliggend is aan de uithuisplaatsing.

Citeer

Uit het rapport Van De Raad van de Kinderbescherming

Moeder heeft de brief van A.C.E Milieuadvies ook aangeleverd bij de DOSA regisseur. De DOSA regisseur neemt contact op met de raadsondezoeker. Zij heeft navraag gedaan bij het bedrijf over de betekenis van de uitkomsten. A.C.E Milieuadvies heeft aangegeven dat de aangetroffen hoeveelheid vezels op geen enkele wijze een bedreiging kan vormen voor de gezondheid. Hieruit concludeert de raad dat Km in tegenstelling tot moeder visie geen gezondheidsrisico’s heeft ondervonden van eventuele MMMF Vezels

In het rapport van A.C.E staat wat er in aangetroffen en dat glaswol schadelijk kan zijn voor de gezondheid op lange duur, waaronder irritatie van de huid, ogen en slijmvliezen. Er is in de woning door van A.C.E namelijk een percentage van 60% aan glaswol gemeten en geconstateerd
In een mail aan de adviseur die Nora heeft gestuurd op de conclusie van de raadonderzoeker schrijft hij het volgende.

Citeer

Besta Nora zo heb ik dit niet verwoord. Dit is een mening van de onderzoeksinstelling. Einde citaat

Zoals gebruikelijk en is ook zo gebleken, Accepteren de rechters alles wat zij van Bureau Jeugdzorg doorkrijgen; ook zonder onderzoek en zonder hard bewijs en documenten, Nora heeft niet stilgezeten en heeft alles laten onderzoeken en gerapporteerd om zo aantoonbaar te maken dat zij goed voor haar zoontje kan zorgen, en geen “Parasietenwaan heeft” en bij haar volle verstand is en niet zoals geclaimd word en in de rapportages staat weergegeven: “Niet spoort”.
Als je dus Als Nora homeopathische middelen verkiest boven de reguliere medicatie vecht je tegen een gigantische hoge en dikke muur van mensen die het denken beter te weten vanuit hun “professionaliteit” het is niet in het kinds belang homeopathische medicijnen te gebruiken i.p.v. reguliere medicijnen zo is men van mening.

Zo zou Nora geen aanwijzingen hebben opgevolgd en heeft zij aangifte gedaan tegen Bureau Jeugdzorg dit laatste werd niet gewaardeerd.
Nora verwijt Jeugdzorg dat ze zeer ondeskundig te werk gaan; wat ‘men’ vind word opgediept uit bestaande (niet correcte) dossiers, niet capabele deskundigen vormen zich een oordeel en dat word blind voor waarheid aangenomen zoals een psycholoog van Horizon Bergschebos in Rotterdam heeft geconcludeerd dat Nora ‘tussen waan en werkelijkheid schijnt te leven? Zonder dat deze psycholoog Nora gezien of gesproken heeft., waarna een plan van aanpak wordt opgesteld, onderzoeken en oordelen van deskundigen ingeschakeld door Nora zelf werden/worden aan de kant geschoven zonder er naar gekeken te hebben.
Natuurlijk is Nora voor het welzijn van het kind, echter hebben ze je bij jeugdzorg eenmaal in een ‘verkeerd’ vakje geplaatst, dan kom je daar “Zoals nu blijkt” niet meer uit.
En Nora merkt uit lieverlee dat zij daarin niet alleen staat en krijgt veel steunbetuigingen van mensen met soortgelijke ervaringen met de jeugdzorg.

Nora heeft al diverse keren samen met haar advocaat in de rechtbank gestaan. Haar Dossier is inmiddels van tafel, maar nu blijkt volgens Bureau Jeugdzorg dat haar zoontje in het gezin waar hij momenteel nog steeds verblijft een hechtenisproblematiek heeft, wat vaker voorkomt bij kinderen die onder dwang door jeugdzorg bij de ouders worden weggehaald.
Na een gesprek op zijn school bleef daar weinig van overeind; Haar zoon functioneert namelijk normaal zoals een kind van 7 jaar behoort te functioneren, zoals gewoonlijk word alles verdraaid, als ouder word je compleet buiten spel gezet en de leken en onkundigen maken de regels.

Nora vraagt sinds elf maanden om haar zoontje naar een psychiater te laten gaan om het van een ‘deskundige’ te horen hoe het is met de geestelijke gesteldheid van haar zoon en of de beweringen die Bureau Jeugdzorg stelde ook kloppen. Zie deze actie als een schreeuw om hulp; laat niet nog meer ouders de dupe hiervan worden zonder hoop op een goede afloop.
Want Nora mocht haar zoontje in december 2011 heel even zien en er was niets te bespeuren van een hechtingsprobleem zoals Bureau Jeugdzorg beweert. En dat breekt je moeders hart, wat hij moest weer mee terwijl waarschijnlijk heel veel mensen weten dat dit absoluut niet nodig is.

Reactie Bureau Jeugdzorg Rotterdam
Karin Baanvinger, Woordvoerder Bureau Jeugdzorg laat in een reactie weten: een uithuisplaatsing is een erg ingrijpende maatregel zowel voor de houder als voor het kind. Het is een uiterste nood maatregel in de hoop dat het naar twee kanten een redmiddel kan worden.
Een kind zal zo lang mogelijk bij de eigen ouders blijven en we komen liever niet in actie, dat gebeurd pas als alle andere hulpmiddelen hebben gefaald en het thuis niet meer veilig is voor het kind.
Dat kan diverse redenen hebben op zowel lichamelijk als op geestelijk vlak.
De raad van de Kinderbescherming verricht een onafhankelijk onderzoek bij het kind thuis en brengt vervolgens een rapport uit, is er sprake van een ernstige situatie dan gaat het naar de kinderrechter die al of niet bepaald of een ondertoezichtstelling of eventueel een uithuisplaatsing noodzakelijk is. De uitvoerende taak hiervan word aan Bureau Jeugdzorg opgedragen. De ondertoezichtstelling geld voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging van nog een jaar, samen gaan we aan de slag met als doel dat de ouders weer zelf voor hun kind kunnen gaan zorgen

Wij kijken op de eerste plaats naar het geen wat goed is voor het kind “dat staat altijd bij ons voorop” Reagerend op het verhaal van Nora geeft Mevr. Baanvinger aan dat Bureau Jeugdzorg veel zaken in de zaak van Nora gedocumenteerd kunnen weerleggen. Als wij dit publiekelijk maken zal dat echter niet alleen schade toebrengen aan Nora maar ook aan haar zoontje en beide willen wij voorkomen. Daarnaast zijn er nog twee redenen om niet uitgebreid op het verhaal van Nora in te gaan: 1 De wet die ons dat verbiedt en 2 onze wens om samen met Nora te werken aan een toekomst voor haar zoon, zodat hij veilig kan opgroeien.

Huidige stand van zaken
Nora mag haar zoontje maar 1 uurtje per maand zien onder toezicht van de gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg Rotterdam. Er mag niemand anders bij zijn ook al heeft een eigen kracht Conferentie deze vraag wel op tafel neergelegd
Citeer

Uit rapport Eigenkracht conferentie:

Hoe kan het netwerk ondersteunend zijn naar moeder en de (begeleide) bezoeken tussen moeder en kind positief laten verlopen zonder dat het belastend is voor het kind

De gezinsvoogd weigert zonder duidelijke en gefundeerde opgave van reden andere mensen (Vertrouwenspersonen) toe te laten bij de begeleide omgang.
Citeer

Uit Rapport Eigenkracht conferentie:

Heeft voor de verjaardag van het kind een schriftelijk bericht ontvangen van Nora dat een aantal mensen bereid waren om mee te gaan naar het bezoekuur met haar zoontje zodat, Nora haaraandacht gehaal aan haar zoon kon wijde en het bezoekuur zou spanningsloos verlopen, omdat Bureau Jeugdzorg beweert dat de bezoekuren niet goed verlopen.

De gezinsvoogd heeft telkens niet-pedagogische opmerkingen die spanningen oproepen: Het is normaal dat een moeder die nummer is beschuldigd van mishandeling een T-shirt mag passen, en opschrikkend verbieden door gezinsvoogd geeft naar het kind meer spanning, en zo meer gekke interventies

Waarom schrok de gezinsvoogd nou? Om de volgende reden: bij een eerdere omgang met Nora en haar zoon heeft Nora en de politie vijf blauwe plekken geconstateerd hiervan zijn door zowel Nora als de politie foto’s van gemaakt.
De politie heeft Nora daarop gevraagd aangifte te doen wat Nora ook heeft gedaan. Deze aangifte is door Onderzoeker van justitie die de gezinsvoogd schijnbaar persoonlijk kent, de prullenbak in verwezen met de volgende uitleg “5 Blauwe plekken met bloeduitstortingen is met vallen gebeurt”. Sinds dat moment mag Nora haar zoontje niet meer omkleden, en zelf geen nieuwe kleding mee nemen, mag niet meer met haar zoon als hij naar het toilet moet.

Dat laatste heeft nog een reden namelijk dat Nora bewijs stukken heeft van mogelijk seksueel misbruik en over stukken beschikt van een klachtzitting waarin staat dat Bureau Jeugdzorg Rotterdam heeft na gelaten onderzoek te doen naar Seksueel Misbruik.
Ook mag Nora niet met haar zoon praten over de gezondheid klachten praten die veroorzaakt werden door de glaswol in de voormalige woning, Als Nora hier wel over begint word het bezoekuur (dat één keer in de maand is) abrupt beëindigd,
Dit omdat de gezinsvoogd (als zelfbenoemde expert en deskundige) nog steeds stellig van mening is dat deze klachten psychisch waren CQ zijn en niet werden veroorzaakt door de glaswol.

Ook een eigen kracht conferentie heeft niet geleid tot een doorbraak en nog steeds is het een uitzichtloze situatie die zeker niet in het belang van het kind is.

Onderstaand de bijlages die zijn gebruikt voor dit artikel

klachtenbehandeling AMK
Toegevoegde afbeeldingen: Brief v. AMK manager 29-juni-2012_Pagina_1.jpgToegevoegde afbeeldingen: Brief v. AMK manager 29-juni-2012_Pagina_2.jpg

Stuk uit het rapport van de Raad van de Kinderbescherming
Toegevoegde afbeeldingen: Deel_Rapport_RVDK.jpg

rapport van A.C.E Milieuadvies en het Vu Medisch centrum
Toegevoegde afbeeldingen: RapportACE1.jpgToegevoegde afbeeldingen: RapportACE2.jpgToegevoegde afbeeldingen: RapportACE3.jpgToegevoegde afbeeldingen: RapportACE4.jpgToegevoegde afbeeldingen: RapportACE5.jpgToegevoegde afbeeldingen: RapportACE6.jpgToegevoegde afbeeldingen: Dermatoloog (dossierbeoordeling) VUMC 19 juli '12.jpgToegevoegde afbeeldingen: Info over Glaswol van NCVB_Pagina_1.jpgToegevoegde afbeeldingen: Info over Glaswol van NCVB_Pagina_2.jpgToegevoegde afbeeldingen: Info over Glaswol, Beroepsziekten.jpg

Email van A.C.E Milieuadvies
Toegevoegde afbeeldingen: Mail_Ace.jpg

Rapport Eigenkracht conferentie
Toegevoegde afbeeldingen: EKC planvan 21 dec. '11, 24 febr.-TjS +08 aug. 2012_Pagina_1.jpgToegevoegde afbeeldingen: EKC planvan 21 dec. '11, 24 febr.-TjS +08 aug. 2012_Pagina_2.jpgToegevoegde afbeeldingen: EKC planvan 21 dec. '11, 24 febr.-TjS +08 aug. 2012_Pagina_3.jpgToegevoegde afbeeldingen: EKC planvan 21 dec. '11, 24 febr.-TjS +08 aug. 2012_Pagina_4.jpgToegevoegde afbeeldingen: EKC planvan 21 dec. '11, 24 febr.-TjS +08 aug. 2012_Pagina_5.jpgToegevoegde afbeeldingen: EKC planvan 21 dec. '11, 24 febr.-TjS +08 aug. 2012_Pagina_6.jpgToegevoegde afbeeldingen: EKC planvan 21 dec. '11, 24 febr.-TjS +08 aug. 2012_Pagina_7.jpg

Overige Bijlage
Conclusie Gemeentelijke Ombudsman
Toegevoegde afbeeldingen: Klachtbeoordeling gem. Ombudsman 19 april 2012..._Pagina_01.jpgToegevoegde afbeeldingen: Klachtbeoordeling gem. Ombudsman 19 april 2012..._Pagina_02.jpgToegevoegde afbeeldingen: Klachtbeoordeling gem. Ombudsman 19 april 2012..._Pagina_03.jpgToegevoegde afbeeldingen: Klachtbeoordeling gem. Ombudsman 19 april 2012..._Pagina_04.jpgToegevoegde afbeeldingen: Klachtbeoordeling gem. Ombudsman 19 april 2012..._Pagina_05.jpgToegevoegde afbeeldingen: Klachtbeoordeling gem. Ombudsman 19 april 2012..._Pagina_06.jpgToegevoegde afbeeldingen: Klachtbeoordeling gem. Ombudsman 19 april 2012..._Pagina_07.jpgToegevoegde afbeeldingen: Klachtbeoordeling gem. Ombudsman 19 april 2012..._Pagina_08.jpgToegevoegde afbeeldingen: Klachtbeoordeling gem. Ombudsman 19 april 2012..._Pagina_09.jpgToegevoegde afbeeldingen: Klachtbeoordeling gem. Ombudsman 19 april 2012..._Pagina_10.jpgToegevoegde afbeeldingen: Klacht tegen AMK, antw. v.jpg

Bron: http://www.antibjz.nl/page/articles.html/_/jeugdzorg-algemeen/op-6-jarige-leeftijd-behandeld-als-n-zwaar-r1474

Advertenties
reacties
 1. G.J. McMurter schreef:

  Ik ben zelf allergisch voor glaswol.
  De vezeltjes, als je er allergisch voor bent, veroorzaken brandblaren in je gezicht.

  Ik heb het al eens opgemerkt,dat jeugdzorg rondwaart in haar eigen gecreeerde vicieuze cirkel
  van subjectieve inschattingen. Een onderzoeksmethode uit het jaar nul.

  Bestudeert u eens het ORBAhulpmiddel!
  Vooral rechters zouden dit moeten doen, want volgens mij is er geen enkele rechter te bekennen die de protocollen van het AMK ooit hebben bestudeerd en van het ORBA-selectiemiddel (vergelijkbaar met methoden van selectie uit de tweede wereld oorlog) hebben ze ook nog nooit een letter gelezen.
  Dan zouden ze zich de ogen uit hun hoofd schamen om kinderen op dergelijke gronden
  hun ouders te ontnemen! Bovendien laten ze over zich heenlopen, lekker makkelijk.het geld is binnen!
  Wanneer komt er eens een rechter in opstand als hetgeen hij/zij verordende niet wordt uitgevoerd?
  Of kunnen rechters alleen maar recht spreken en missen zij leidinggevende kwaliteiten?
  Een jeugdzorg die nog nooit de jeugdzorg wet heeft bestudeerd.
  Een jeugdzorg die niet weet wat een objectief wetenschappelijke onderzoek iin moet houden.

  De jeugdzorg heeft obsessieve gedachten; verricht compulsieve handelingen;
  bij de jeugdzorg is geen ruimte voor hulpverlening omdat de gehele preventieve zorg aan kinderen uit is gevallen, waardoor moeder en kind steeds verder
  van een veilige hulpverlening komen te staan en de problemen en dreigingen van de ontwikkeling van het kind steeds ernstiger worden en groter.

  Ik wijs hierbij op de overval van politie en jeugdzorg met vijf man.
  Wie is er hier geestelijk gestoord?
  De moeder en het kind die aan een glaswol allergie lijden of de jeugdzorg die met haar hoofd in een glazenbol rondwaart in eigen waandenkbeelden?
  Of de politie die denkt te doen te hebben met een grote crimineel van 6 jaar ouid?

 2. G.J. McMurter schreef:

  Hetgeen een lerares mij onlangs vertelde:
  Op onze school zat een meisje van 14 jaar. Haar vader was een pooier en haar moeder een prostituee, maar het meisje wist dar helemaal niets vanaf, want ze was gek op haar ouders en haar ouders op haar. Op een dag meldde iemand zorgen bij het AMK over de situatie. Het meisje van 14 jaar werd in een jeugdgevangenis geplaatst. De leerkrachten waren daar zo door geschokt dat zij het meisje zijn blijven volgen. Het meisje is zeven maal overgeplaatst naar een andere inrichting. Hoe maak je kinderen in korte tijd totaal kapot?

  Zijn er nog meer leerkrachten die dergelijke situaties hebben meegemaakt?

 3. G.J. McMurter schreef:

  De spuugklachten werden dus veroorzaakt dus door een open maagklepje.

  Zwarte korreltjes komen van muizen in je huis, misschien kwamen ze wel door de geplaatste ventilatie naar binnen!
  De huisarts schreef luizencreme tegen de jeuk voor.

  Parasieten waan is niet dat je in huis overal zwarte korreltjes ziet liggen, maar bij parasietenwaan denk je dat je besmet bent van binnen met een parasiet.

  De meeste mensen zijn niet allergisch voor glaswol, maar ben je er wel allergisch voor dan kan dat ernstige verschijnselen veroorzaken.

  Dat fybromialgie een risicofactor is, daar heb ik nog nooit van gehoord en is ook niet door wetenschappelijk onderzoek bewezen, althans ik ken zo’n onderzoek niet.

  Ik heb verschillende vriendinnen die eraan lijden, waarvan niemand op het idee is gekomen om hun kinderen daarvoor uit de ouderlijke macht te zetten. Ze krijgen hoogtens wat ondersteuning bij het huishoudelijk werk.

  Karin Baanvinger is PR medewerkster en secretaresse en gespecialiseerd in mooie praatjes en gespecialiseerd in het verhullen van problematiek.

  Vijf blauwe plekken met bloeduitstortingen komen van vijf vingers van een hand die het kind een geweldige klap hebben toegediend en het is dus waarschijnlijk zware mishandeling. Je kunt makkelijk zien aan de blauwe plekken of het van een hand komt.
  Het kind is dus waarschijnlijk wel degelijk zwaar mishandeld.

  Tegen een psycholoog die conclusies trekt zonder onderzoek te doen kan een klacht ingediend worden bij het NIP.
  Het advies van de rechter wordt ook hier weer genegeerd!

  Maar ja, wat kan je ook verwachten van zulke rariteiten onderzoeken van Jeugdzorg die gebaseerd zijn op subjectieve
  inschattingen en onderzoekingen gebaseerd op betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van mensen waar ze mee in contact komen?
  Hoe bestaat het dat zoiets mag blijven bestaan?

 4. G.J. McMurter schreef:

  Luizencreme gebruik je dus voor luizen op je hoofd!

  Als u het Protocol van Handelen van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling erop naleest, dan wil ik u wijzen op zaken die met een natte vinger in dit protocol zijn vastgelegd.

  Zo is de relatie tussen de vertrouwensarts van het AMK en de maatschappelijk werkenden AMK niet goed vastgelegd. Er zijn dus een gat in de machtsverhoudingen tussen de vertrouwensartsen en de maatschappelijk werkenden AMK, waarbij de laatsten door deze maas alle macht in handen is geworpen en dit wordt mede veroorzaakt door het ORBA hulpmiddel, dat alle macht in handen legt van deze maatschappelijk werkenden (die over geen enkele medische kennis beschikken) en de vrijheid hebben al naar believen in een vooronderzoek te beslissen of een bepaalde questie naar een vertrouwensarts wordt doorverwezen.

  Uiteindelijk is de vertrouwensarts van het AMK Rotterdam verantwoordelijk te stellen voor het feit dat er een absurde diagnose is gesteld en een vrouw met uitslag van glaswol allergie, daarvoor luizencreme krijgt voorgeschreven en het zien van zwarte korreltjes lijdt tot de absurde diagnose
  “parasietenwaan”, wat geheel iets anders betekent.
  Deze vertrouwensartsen hebben een BIG registratie en ik zou dit rapport van deze vertrouwensarts wel eens in willen zien!

  Maar ik denk dat in het geval van bovengenoemde moeder,de maatschappelijk werkende van het AMK Rotterdam (die na een melding van een arts alleen nog maar een inschatting behoeft te maken en met een collega maatschappelijk werkende overleg pleegt en dan kan beslissen of er doorverwezen zal worden naar de vertrouwensarts) direct heeft doorgeleid naar de Raad en er helemaal geen dossier is opgemaakt door de vertrouwensarts van het AMK of door een gedragswetenschapper die ook een BIG registratie moet hebben en lid zijn van het NIP, waar men klachten over een dergelijke psycholoog neer kan leggen.

 5. G.J. McMurter schreef:

  Op internet is het Rapport in te zien van de Inspectie Jeugdzorg betreffende de Advies- en Consultfunctie AMK Rotterdam.
  Utrecht, februari 2011.

  Uitleg:
  Van professionals wordt verwacht dat zij kindermishandeling op kunnen lossen en lukt dat niet dan kunnen zij advies van het AMK krijgen.

  De Inspectie Jeugdzorg heeft hier onderzoek naar gedaan.
  De medewerkers AMK die adviezen en consulten geven aan professionals zijn ook diegenen die op inschatting en betrouwbaarheid en gelootwaardigheid van de melder besluiten tot het wel of niet doen van een onderzoek.

  Leest u het eindoordeel 3.1 op blz. 17 en 18.

 6. G.J. McMurter schreef:

  Ook van de andere AMK’s is een onderzoek bekend naar de advies- en consultfase van het AMK.
  In het landelijk beeld naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling scoort het AMK Rotterdam onvoldoende t.a.v. de Advies- en Consultfunctie van het AMK.
  Deze functie moet ervoor zorgen dat professionals zelfstandig instaat zijn gemelde zorgen op te lossen.

  In het geval van bovengenoemde huisarts die overal beestjes in ziet, is de advies- en consultfase waarschijnlijk ook zeer onvoldoende geweest en was hij daarom niet instaat de kinder-mis-handeling die dan ook niet bestond (alleen de muizenissen in zijn eigen hoofd) op te lossen, dus mocht deze huisarts een melding bij het AMK doen.

  Zie het Onderzoek op internet van de Inspectie Jeugdzorg:
  De bruikbaarheid van de adviezen en consulten van het AMK.
  Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling.
  Inspectie Jeugdzorg, Utrecht, maart 2011
  :

 7. G.J. McMurter schreef:

  Nadat het AMK reeds twaalf jaar bestaat is het eindoordeel over het AMK Rotterdam van de Inspectie Jeugdzorg zeer zorgelijk.
  Het AMK Rotterdam zorgt er onvoldoende voor dat zij bruikbare adviezen en consulten geeft.

  Bruikbare adviezen en consulten moeten er voor zorgen dat de preventieve zorg aan kinderen en ouders opgang kan komen.

  Dat het onderzoek van het AMK in het algemeen niet gestoeld is op wetenschappelijk onderzoek blijkt uit het feit dat het AMK beperkt zicht heeft op de mate waarin het gegeven advies of consult bruikbaar is dat wil zeggen dat al jarenlang nooit enige vorm van terugkoppelingsonderzoek heeft plaats gevonden.
  En dat zal ook nooit gebeuren!
  Leken op het gebied van onderzoek denken hier gewoon niet aan om zichzelf te controleren, hetgeen ook blijkt uit het gesloten klachtencircuit dat de Jeugdzorg kenmerkt.
  En een terugkoppelingsonderzoek uitvoeren is toch zo heel eenvoudig en hoeft weinig tijd te kosten.

  Nog ernstiger is het dat na zovele jaren het AMK nog geen specifieke werkinstructies heeft voor de advies- en consultfunctie en op een medewerker na ook geen gespecialiseerde medewerkers.

  De medewerkers ontvangen onvoldoende sturing en ondersteuning bij het geven van advies en consult.
  Teammanagers en gedragswetenschappers hebben geen zicht op de inhoud en de kwaliteit van de gegeven adviezen en consulten.
  Als consulten niet worden afgesloten heeft niemand daar zicht op de inhoud en kwaliteit van gegeven adviezen en consulten.

  Medewerkers worden niet gewezen op eventuele valkuilen en medewerkers die over minder kennis kennis of vaardigheden beschikken voor het geven van advies en consult worden niet extra ondersteund.Hierdoor bestaat het risico dat gegeven adviezen niet bruikbaar zijn voor beroepskrachten, waardoor het advies van het AMK niet afdoende is om de (vermoedelijke) kindermishandeling op te lossen.

  Bovendien is er geen deskundigheids bevordering specifiek gericht op de advies- en consultfunctie.
  Medewerkers krijgen geen gesprekstraining in het telefonisch geven van adviezen en consulten.\\

  Er is ook geen structurele aandacht voor de manier waarop medewerkers de mogelijkeheden van de adviesvrager inschatten en voor de wijze waarop medewerkers de verwachtingen van de adviesvrager kunnen managen.

  Het AMK Rotterdam heeft onvoldoende zicht op de bruikbaarheid van de adviezen en consulten.
  Adviezen en consulten worden niet periodiek intern geanalyseerd en informatie (bijvoorbeeld uit het digitale registratie systeem KITS) over adviezen en consulten wordt niet in de teams besproken.

  Verder verzamelt het AMK niet periodiek op systematische wijze informatie over de bruikbaarheid van adviezen en consulten bij adviesvragers.
  Het AMK weet niet of haar adviezen worden opgevolgd en of dat er toe bijdraagt dat de (vermoedelijke) kindermishandeling stopte.

  Ook heeft het AMK geen zicht op of de zorgen over het kind zijn verminderd
  Hierdoor ontbreekt de noodzakelijke informatie om de kwaliteit van de advies- en consultfunctie
  optimaal te bevorderen en heeft het AMK niet de mogelijkheid om bij te sturen als de door het AMK beoogde effecten onvoldoende worden bereikt.

  De Inspectie heeft ook positieve punten:
  Adviesvragers vinden het advies of consult veelal tijdig en passend.

  Adviezen en consulten van het AMK Rotterdam worden opgevolgd en het merendeel van de adviesvragers is tevreden.

  Bij deze opmerking van Inspectie jeugdzorg heb ik de volgende opmerking:
  Buiten beeld blijven in dit onderzoek de (huis)artsen, de leerkrachten en de politiefunctionarissen die niets meer met het AMK te maken willen hebben, omdat het AMK kinderen alleen maar in kindertehuizen plaatst en vreselijke dingen met kinderen doet.
  Een aanvullend onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg om ook deze kritische professionals aan het woord te laten zou interessant zijn.

  Bovendien zijn diegenen die de advies- en consultfunctie uitoefenen ook diegene die beslissen of een melding al of niet wordt geaccepteerd en of er wel of geen onderzoek zal worden gedaan en of de vertrouwensarts er zal worden bijgehaald.

 8. G.J. McMurter schreef:

  Het woord “obsessief” en “compulsief” wordt door diverse personen bij het AMK gebruikt als machtsmiddel om iemand de mond te snoeren; het image van de ouder te verpesten tegenover andere personen en om indruk te maken op professionals die ook leken zijn op medisch gebied.
  Zo in de trant van: “Ach ze is obsessief en compulsief” met andere woorden: “Ze drijft nogal door –
  ze is gek – niet naar hem of haar luisteren”
  Het wordt gebruikt, zoals men in de volksmond het woord “hysterie” gebruikt(e) en er later van alles en nog wat onder gaat en
  ging verstaan en de oorspronkelijke betekenis van het woord verloren is gegaan.
  “Ach, doe niet zo hysterisch”.

  Evenals de zogenaamde “draagkrachttest” als machtsmiddel wordt misbruikt bij jeugdzorg.
  Als alibi om te rechtvaardigen ouders hun kinderen te ontnemen. Het zogenaamde web dat zich langzaam om een ouder heen gaat sluiten en wordt afgesloten met een zogenaamde draagkrachttest op het moment dat de ouder murw is gemaakt, totaal uit balans is gebracht, omdat het aanvoelt dat zijn of haar kind ontstolen kan gaan worden.
  Op dat moment grijpt jeugdzorg in met een of andere uit de grote duim verzonnen draagkrachttest!

  Dat krijg je als leken op wetenschappelijk gebied teveel macht in handen wordt gelegd!
  Allemaal onwetenschappelijke nonsens gaat dan een gruwelijke rol spelen en het kind is het kind van de rekening.

  En de standaard uitdrukking van jeugdzorg dat er als eerste om het kind wordt gedacht wordt ook gebruikt om te verhullen dat men niet instaat is om een situatie te overzien en de juiste preventieve hulp aan ouder en kind te realiseren of te willen realiseren.
  Hun handelen om in te grijpen rechtvaardigen ze dan met de uitspraak….. wij denken aan het kind!

 9. G.J. McMurter schreef:

  Wij denken aan het kind!?!
  De rechter stelt een plaatsing voor in het eigen netwerk van het kind.
  De Raad beslist, op een vooronderstelling dat een netwerk plaatsing echter niet in het belang van K is, een eigen netwerk gezin zou onvoldoende opgewassen zijn tegen de problematiek die er in het gezin speelde.

  Alweer zo’n handeling, waarbij men wat men doet niet aan de werkelijkheid heeft getoetst.
  en dus eigenlijk gewoon “onzin” uitkraamt en men een uitspraak van de rechter negeert.
  Misselijk makend machts mis-bruik, kortom ernstige kinder- mis-behandeling!

  Nog ernstiger is het als een psycholoog (ik geloof overigens niet dat NIP psychologen een dergelijke uitspraak zouden doen!)van Horizon Bergschebos in Rotterdam) zegt dat Nora tussen waan en werkelijkheid schijnt te leven.

  Tussen “waan en werkelijkheid leven” is weer zo’n algemeen gezegde van volkswijsheid en is geen diagnose van een of ander ziekte beeld!
  En dat zou hij/zij gezegd hebben zonder onderzoek te doen?
  Ik geloof er geen barst van !

  Machtsmisbruik om iemand murw te maken door deze gek te verklaren en de mond te willen snoeren, maar geen uitspraak van een psycholoog NIP, zonder onderzoek te hebben gedaan!
  Die verwijst overigens door naar de psychiatrie als een dergelijke ziekte wordt vermoed, maar doet geen definitieve uitspraken over psychiatrische diagnoses.

  Of het moet toevallig een psycholoog zijn die zelf door de bomen het bos niet meer ziet en de weg danig is kwijtgeraakt.
  Het zou natuurlijk altijd mogelijk kunnen zijn !?!

 10. G.J. McMurter schreef:

  Lieve Nora,
  Karin Baanvinger van het AMK Rotterdam houdt wel is waar een populistisch praatje, maar in ieder geval heeft ze gezegd dat het de wens is van het AMK Rotterdam om samen met je te werken aan een toekomst met je zoon.
  Dat zal dus binnenkort wel gebeuren

  Veel sterkte gewenst.

 11. G.J. McMurter schreef:

  De taak van een psycholoog/pedagoog bij Horizon is inderdaad dat deze aan de hand van dossierinformatie een dossieranalyse maakt van de leerling en concrete adviezen formuleert voor de docent.
  Zie functie beschrijving van een een psycholoog of pedagoog bij Horizon.
  Zij baseren hun mening op hetgeen in een dossier reeds op is geschreven.

 12. G.J. McMurter schreef:

  Het is zeer schokkend om te constateren dat het werkelijk zo is dat een psycholoog van Horizon zich baseert op dossiervorming en er vanuit gaat dat de vorige onderzoeken en oordelen gedaan werden door deskundige mensen en vervolgens zonder zelf objectief terugkoppelingsonderzoek te doen en zonder de persoon van Nora te ontmoeten en te spreken een samenvatting van het dossier maakt en zegt dat Nora tussen “waan en werkelijkheid” leeft.
  Zo verschrikkelijk ziet het dossier er dus uit!

  Terwijl meteen al ernstige fouten zijn gemaakt bij de allereerste beoordeling op medisch vlak.
  Deze verkeerde medische beoordelingen leidden tot een melding bij het AMK waarbij de allereerste selectieprocedure bij het AMK gedaan wordt door leken op medisch gebied en met een verschrikkelijk ontworpen selectie procedure, waarbij ik denk dat er vervolgens helemaal geen vertrouwensarts van het AMK onderzoek heeft gedaan.

  Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar, want in de selectieprocedure van het AMK is directe doorgeleiding naar de Raad mogelijk als een arts zorgen meldt zonder dat er een vertrouwensarts aan te pas is gekomen. en blijft de huisarts in dit geval de verantwoordelijke persoon voor de melding. Ik kom in het verhaal van Nora nergens de mening van de vertrouwensarts voor.
  Een huisarts kan ook zorgen melden waarbij dan de vertrouwensarts wel degelijk in beeld komt en deze de arts uitnodigt een melding te doen.
  Maar ik denk dat dit in het geval van Nora niet is gebeurd. Ik ben wel heel nieuwsgierig welke procedure is gevolgd.

  In ieder geval worden er uitspraken gedaan die volgens mij enkel en alleen tot het terrein van een psychiater behoren.
  Dus ieder die betrokken is bij bovengenoemde procedure is buiten zijn/haar boekje gegaan en de psycholoog van Horizon maakt een samenvatting over een verzonnen psychiatrisch ziekte beeld die hij als psycholoog niet gerechtigd is te maken.

  Het is toch te gek dat Nora een psychiater in de hand moet nemen om te bewijzen dat ze geen psychiatrisch patient is, terwijl het systeem een waanzinnig systeem, waarbij ieder buiten zijn boekje gaat en zich kennis aan gaan matigen die niet aanwezig is!
  Is dit niet strafbaar?
  Wat een wreed beleid en wat een medelijden heb ik met het kind van Nora die dit overkomt!
  Wanneer krijgt dit kind zijn liefhebbende moeder en familie terug?

 13. G.J. McMurter schreef:

  De gezinsvoogd is inderdaad geen expert en deskundige en ook nog te lui om zich in de problematiek van een glaswol allergie te verdiepen, waardoor ze oorzaak en gevolg om is gaan keren en ze juist voldoet aan de vooroordelen waarvoor psychodermatologen juist waarschuwen.

  Omdat de gezinsvoogd een blinde vlek heeft verooorzaakt door haar vooroordelen voldoet zij aan waar psychodermatologen juist tegen waarschuwen dat je de boel niet om moet keren, waardoor het rapport van de psychodermatoloog helemaal verkeerd werd einterpreteerd.

  De glaswol kan enorme stress veroorzaken, waardoor psychische klachten kunnen worden veroorzaakt en niet omgekeeerd, dat door psychische klachten de jeuk wordt veroorzaakt!

  En als er zaken ernstig mis zijn gegaan of gaan tijdens de zijn uit huis plaatsing zullen ze nog meer reden hebben je je zoontje niet terug te geven, want dan zijn ze bang dat je zoontje gaat praten en zijn ze bang voor straf!

  En bovendien geeft jeugdzorg de ouders wiens kind ze hebben ontstolen nooit meer terug!
  Laat dat eens aan iedereen goed doordringen!
  Je moet meteen keihard optreden tegen zo’n jeugdzorgsysteem als je vindt dat je onterecht bent behandeld!

  Wanneer krijgt het kind zijn liefhebbende moeder weer terug?

 14. G.J. McMurter schreef:

  GLASWOL

  Glaswol bestaat uit kleine deeltjes glas.
  Als ik een ruimte binnen loop waar glaswol aanwezig is, krijg ik prikkels over alle aan de lucht blootgestelde delen en er ontstaat een ernstige irritatie op mijn huid en in mijn ogen en krijg ik het benauwd.
  Zo’n ruimte moet ik onmiddellijk verlaten, omdat anders mijn gezicht enorme schade oploopt van deze miniscule glasvezels.
  Wie dit nooit aan den lijve zelf heeft ondervonden …. het is te vergelijken met een grote zandstorm die zich boort tussen al je kleding, in je ogen waait en je zand doet kauwen.

  Is het de taak van een DOSAregisseur contact op te nemen met een bedrijf die gespecialiseerd is in asbest?

  A.C.E. Advies B.V. houdt zich bezig met asbestmaterialen.
  Zoals op hun website beschreven staat: Het geven van adviezen, begeleiden van projecten, management van asbest- en grondsaneringen van projecten, sloop- en grondonderzoeken.
  Nora en haar zoontje zijn toch allergisch voor glaswol is er geconstateerd.
  Dan ga je toch niet zo’n bedrijf opbellen die zich voornamelijk bezighoudt met het verwijderen van asbest?
  Wat een idioterie!

  En op de conclusie van deze persoon, die ooit weleens heeft gehoord dat het op de lange duur schadelijk kan zijn, conclusies denken te mogen trekken?
  Terwijl Nora en haar zoontje er ogenblikkelijk ernstige last van ondervonden?
  Hier zijn werkelijk geen woorden voor!

  De Raad concludeert dat Km in tegenstelling tot moeders visie geen gezondheidsrisico”s heeft ondervonden van eventuele MMMF vezels!
  Het is werkelijk niet te geloven!
  Scoenmaker hou je bij je leest!

  Je hebt toch hier te maken met een zorgzame moeder?
  Ik zou me ook zorgen maken om dergelijke MMMF materialen.
  De zorg van een moeder ga je toch niet vertalen in bewijzen dat ze geen gelijk heeft?

  Bovendien, waarom ga je als DOSAregisseur een asbestspecialist om raad vragen?
  Die dan ook nog eens met een natte vinger aanhaalt hetgeen hij ooit weleens heeft gehoord dat het op de lange duur irritatie van ogen en slijmvliezen kan opleveren.

  Ja, dat geldt …als je er niet meteen allergisch voor bent!
  Deze man is dus een leek op het gebied van glaswol allergie en bovendien staat glaswol in Amerika op de lijst van verboden producten, omdat het kanker kan veroorzaken!

  Wat een schrikbewind, houdt deze Rotterdamse Jeugdzorg erop na.
  En dan nog te bedenken dat niet alleen dappere moeder Nora en haar kind hier slachtoffer van zijn, maar alle Rotterdamse kinderen!

 15. G.J. McMurter schreef:

  Draagkrachtmeting Jeugdzorg:
  Te behalen scores:
  o punten voor zaken die fout gaan en 10 punten voor zaken die goed gaan.

  1. Consultatiebureau:
  Het consultatiebureau trekt in eerste instantie de verkeerde conclusie en verwijst niet door naar specialisten om te bezien of er lichamelijk wat aan de hand is.
  Zij schrijft medicijnen
  tegen de spuugklachten voor en is niet instaat de moeder ervan te overtuigen waarom zij
  liever heeft dat de eigen voorgeschreven medicijnen beter zouden zijn dan de homeoopathische middelen.
  Zij doet daarop een melding bij het AMK, omdat zij niet instaat zijn een fatsoenlijk gesprek met de moeder hierover aan te gaan en denkt mogelijk dat het AMK dit wel kan.

  Dat de moeder niet naar hen luistert vinden zij blijkbaar kinder-mis-handeling, terwijl het niet direct doorsturen naar een specialist ook een vorm van kinder-mis- behandeling genoemd kan worden.
  Zij bieden hiervoor echter hun excuses aan als blijkt dat het kind een open maagklepje heeft.

  Draagkrachtmeting consultatiebureau:
  0 punten voor het niet meteen doorsturen naar een specialist:
  0 punten voor gesprekstechniek om de moeder te overtuigen dat ze beter de haar voor geschreven medicatie kan gebruiken:
  0 voor de conclusie dat er sprake is van kinder-mis-handeling;
  10 punten voor het aanbieden van een verontschuldiging vanwege een foute conclusie;
  0 punten voor het niet laten verwijderen van deze conclusie uit de rapportage bij het AMK.
  Het consultatiebureau had in zijn geheel 50 punten kunnen scoren voor zaken die goed zijn gegaan, echter scoorde er maar 10 voor het aanbieden van verontschuldigingen voor het trekken van een foute conclusie.

  Conclusie:
  Het Consultatiebureau scoort dik onder de maat en ik raad het consultatiebureau aan alsnog de aantekening bij het AMK uit de rapportage te laten verwijderen en een cursus gesprekstechniek te volgen, omdat eigen falen leidde tot het doen van een melding van kinder-mis-handeling bij het AMK.
  De draagkracht van het consultatiebureau is zeer zwak!

 16. G.J. McMurter schreef:

  Draagkracht test van de huisarts:

  De huisarts brengt geen bezoek aan zijn patiente om te zien of er inderdaad zwarte korreltjes in huis liggen, ofdat zijn cliente zwarte korreltjes denkt te zien die er niet zijn.
  De huisarts scoort op dit onderdeel 0 punten;
  De huisarts heeft geen inzicht dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een glaswol allergie en geeft luizencreme, score 0 punten;
  Ook heeft hij niet de moed een gesprek met Nora aan te gaan over het feit dat hij vindt dat zij aan parasietenwaan lijdt, score 0 punten;
  De huisarts stuurt Nora ook niet naar een psychiater om haar te laten behandelen voor parasietenwaan, score 0 punten;
  De parasietenwaan, zie Wikipedia, bleek een glaswol allergie te zijn, score 0 punten voor het stellen van een verkeerde diagnose;
  Ook deze huisarts, evenzo als de arts van het consultatiebureau vergat een correctie aan te laten brengen in het dossier van Nora, score nul punten;
  Of de huisarts een melding heeft gedaan van kindermishandeling blijft onbekend in ieder geval 0 punten gescoord als hij dit wel deed, want een glaswol allergie hebben is geen kinder-mis-handeling;
  Deze huisarts had 60 punten kunnen scoren, maar scoort in het geheel 0 punten.
  Omdat hij toch nog ontdekte dat Nora aan een glaswol allergie leed scoort de huisarts toch nog 10 punten.
  De draagkracht van de huisarts is zeer zwak.

 17. G.J. McMurter schreef:

  Draagkrachttest van de Raad:
  De Raad van de kinderbescherming bestaat uit HBO opgeleiden, psycholoog, pedagoog en juridisch medewerker.

  De Raad stelt dat Nora obsessief en compulsief gedrag heeft.
  Deze diagnose OCD mag alleen worden gesteld door medisch zorgverleners en niet door mensen met een HBO opleiding en /of een psycholoog of een pedagoog.

  De Raad kan een veronderstelling maken dat Nora daar aan zou kunnen leiden, maar is niet gemachtigd een diagnose te stellen, score 0 punten.

  Door jeugdzorg wordt de term obsessief en compulsieve handelingen gebruikt om een persoon de mond te snoeren en diens naam te verpesten als er kritiek op Jeugdzorg wordt geleverd, een vorm van machtsmisbruik.

  De Raad negeert tevens de kinderrechter die blijkbaar ook vindt dat er nog een rapport opgemaakt moet worden door deskundigen, score 0 punten, wegens het negeren van de uitspraken van een rechter.

  En dat het kind in het netwerk van de eigen moeder kan worden opgevangen zodat ze contact met elkaar kunnen houden.
  Daar wordt door de Raad ook geen gehoor aangegeven, score 0 punten voor het niet in kunnen leven van een moeder kind relatie en het negeren van het Kinderrechtenverdrag.

  Bovendien heb ik van jeugdzorg zelf vernomen dat als er een melding van kindermishandeling gedaan wordt (door een professional, welke … die verwarde huisarts ?)
  kinderen in pleeggezinnen of kindertehuizen worden geplaatst en nooit meer worden teruggeven aan de ouder(s)!

  Ze geven aan wat zij in de toekomst van plan zijn en willen Nora dat in de schoenen schuiven.
  Moeder en kind komen steeds verder af te staan van vrijwillige hulpverlening, stellen zij …..
  score 0 punten voor het omkeren van de situatie en K’s ontwikkeling steeds meer te bedreigen en ernstiger en groter te maken met behulp van niet bewezen veronderstellingen door medische deskundigen en het negeren van het Kinderrechtenverdrag, score 0 punten.

  Ook gebaseerd op uit de duim gezogen problematiek acht de Raad een netwerkplaatsing echer niet in het belang van K, score 0 punten.

  Wat de Raad wel in het belang van K acht is om op een verscheurende en diep trieste wijze een kind binnen enkele minuten in een overval van vijf personen een kind voor eens en altijd zijn moeder en verdere liefhebbende familie te ontnemen!
  Score 0 punten!.

  De raad had 60 punten kunnen scoren, maar komt op 0 punten te staan, wegens vnl. machtsmisbruik en ernstige kindermishandeling en het negeren van het Kinderrechtenverdrag!

  En de psycholoog van Horizon Bergschebos baseert zijn mening op dossiervorming!
  Wat een giller!

 18. G.J. McMurter schreef:

  Volgens mijn mening overtreedt een psycholoog, zoals de psycholoog van Horizon Bergschebos,
  die zijn mening baseert op dossiervorming de gedragscode van het NIP in ernstige mate!
  Ook voor de pedagoog en de vertrouwensartsen van het AMK (als je hen zo nog zou kunnen noemen) geldt naar mijn mening hetzelfde.

  En dat is waarschijnlijk niet alleen het geval bij Horizon Bergschebos, maar ook bij andere Instellingen.

  Ten eerste bevindt deze psycholoog en ook de pedagoog bij Horizon Bergschebos, de psycholoog en de pedagoog bij de Raad en de pedagoog , de psycholoog en de vertrouwensarts bij het AMK zich in een afhankelijkheidsrelatie t.o.v. van het lager opgeleide kader,

  Het lager opgeleide kader bij het AMK bepaalt in eerste instantie welke kinderen wel of niet voor een onderzoek respectievelijk wel of geen hulp aangeboden krijgen en wel met een ten hemel schreiend subjectief onderzoek dat naar mijn mening een subjectieve getrapte selectie procedure is en waarop veel kinderen voor eens en voor altijd van zorg worden afgesloten of opgesloten, zoals Nora’s kind in een residentiele inrichting en daarbij geisoleerd wordt van zijn beschermende familie.

  Geen moeder meer hebbende die hem knuffelt en beschermt, geen opa, geen oma, geen ooms en tantes, geen neef en nichtjes, geen vriendjes en vriendinnetjes, geen familie bezoeken en feesten met sinterklaas en kerst, geen uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes of het vieren van zijn eigen verjaardag.
  Wat walgelijk en wat ten hemel schreiend en wat ziek …. om dat een kind aan te doen, terwijl het niets heeft misdaan en daaraan mee te willen werken.

  Als onverantwoordelijke personen baseren pedagogen en psychologen en vertrouwensartsen hun meningen op de selectie fantasieen van het lager geplaatste kader, dat bepaalt of een kind wel of geen onderzoek krijgt en dan pas de vertrouwensarts erbij inschakelt.

  Huisartsen zoals bijvoorbeeld de huisarts van Nora krijgt, als hij/zij een melding bij het AMK heeft gedaan soms maar vaak nooit meer te horen wat er daarna met zijn patienten is gebeurd en heeft er ook geen zicht meer op of de problematiek die aan is geleverd wel zo overkomt als bedoeld.

  Dat is de reden dat er huisartsen, onderwijskrachten en er politiefunctionarissen zijn die niets meer met jeugdzorg van doen willen hebben. ook mede omdat kinderen alleen nog maar uit huis worden geplaatst en jeugdzorg vreselijke dingen met kinderen doet.
  Laat dat eens goed tot iedereen doordringen!

  Je kunt wetten maken en trachten deze weldenkende professionals te dwingen dingen te doen die hen tegen de borst stuiten, maar het zal echt niet helpen!

  Het Jeugdzorgsysteem is ALLANG ter ziele!
  Maar Jeugdzorg heeft dorst!
  Open plaatsen moeten worden opgevuld!

  Moesten kinderen eerst zolang wachten tot ze zwaar mishandeld waren door jeugdzorg …
  nu worden baby’s de dupe die meteen na hun geboorte aan de ouder(s) wordt ontstolen op gronden die alleen nog maar in de fantasie bestaan.
  Of omdat een gezinsvoogd geen kwaliteiten heeft om een gezin hulp te verlenen.

  Daar wil je als arts, pedagoog of psycholoog toch geen deel vanuit maken?
  Ik zou me de ogen uit mijn hoofd schamen!

  Arme kinderen die daar nog het slachtoffer van worden!

  De maatschappelijk werkenden doen de voorselectie en in de rapporten van de Inspectie jeugdzorg kan men lezen hoe een en ander, nu, na vele jaren AMK nog niet goed is geregeld.

  zich in een afhankelijkheidsrelatie t.o.v. v zich in een afhankelijkheidssituatie t.o.v. leken die geen wetenschappelijke onderzoekers zijn, maar met een subjectieve getrapte selectie procedure
  Zomaar voor zoete koek slikken wat je wordt voorgeschoteld behoort toch echt niet tot de houding van een wetenschappenschappelijk beroep.
  Een dossier dat is gevormd door leken op het gebied van onderzoek de eerste selecties worden gedaan in een ten hemel schreiend onderzoekdaarbij zich baserende op allerlei subjectieve spinnenwebben in de hoofden van de maatschappelijk werkenden AMK, die nog niet eens overeenkomen met hetgeen in de jeugdorg wet staat beschreven

 19. G.J. McMurter schreef:

  Mag een NIP psycholoog zich een mening over clienten vormen op grond van een reeds gevormd dossier?

  In de NIPcode lees ik bij punt 111.2.1.4.
  Onafhankelijkheid en objectiviteit in het beroepsmatig handelen.
  De psycholoog zorgt ervoor dat hij in zijn beroepsmatig handelen onafhankelijk en objectief kan optreden. Hij laat zijn beroepsmatig handelen niet zodanig beinvloeden, dat hij zijn werkwijze en de resultatem daarvan professioneel niet kan verantwoorden.

  Het is werkelijk bijna niet te geloven dat een psycholoog NIP uitspraken doet dat Nora tussen werkelijkheid en waanzin leeft en dan zijn mening vormt op dossiervorming.
  Dat is afhankelijkheid en subjectiviteit in het beroepsmatig handelen.
  Hij laat in dit geval zijn beroepsmatig handelen zodanig beinvloeden, dat hij zijn werkwijze en de resultaten daarvan professioneel niet kan verantwoorden.

  Ik vraag mij af of het een psycholoog was die dergelijke uitspraken heeft gedaan!
  Jeugdzorg heeft gedragswetenschappers in dienst, zegt men, maar toen ik een gedragswetenschapper aan de telefoon te spreken wilde hebben werd opgemerkt
  :”Nee hoor!
  Ik heb nog nooit een gedragswetenschapper gezien … ja …soms wordt er een ingehuurd!”

 20. G.J. McMurter schreef:

  Discussiestuk.

  Onderwerp:
  Een psycholoog (NIP) zoals de psycholoog bij Horizon Bergschebos bijvoorbeeld en de pedagogen, die hun mening baseren op “dossiervorming” schenden ernstig de rechten van de kinderen en hun ouder(s), zoals dat neer is gelegd in het Kinderrechtenverdrag en in de NIPcode van het Nederlands Instituut voor psychologen en wel om de volgende reden, omdat aan deze dossiervorming geen wetenschappelijk verantwoord onderzoek vooraf is gegaan.

  Ten eerst ligt aan het plaatsen in een inrichting van kinderen een melding bij het Advies- en meldpunt kindermishandeling ten grondslag van een professional, want omstanders kunnen geen zorgen melden.

  Zoals u in de media kunt lezen werden de zorgen van diverse omstanders genegeerd door het AMK en de politie, waardoor o.a. kleine kinderen niet op tijd de juiste zorg kregen
  en deze kinderen werden vermoord.
  Omstanders kunnen geen zorgen melden.

  Het woord “melden” wordt bij het AMK in diverse betekenissen door elkaar gebruikt.
  Er is geen definitie in het (onwetenschappelijke) onderzoek bij het AMK dat duidelijk omschrijft wat er onder “melden” moet worden verstaan en onder welke condities een melding van zorgen wordt aangenomen.

  Het voor-onderzoek bij het AMK wordt gedaan door leken (maatschappelijk werkenden AMK) niet deskundig op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, maar op inschatting en geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de melder.
  Zie het ORBAhulpmiddel.
  Verhuld wordt dat er ook nog een voor-voor-onderzoek plaatsvindt betreffende de meldingen van zorgen gedaan door omstanders, waardoor omstanders met de hun gemelde zorgen over kinderen in de kou komen te staan.
  Bovendien is de vertrouwensarts op een tweede rangs plaats terecht gekomen en bij sommige AMK’s beslissen de maatschappelijk werkenden voor de vertrouwensarts of er wel of geen onderzoek moet worden gedaan.
  In verschillende gevallen vindt er na de melding van een professional meteen doorgeleiding naar de Raad plaats.
  Een psycholoog, al dan niet lid van het NIP zou op grond van dit onwetenschappelijke onderzoek zich geen mening mogen vormen en dossiervorming accepteren.
  Bovendien vind ik dat het kind, hoe klein ook, recht heeft op de zorgen van een jeugdrecht advocaat.

  Een psycholoog die dossiervorming accepteert als basis voor zijn/haar handelen schendt in ernstige mate het Kinderrechtenverdrag!

 21. G.J. McMurter schreef:

  Ouder(s) onderwerpen aan een psychologische test, nadat hen eerst hun kinderen is of zijn afgenomen en het kind niet alleen zijn ouders, maar ook de familie van zowel de vader als de moeder wordt ontnomen, vind ik ook een ernstige schending van mensenrechten.

  Daarom vind ik dat psychologen en pedagogen geen opdrachten tot onderzoek aan mogen nemen van leken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, zoals de Raad voor de kinderbescherming, die bovendien zijn mening baseert op volkomen uit de duim gezogen nonsens van maatschaooelijk werkenden AMK die alle macht bij de AMK”s in handen hebben genomen en de vertrouwensartsen op een derde rangsplaats hebben gerangeerd.

  Wat zijn dat overigens voor artsen AMK die accepteren dat zij slechts mogen communiceren met artsen en niet met omstanders die zorgen melden!

  Volgens mij schenden ook zij in ernstige mate de rechten van kinderen en zijn zij in dit opzicht strafbaar!
  Als arts ga je je toch niet begeven in een situatie waar een lager kader, zonder medische kennis,
  voor jou beslissingen neemt over mensen en hun kinderen?
  Ik zou dat weleens onderzocht willen zien welk type artsen zich in zo’n afhankelijkheidsrelatie willen begeven?

  Eerst kinderen hun ouders afnemen om daarna een reden te gaan zoeken dat de ouders iets op psychologisch gebied zouden mankeren vind ik een ernstige schending van mensenrechten!

  Ik vind het niet kunnen dat psychologische onderzoeksbureaus en Ambulatoria aan Universiteiten zich met zulke misselijkmakende praktijken bezighouden!

  Een test is een moment opname en deze kan je niet gebruiken om kinderen voor hun hele leven in een residentiele, justitiele inrichting of in een pleeggezin te plaatsen,en ze jaren te laten verdwijnen en te isoleren van de buitenwereld en hun familie, waarbij zij ook nog vaak geen enkele behandeling krijgen en opgesloten blijven zitten tot zij achttien jaar zijn. Vervolgens zonder opleiding en zonder behandeling op hun achttiende de buitenwereld worden ingeschopt en het maar moeten zien te redden!
  Er zijn kinderen bij die daar door volwassenen systematisch zijn verkracht en helemaal geen aangifte mochten doen.

  Hoe bestaat het dat zo iets walgelijks in Nederland mogelijk is en maar kan blijven bestaan!

 22. G.J. McMurter schreef:

  Zo ook vind ik dat de vertrouwensartsen AMK, die een medische en maatschappelijke verantwoordelijkheid t.o.v. kinderen en hun gezinnen hebben en die als beroepskracht van het AMK het eerste aanspreekpunt zijn voor melders uit het medisch circuit van (vermoedens) van kindermishandeling, ernstig de rechten schenden van kinderen als omstanders zorgen niet bij hen kunnen melden.

  Dat is ervan uitgaan dat artsen een goddelijke perfectheid bezitten t.a.v. het waarnemen van kinderleed!
  Dat is toch wel erg uit de tijd!
  Vanachter hun bureau gezeten nemen zij de werkelijkheid slechts in beperkte mate waar en sluiten zich af voor de bezorgdheden van omstanders, evenals het AMK deze bezorgheden niet accepteert.

  Ook hebben zij geen contacten met huisartsen en weten zij dus niet dat huisartsen allerlei redenen kunnen hebben om helemaal geen actie meer te ondernemen, omdat oa kinderen alleen maar in kindertehuizen terechtkomen.
  Dit vind ik een ernstige schending van mensenrechten.

  Ook de directe doorgeleiding naar de Raad, zonder dat er een vertrouwensarts aan te pas is gekomen vind ik een ernstige schending van mensenrechten.

  Vertrouwensartsen houden zich als zij werken bij een AMK niet aan hun medische en maatschappelijke verantwoordelijkheden, omdat zij slechts aanspreekpunt zijn voor melders uit het medische circuit.

  Bovendien hebben zij zich hierdoor in een onderschikte positie laten plaatsen t.a.v. de maatschappelijk werkenden AMK die zij de intake gesprekken laten doen met mensen die zorgen melden. Dat is hetzelfde als een huisarts de diagnose laat stellen door de doktersassistente en haar/hem het recht geeft meteen door te geleiden naar een specialist en die als de assistente een ziektebeeld niet herkent de patient afpoeiert en de huisarts niet eens weet wat er in de voorselectie gebeurt en dus slechts een beperkt aantal clienten te zien krijgt.

  De intake gesprekken van het AMK zijn gebaseerd op onwetenschappelijk onderzoek en voorts gebaseerd op inschatting (nat vingerwerk) en op discriminerende waarnemingen t.a.v. van de melder en het buitensluiten van omstanders die zorgen melden.
  Zo staat dat niet in de Jeugdzorg Wet beschreven en bovendien is de jeugdzorg Wet slechts gedeelte in het Protocol van handelen terechtgekomen.

  Daarnaast houdt de vertrouwensarts zich niet aan de Wet wat men onder kindermishandeling moet verstaan, maar heeft haar eigen beperkte wetje gemaakt, waardoor de preventieve zorg … om erger te voorkomen …aan kinderen en ouders volkomen is vervallen.

  In het geval van Nora zou ik weleens willen weten of er wel een vertrouwensarts geconsulteerd is en wat zij/hij van achter het bureau gezeten als diagnose heeft gesteld, want als Nora aan parasietenwaan geleden zou hebben, dan had zij naar de GGZ doorverwezen moeten worden voor een diagnose gesteld door een deskundige die verstand van dergelijke ziektes heeft.
  Nu moet Nora achteraf met een psychiater gaan bewijzen dat zij niet aan parasietenwaan lijdt.
  De waanzin ten top!
  Wanneer krijgt het kind zijn moeder weer terug?

 23. G.J. McMurter schreef:

  Op internet is een brief in te zien van bezorgde jeugdrechtadvocaten aan de Rechtbank van Rotterdam

  Info: oudervervreemding.nl/ouderverstoting.nl-januari 2009
  Bron: http://www.peterprinsen.nl
  4 dec 2008
  Rotterdamsche advocaten sturen brandbrief aan de Rotterdamse rechtbank\Afd. Jeugd- en familierecht.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s