Visionair: Douwe

Sinds ik in de achtergronden van de “hoogste machtscentra van de westerse wereld” ben gedoken kom ik helaas buitengewoon vaak kindermisbruik tegen. Volgens verschillende onafhankelijke onderzoekers die zich hebben verdiept in deze machtscentra van de wereld vormen kindermisbruik en andere bizarre rituelen een belangrijk onderdeel van het controlesysteem van/over de elite. Mensen in topposities laat je gezamenlijk bij dit soort zaken aanwezig zijn om ze zo wederzijds chantabel te maken. Hierdoor zouden ze elkaar de hand boven het hoofd houden omdat ze anders zelf ook ten onder gaan en zo creëer je dus een clubje mensen wat elkaar koste wat het kost beschermt.

Een voorbeeld hiervan in de VS is onderstaande documentaire die door Discovery Channel is gefinancieerd maar nooit op TV is uitgezonden omdat dit door de tv bazen in zowel de VS als de UK werd tegengehouden. Voor mensen die zich wat verdiept hebben en weten dat de mainstream media in handen is van deze machtscentra, is dat niet zo een grote verrassing. Door het internet is het ruwe materiaal van deze documentaire echter beschikbaar gekomen en de documentaire laat zien hoe pedofiele netwerken connecties tot in het witte huis hadden (en hebben?) en hoe slachtoffers die het aan de kaak wilden stellen op elke mogelijke manier zijn tegengewerkt door de media, justitie, de veiligheidsdiensten en er uiteindelijk zelfs verschillende mensen “op mysterieuze wijze zijn verongelukt” en zo tot zwijgen zijn gebracht. Hieronder de documentaire: Conspiracy of Silence.

Wat deze onafhankelijke onderzoekers zeggen is dat dit soort praktijken niet alleen in de VS voorkomen maar systematisch als controlemechanisme worden gebruikt in vele landen. Zo heeft David Icke voor de UK hier een uitgebreid verslag van gemaakt wat te lezen is in het artikel, Paedophilia and Satanism, the fabric of the web. Het gaat hier onder meer om hooggeplaatste ministers van de UK etc. die bij dit misbruik betrokken zouden zijn.

Joris Demmink is bizar genoeg de baas over het OM wat hem eventueel zou moeten aanklagen van kindermisbruik, een enorm stuk openbare belangenverstrengeling.

Daarnaast zijn er ook een aantal onafhankelijke journalisten in Nederland bezig met onderzoek naar kindermisbruik en andere bizarre rituelen in de Nederlandse machtselite. Micha Kat heeft op zijn website Klokkenluideronline.nl  bijvoorbeeld een enorm dossier verzameld over geruchten van seksueel misbruik door Joris Demmink. Deze man is sinds 2002 de hoogste ambtenaar,  secretaris-generaal, van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het dossier over Joris Demmink is te vinden op Affaire Joris Demmink: het feitenoverzicht. Daarnaast geeft ook de site: De Demmink Doofpot een overzicht van de gebeurtenissen rond deze man tot aan de meest recente beschuldigingen begin 2012 van twee Turkse jongens die zeggen door hem verkracht te zijn toen zij minderjarig waren.

Maar hij is niet de enige man in de machtselite waar geruchten van misbruik over zijn, zo zijn er ook mensen die beweren dat wijlen Prins Claus ook bij dit soort praktijken betrokken zou zijn geweest. Op http://www.argusoog.org/clausgate/ is meer over deze zogenaamde Clausgate te vinden.

Even los van beschuldigingen van kindermisbruik is het overigens een voldongen feit dat Prins Bernard één van de opprichters was van de Bilderberg conferenties in 1954 en wordt er beweerd dat Koningin Beatrix in 1976 de voorzittersrol van haar vader hierin overnam. Daarbij lijkt zij tot op de dag van vandaag op deze jaarlijkse conferenties Royal Dutch Shell te vertegenwoordigen, een bedrijf waar de koninklijke familie samen met The Rothschilds grootaandeelhouder van zijn.  Dat de koninklijke familie dus wellicht nog steeds één van de belangrijkere pijlers van Nederland is in deze internationale machtselite moge duidelijk zijn en ook gezien het verleden van de familie is het logisch dat zij een onderdeel van deze topelite zijn.

Maar goed, terug naar het misbruik. Volgens onderzoekers zou ook prins Friso, die onder andere een tijd bij Goldman Sachs werkte, betrokken zijn geweest bij dit soort bizarre rituelen en zo zou hij betrokken zijn geweest bij de moord op Marianne Vaatstra. Op de website van Kat is hier meer over te vinden in het artikel: Friso lid van Nederlandse Skull and Bones.

Daarbij is het helaas pijnlijk duidelijk geworden dat de katholiek kerkelijke elite in Nederland de afgelopen tientallen jaren grootschalig stelselmatig seksueel misbruik hebben gemaakt van kinderen in Nederland. Waarbij overigens door de verjaring en de huidige politiek en gerechterlijke macht geen enkele moeite wordt gedaan om deze daders alsnog te veroordelen. Daarbij spelen, zoals we in de documentaire Conspiracy of Silence zien, opvanghuizen van kinderen een essentiële rol in de aanvoer van de jeugdige slachtoffers. Iets wat de jongensinternaten geleid door de Katholieke kerken ook waren zoals we in Nederland hebben kunnen constateren.

Tegenwoordig komen we in Nederland als je dezelfde logica volgt al snel bij bureau jeugdzorg uit. Zij zijn nu immers hoofdverantwoordelijke voor de “zwakke kinderen” van Nederland.  Op 23 maart 2012 plaatste GeenStijl.nl een filmpje waarbij een kind bij de moeder wordt weggehaald door bureau jeugdzorg onder politiebegeleiding. Het gehuil van het kind gaat letterlijk door merg en been en het is te bizar hoe de politie de bewoners in hun eigen huis vertelt dat ze dit niet zouden mogen filmen wat natuurlijk onzin is. GeenStijl heeft in vervolgartikelen de hele zaak uit de doeken gedaan en daar komt onder andere naar voren dat de kinderrechters in Nederland ook niet zo een neutrale rol spelen als gehoopt en verwacht zou mogen worden. Ook als eigenaar van www.mensenrechten.org ontvang ik  stelselmatig de meest mensonterende verhalen van wanhopige ouders over hun strijd met de koude en kille machine van Bureau Jeugdzorg. Daarbij reageert bureau jeugdzorg nooit op zaken onder het excuus dat ze persoonlijke gevallen niet bespreken. Kortom ze reageren nooit ergens op omdat alle gevallen bij hun persoonlijk zijn… Er is dus op geen enkele manier met deze instantie te praten, en ze hoeven zich zo ook nooit voor iets te verantwoorden.

Combineer deze praktijken van het weghalen van kinderen bij ouders in moeilijke situaties van Bureau Jeugdzorg met het artikel wat vorig jaar in de volkskrant verscheen over bureau jeugdzorg onder de titel: “Commissie ‘geschokt’ over meldingen en ernst misbruik jeugdzorg.” waarin onder andere de volgende gegevens naar voren komen:

Niet alleen leidinggevenden en volwassenen waren daders (voornamelijk mannen), ook kinderen pleegden misbruik. Groepsleiders en pleegvaders vormen de meerderheid van de daders.

In 80 procent van de meldingen was er sprake van daadwerkelijke verkrachting, en het bleef veelal niet bij incidenten. ‘Ruim 65 procent van de meldingen heeft betrekking op misbruik dat minimaal 1 jaar aanhield. In ruim 33 procent van de gevallen gaat het om misbruik dat valt in de categorie 3-10 jaar’, schrijft de commissie in een verklaring.

Wat de commissie opvalt, is dat naar kinderen die signalen geven over misbruik heel slecht wordt gelusiterd. Dat is nu ook nog zo. Kinderen worden vaak niet geloofd, hulpverleners denken dat zoiets wordt gezegd om ‘bijvoorbeeld overgeplaatst te worden’, zegt Samson.

Als je dit zo allemaal bij elkaar optelt dan lijkt een beerput van formaat voor Nederland waarbij ook de topelite betrokken is mij helemaal niet uitgesloten. Het feit dat het stelselmatige misbruik door de katholieke kerk decennialang onopgemerkt heeft kunnen doorgaan laat daarbij volgens mij zien dat de “zogenaamde onafhankelijke media in Nederland” of héééél slecht functioneert of meehelpt om deze zaken in de doofpot te houden. Zij lijken de elite waar ze zelf vaak maar al te afhankelijk zijn (on?)bewust een hand boven het hoofd te houden, zowel toen als nu.

Laten we met zijn allen van harte hopen dat bovenstaande beschuldingen volledig onwaar zijn en dat deze geschetse patronen ook slechts hersenspinsels zijn in het hoofd van “conspiracy” denkers. Maar al zou slechts 1% waar zijn dan hebben we al te maken met een beerput die zijn weerga niet kent in Nederland. En als ik de patronen zie zoals die ook in de geruchten over de elite van de VS en de UK naar voren komen, dan vrees ik voor het ergste in Nederland. Het wordt in ieder geval de hoogste tijd dat dit in Nederland eens heel grondig onderzocht wordt en deze topelitie en bureau jeugdzorg en andere van dit soort instanties met toegang tot kwetsbare kinderen zonder ouders om ze te beschermen volledig worden doorgelicht.

Aanverwante artikelen en meer informatie:
-) Demmink Affaire funest voor internationale reputatie Nederland
-) Nederlandse Rechtsstaat Corrupt en Chantabel wegens kindermisbruik netwerk?
-) Open brief aan de NOS over mensenhandel en kindermisbruik
-) Dutch Child Sex Ring – Where’s the Justice? – The American Spectator
-) Artikelen van GeenStijl over misstanden Jeugdzorg
-) Artikelen van Klokkenluider Online over kindermisbruik
-) Het boek, kinderen te koop, van Marcel Vervloesem is uit
-) Kindermisbruik en de doofpotten daarom heen
-) Pedofilie aan de top van de samenleving
-) Paradijs voor Pedo’s
-) Pedofilie in Hollywood
-) Controlemechanismen van de 1%
-) Nederland heeft gebrek aan onafhankelijke media

Bron: http://www.visionair.nl/analyses/kindermisbruik-door-de-elite/

Advertenties
reacties
  1. G.J. McMurter schreef:

    Met toegang tot kwetsbare ouders om ze te beschermen zou ik uitgebreid willen zien met toegang tot familieleden, zoals grootouders, ooms, tantes neven en nichten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s