Jeugdzorg Rotterdam geeft pandverbod en overplaatst de kwetsbare baby vanwege protest tegen onrecht BJZ!

Geplaatst: 14 februari 2013 in Criminele Organisatie, Jeugdzorg Maffia, Kindermisbruik en Kindermishandeling, Kindermoord en Kinderopoffering, Kinderontvoering, Kinderroof en Kindergijzeling, Seksueel Kindermisbruik en Kinderverkrachting

Bureau Jeugdzorg Rotterdam (BJZ) heeft laten weten niet blij te zijn met het protest tegen hun eigen onrechtmatige misdaden omtrent kinderroof, kindergijzeling, kindermishandeling, oudervervreemding en kinderhandel wanpraktijken! Dat is volkomen begrijpbaar! Want BJZ houden alles in de doofpot en willen niet dat de waarheid naar buiten komt! BJZ doet immers niet aan waarheidsvinding en lijd aan een ernstige gedragsstoornis volgens de Nationale Ombudsman!

BJZ / RvdK heeft dit gelukkige harmonische gezin onterecht ontwricht, geterroriseerd en kapot gemaakt! BJZ gijzelt onterecht de 1-jaar oude baby-dochter sinds 12 juni 2012 (film-materiaal) toen de baby amper 8-weken oud was! Dat onder list, bedrog en leugens door een valse AMK melding van het Erasmus MC! De baby is van de protesteerde biologische vader!  De baby was toen kern-gezond, ontspannen, dolgelukkig en mankeerde helemaal niets! Het gezin had geen problemen en had op eigenkracht een professioneel zorg en familie-netwerk! Bestaande uit 2 verschillende onafhankelijke zorgverleners waar BJZ / RvdK niets van wilt weten! Na de uithuisplaatsing vertoonde de baby dochter veel lichamelijke spanningen, stress en blauwen plekken in de lies! Ook ontstonden er ineens symptomen van kindermishandeling en seksueel kindermisbruik door schuld van BJZ / RvdK! Zie hier het pleidooi van de bio-vader!

Sindsdien heeft de erkende bio-vader in 1 jaar tijd maar 45 min zijn bloedeigen dochter mogen zien van BJZ! Moeder moest van BJZ / RvdK onder bedreiging de relatie met vader verbreken anders zal ze nooit meer haar dochter terug zien! BJZ heeft moeder geforceerd om van vader te scheiden nadat BJZ met bruut politie geweld hun kind heeft afgepakt en dat zonder gronden en reden! Daardoor is de relatie van vader en moeder verbroken en leven zij daardoor ieder apart zelfstandig van elkaar gescheiden! De moeder die het gezag heeft kreeg 1 uur, per 1 a 2 weken een omgangsregeling! Volgens BJZ moet de moeder nu boeten door vaders protest! Door de omgangsregeling tussen moeder en kind stop te zetten! Omdat BJZ noodweer uitlokt en vader tot waanzin drijft waardoor vader protesteert en voor zijn rechten op komt! Volgens BJZ is de dochter niet veilig vanwege vaders protesteerde opstelling? Daardoor heeft vader van BJZ een pandverbod gekregen en de 1 jaar oude baby is nu overgeplaatst naar een andere pleeggezin! Totaal voor de 6de keer overgeplaatst! Dat is zeer slecht voor de ontwikkeling en de sociale vaardigheden! Het blijkt dat jeugdige bij BJZ 3 tot 4 keer meer kans hebben op seksueel kindermisbruik en wetenschappelijk blijkt dat kinderen bij jeugdzorg juist onveilig zijn! Ook hebben kinderen bij BJZ tientallen meer kans op psychische kindermishandeling, emotionele verwaarlozing en uitbuiting!

Hechting speelt een essentiële belangrijke rol tussen het kind en de ouders voor een harmonieuze ontwikkeling naar zelfstandigheid en volwassenheid! BJZ doet alles om de natuurlijke hechting en ontwikkeling te verstoren! Te belemmeren zodat hun baby-dochter totaal van hun ouders te isoleren, verstoten en te ontvreemden waardoor permanente beschadiging wordt berokkent! Baby’s zijn heel sensitief en bewust wat afspeelt! Oudervervreemding en Ouderverstoting staat gelijk als ernstige kindermishandeling! BJZ zorgt daar opzettelijk voor zodat er ontwikkeling stoornissen optreden waarvan BJZ profiteert! Dit zorgt voor verscheurde kinderen, verbitterde moeders en verloren vaders!

Lees meer over:
Primaire- en secundaire ouderverstoting & OuderverstotingssyndroomGids voor werkers in de geestelijke gezondheidszorg en juristen!

Bron: https://jeugdzorgmaffia.wordpress.com/2013/02/14/jeugdzorg-rotterdam-geeft-pandverbod-en-overplaatst-de-kwetsbare-baby-vanwege-protest-tegen-onrecht-bjz/

Advertenties
reacties
 1. ben vd brink schreef:

  Beste mensen de U.H.P van Demi en Nirvana onze dochters is net zo een corrupte gang van zaken en ook waar ik een overzicht van aan het maken ben waarin de corruptie en illegale handelingen op een rij gezet worden in de onrechtmatig gehouden zittingen.De harde feiten zijn als volgt 23-09-2009 zitting bij de kinderrechter in de rechtbank Alkmaar ,daarvoor was ik al 15-09-2009 op illegale wijze in hechtenis genomen om dus een situatie te creeren .In die zitting met kinderrechter W.C .Oosterbroek die beneden in het cellencomplex van de rechtbank Alkmaar gehouden werd ,er was eerder al 16-09-2009 een spoed U.H.P van Demi en Nirvana afgewezen en waarvan wij geen enkele stukken van te zien kregen ,werd er een jaar O.T.S uitgesproken door de kinderrechter .De kinderrechter sprak ook het volgende uit zonder geen enkele overleg of beraad hierover te hebben gevoerd ,MACHTIGT BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND ,vestiging Alkmaar ,de bovengenoemde minderjarigen Demi en Nirvana gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen in een accommodatie van een zorgaanbieder 24-uurs,voor de duur van drie maanden ,tot 23 december 2009 ,””ONDER DE VOORWAARDE DAT VOOR 21 OKTOBER 2009 EEN GELDIG INDICATIEBESLUIT WORDT GENOMEN ;BIJ GEBREKE WAARVAN DEZE BESCHIKKING KOMT TE VERVALLEN .De dag hierna 24-09-2009 kwam de jeugdbeschermer Rene H in het bijzijn van 2 andere jeugdbeschermers Marielle M en Ronald V bij Leonie [de moeder] en ontvoerde Demi en Nirvana uit ons huis terwijl ik opgezet door enkele corrupte agenten onrechtmatig in hechtenis zat .Die zelfde dag 24-09-2009 kwam er een brief aan bij Leonie van Bjz Noord-Holland en afkomstig van teamleider M.S die daarin schreef dat Demi en Nirvana onder toezicht gesteld waren van Bjz Noord -Holland [GEEN U.H.P] en dat er binnenkort een gezinsvoogd contact op zou nemen om zich voor te stellen en de O.T.S uit te voeren.Op dat moment waren Demi en Nirvana al ontvoerd en onderweg in de auto naar een misbruik put in Zandvoort waar al tientallen jarenlang kinderen misbruikt worden en door daar werkzame begeleiders mee naar huis genomen worden voor zogenaamde slaap feestjes .Direct na deze ontvoering was de jeugdbeschermer Rene H drie en een halve weken naar Zuid-Afrika op vakantie en nog steeds GEEN ENKELE INDICATIE BESLUITEN INGEDIEND EN VERVIEL DE UITHUIS PLAATSING zoals in de beschikking van 23-09-2009 staat .BIJ GEBREKE WAARVAN DEZE BESCHIKKING KOMT TE VERVALLEN ALS ZE NIET VOOR 21 OKTOBER EEN GELDIG INDICATIE BESLUIT WORDT GENOMEN,de beschikking verviel EN WAS ONRECHTMATIG VANAF DAT MOMENT aangezien de indicatie besluiten pas 2 DECEMBER 2009 TER GRIFFIE BIJ DE RECHTBANK ALKMAAR WERDEN INGEDIEND.En voor het volgende verdienen kinderrechter W.C.Oosterbroek en jeugdbeschermer Rene H beiden 10 jaar cel want er werd een totaal illegale corrupte zitting gehouden om het laatste af te dekken ,15 december 2009 in een piepklein advocaten spreek kamer in de rechtbank Alkmaar verlengde deze totaal corrupte kinderrechter de REEDS ONRECHTMATIGE U.H.P VAN DEMI EN NIRVANA OP TOTAAL ILLEGALE WIJZE MET 9 MAANDEN . Dit zijn de echte feiten ,er is enkel ooit een jaar O.T.S legaal en rechtmatig uitgesproken [GEEN U.H.P] en BJZ NOORD-HOLLAND was gemachtigd om dit uit te voren [NIET U.H.P] ze werden totaal illegaal ontvoerd door enkele jeugdbeschermers die met enkele totaal corrupte agenten samenwerken en ernstige strafbare feiten plegen .Er werd gedaan als of Demi en Nirvana in handen van BJZ Noord-Holland waren terwijl zij direct in handen van de raad waren op puur illegale wijze ,vervolgens werd enkel de O.T.S maatregel met een jaar verlengd tot 23 september 2011 [geen u.h.p] ,maar bjz Noord-Holland haakte totaal af vanwege mij aanhoudende onderzoeken en het misgaan van de corrupte strafzaak tegen mij .Er werd voor de zitting van 20 SEPTEMBER 2011 GEEN ENKELE VERZOEK VAN BJZ NOORD-HOLLAND INGEDIEND BIJ DE RECHTBANK ALKMAAR inzake : O.T.S ,U.H.P of BEREIDHEIDS VERKLARING INZAKE DE VOOGDIJ ,vanaf dat moment was het enkel DE POLITIE die de illegale ontvoering en sexueel misbruik van onze beide dochters Demi en Nirvana in stand hield en daarom werden ze ook rechtstreeks in huis geplaatst van een rechercheur werkzaam bij de recherche Leidschendam/Voorburg Anton W die ook nog eens na mijn 1 november 2011 aanhouding aangifte deed [2 november 2011] tegen mij in een totaal corrupte strafzaak tegen mij waarin alle illegale aangiftes gedaan zijn enkel door personen hierin betrokken en zelf schuldig aan strafbare feiten .Uitgebreid rapport hierover door mij opgesteld en waarin hoe en wat duidelijk op zijn plaats gezet is in deze totaal corrupte ontvoering van onze lieve dochters ,WIE HOUDT DIT OP HET MOMENT IN STAND ? DE POLITIE enkele totaal corrupte agenten die tot hun nek betrokken zijn in kinderhandel en sexeel misbruik van jonge kinderen .Diverse corrupte zittingen in mijn illegale strafzaak tegen mij in de zaak 2009/2010 werden gehouden in POLITIE RECHTER ZITTINGEN van de rechtbank Alkmaar en wordt er gedaan als of je een raadkamer of meervoudige strafkamer bent terwijl het gewoon corrupte politie rechter zittingen zijn ,precies zo als de POLITIE RECHTER ZITTING VAN 5 MAART 2012 in de rechtbank Amsterdam waarvan een illegale beschikking gemaakt wordt als of het van een Raadkamer afkomstig is ,daarom in al deze totaal corrupte zittingen geen enkele proces-verbaal van de zittingen.

 2. G.J. McMurter schreef:

  Beste Ben,
  De kinderombudsman heeft gezegd dat kinderen zelf over een advocaat mogen beschikken. Zij mogen zelfs over een advocaat en een curator beschikken, dat kan bijvoorbeeld een grootouder zijn. grootouders mogen ook een advocaat voor een kind aanvragen. U kunt te raden gaan bij advocaten gespecialiseerd in het jeugdrecht. U kunt de kinderrechtswinkel opbellen en vragen hoe een en ander in elkaar steekt of contact opnemen met een kinderrechtenorganisatie.

  Omdat het twee kinderen betreft kan mijns inziens aan ieder kind een advocaat en curator worden toegevoegd, daarvoor behoeft het kind niets te betalen.
  Laat u weten hoe u hierover denkt?

  Ik lees allerlei ernstige zaken over kinderen waarover maar wordt beslist, maar ieder kind waarvan de ouder vindt dat er onterecht onmenselijk kinderleed wordt veroorzaakt, daarvoor kan een kinderadvocaat worden aangevraagd en een curator die gewoon uit de familie mag komen.

 3. G.J. McMurter schreef:

  Uit huis plaatsingen.
  Tegen mij als grootmoeder heeft het AMK Noord-Holland gezegd dat als kinderen bij het AMK worden gemeld, kinderen uit huis worden geplaatst.
  Zij dan een andere familie krijgen en ik als grootmoeder mijn kleinkinderen nooit meer te zien krijg.

  Als we dus knokken tegen het AMK dan moeten we knokken tegen een beleid dat niet deugt.
  Alle kinderen die gemeld worden worden uiteindelijk uit huis geplaatst!
  De gezinsvoogd heeft alleen tot doel dit uiteindelijk te bewerkstelligen.
  ER IS GEEN HOOP MET DIT JEUGDZORGBELEID.

  Minister Rouvoet gaf het al aan: “Ik herken de problematiek niet”
  Dat hoeft ook niet, want het beleid is als artsen, politie, leerkrachten of andere professionals zorgen bij het AMK melden (omstanders kunnen dat niet!), dat kinderen gewoon uit de ouderlijke macht worden gezet!
  Allerlei zaken opnoemen, waarom de uit huis plaatsing niet eerlijk is, welk leed daarmee gemoeid is ….wordt genegeerd.
  HET BELEID MOET WORDEN VERANDERD DAT als er een melding bij het AMK binnenkomt van een professional dat KINDEREN UIT DE OUDERLIJKE MACHT WORDEN GEZET!

  Komt er een melding binnen dan is het AMK zo passief als het maar zijn kan en geleid meteen door naar de Raad voor de kinderbescherming.
  U kunt dat lezen in het Protocol van Handelen van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling
  uit 2009.ISBN 978 90 5568 249 2 NUR 752, op te vragen bij de MOgroep Jeugdzorg
  tel.nr: 030-2983434 of per email info@mogroep.nl of http://www.mogroep.nl/jeugdzorg.

  Blz. 12 : In het sporadische geval dat het AMK tot een eenzijdig besluit wil komen om de verantwoordelijkheid van de advies- en consultvrager over te nemen en op eigen initiaitief een onderzoek starten …. (opmerkingen schrijfster: van huisartsen, schoolleerkrachten en politie-agenten wordt verwacht dat zij de problematiek rond kinderleed oplossen, zie tevens de onderzoeken van de inspectie jeugdzorg) …. dient multidisciplinair te worden vastgesteld dat: en naar de mening van het AMK overduidelijk sprake lijkt te zijn van een ernstige vorm van kindermishandeling.

  Zodra er echter zorgen gemeld zijn,vindt er meteen”doorgeleiding” plaats, en volgt een schijn onderzoek door de gezinsvoogd gebaseerd op het maken van een inschatting.
  Zie blz. 18 van bovengenoemd protocol.

  De verantwoordelijkheid voor de juistheid en betrouwbaarheid van gegevens ligt bij de melder.
  Dat hebben de juristen van het AMK mooi voor elkaar gekregen!
  Het AMK kan nergens op worden aangesproken.
  Ze doen geen fuck; nemen geen enkele verantwoordelijkheid; geleiden meteen door; op “INSCHATTING” laten ze de gezinsvoogd een onderzoek doen, waarbij al vooraf is bepaald dat kinderen uit de ouderlijke macht worden gezet, omdat ze dan een andere familie hebben gekregen
  De maatschappelijk werkenden hebben alle macht in handen en de vertrouwensartsen AMK zijn buitenspel gezet en hebben netals de Inspectie jeugdzorg geen enkel benul wat erachter hun rug plaatsvindt.
  Een lekker makkelijk baantje … af en toe staan ze een arts te woord.
  Ze houden het op deze plaats dan ook niet lang vol en verdwijnen na korte tijd weer van het toneel om plaats te maken voor een andere vertrouwensarts en de macht van de maatschappelijk werkenden ( die overigens geen verstand hebben van medische zaken, alleen maar van machtsspelletjes) is weer sterker geworden.

  Processen voeren om aan te tonen dat het uit huis plaatsen onrechtmatig is gebeurd helpen naar mijn idee niet, want “HET BELEID DAT KINDEREN NA EEN MELDING UITEIDELIJK ALTIJD UIT HUIS WORDEN GEPLAATST EN NOOIT MEER WORDEN TERUGGEGEVEN, moet worden veranderd.
  Ik wil nog wel opmerken dat naar schatting 80.000 kinderen per jaar ernstig worden mishandeld.
  Hoe dat komt?
  Omstander kunnen geen zorgen melden bij het AMK, dat heeft de Inspectie Jeugdzorg helemaal niet in de gaten, zoals u kunt lezen in haar onderzoeken.

  En van huisartsen en leerkrachten en politie-agenten wordt verwacht dat zij betreffende de 80.000 mishandelde kinderen opmerken en aan dat kinderleed een einde maken!
  Nee, dus!

  Instanties zoals ziekenhuizen, psychiaters, vroedvrouwen en andere professionals kennen niet het verband tussen hun zorgen, meteen doorgeleiding, het altijd uit huis plaatsen van kinderen en hun nooit meer aan de ouders teruggeven.
  Ze denken nog dat het jeugdzorg beleid is, zoals het was onder de Bureau’s Vertrouwens artsen en dat integere jeugdzorg artsen GGZ, communiceren met vertrouwensartsen, huisartsen en dat er connecties bestaan met instellingen als jeugdzorg, wijkverpleegkundigen enz.
  Alleen huisartsen, politie-agenten en leerkrachten die zich zorgen maakten om kinderen en met lege handen en zorgen achterblijven, soms helemaal niet weten wat er met kinderen gaat gebeuren, alleen zij … weet ik dat een aantal niets meer met jeugdzorg te maken wil hebben.

  Wanneer klimmen zij eens in de pen om te protesteren?

 4. G.J. McMurter schreef:

  Vervolg:
  Het is niet zo moelijk om bovenstaande, dat kinderen altijd uit de ouderlijke macht worden geplaatst en nooit meer worden teruggeven uit te zoeken via een terugkoppelingsonderzoek.

  Dan moet er wel beslag worden gelegd op alle dossiers van de AMK’s en Jeugdzorg Nederland moet zich niet bemoeien met de populatie kinderen en ouders die worden geselecteerd en dat is wel het geval geweest met de Onderzoeken van de Inspectie Jeugdzorg naar de advies- en consultfunctie van het AMK.

  De zeer beperkte populatie is haar aangereikt.
  Ze verantwoordde zich zover ik het kan zien ook nergens voor het trekken van de steekproef.
  Haar conclusie dat “omstanders” nauwelijks zorgen melden en zij daarom geen onderzoek doet naar de advies- en consultfunctie van het AMK is een foute conclusie.
  Diverse professoren hebben al opgemerkt, in opdracht van justitie zelf, dat een hele populatie kinderen gemeld door “omstanders” is verdwenen.
  In het boekwerk: “Nader Toezien” worden er nog zorgen gemeld in vergelijking met professionele zorgmelders van 42% gemelde kinderen door omstanders.

  Als er tegen iedere omstander die meldt bij het AMK wordt gezegd dat je nooit meer je kind, kleinkind terug zal zien als je zorgen meldt. dan is dat ongeoorloofde selectie vooraf, maar waarschijnlijk wel de waarheid.

  Geen enkele grootouder wil melden en nooit meer zijn/haar kleinkind terug zien. De meeste grootouders en vaders melden zich, omdat zij zich zorgen maken en preventieve zorg willen om erger te voorkomen!

  Maar voor kinderen gemeld door omstanders is de gehele preventieve zorg uitgevallen.

  Ziet geen arts en bovendien ook nog een leerkracht en politie-agent niet dat er zorgen zijn om een kind, dan gebeurt erbij het AMK helemaal niets, want minstens drie professionals moeten hebben gezien dat er iets met het kind aan de hand is.
  In het blad “Linda” vertellen vier volwassen vrouwen hun kinderleed! Geen enkele arts, leerkracht of politie-agent heeft ooit opgemerkt dat ze jarenlang zo ernstig werden mishandeld!
  Daarom werd ook een heel team in het Sophiaziekenhuis opgetrommeld ,want de limiet van drie professionals die iets gezien hebben moet worden gehaald
  Daarom stapt ook altijd een team van drie politie-agenten als er een melding komt op af.
  En dan wordt meteen doorgeleid … Raad van de kinderbescherming … gezinsvoogd en soms mag de rechter ook nog eens meebeslissen.

  Vertrouwensartsen zijn alleen bereikbaar voor artsen.
  Medische zorgen door omstanders kunnen niet worden gemeld en bereiken ook de vertrouwensarts niet, althans niet bij het AMK Noord-Holland.
  Waarom niet?
  Omdat volgens het AMK zelf de onderzoeken zo ingewikkeld zijn. Dan komen de maatschappelijk werkenden er niet meer uit als omstanders melden!

  Doorgeleiden is gemakkelijk en dan hoeft er slechts sporadisch onderzoek te worden gedaan.
  In het ORBAhulpmiddel, zo op te zoeken op internet ziet u dat de AMK medewerker haar mening baseert op wel heel erg en onwetenschappelijk onderzoek. Alles gebeurt op subjectieve inschatting betreffende de betrouwbaarheid en geloofwaardig van de melder.
  Volgens mij hebben ze nog nooit de Jeugdzorg Wet bestudeerd, want dat staat er helemaal niet in!

  Bovendien als je een beetje gezond verstand hebt weet je dat je gewoon exact en zoveel mogelijk objectief de zorgen van de hulpvragende moet noteren als je een redelijke blik op de problematiek wil krijgen.
  De maatschappelijk werkenden AMK dwalen dus rond in hun eigen gedachten wereld, waarbij ze huisartsen ,politie-agenten en leerkrachten beoordelen, inplaats hetgeen zij hebben te melden.

  En de Jeugdzorg Wet hebben ze ook al verkeerd in het protocol van handelen overgenomen.
  Per ongeluk of expres?
  Ik denk zo langzamerhand expres!
  Dan behoeven ze nl. slechts een deel van de populatie te onderzoeken.
  Wie ontdekt wat ze weggelaten hebben uit de Jeugdzorg Wet?
  Je moet dan wel even het Protocol van Handelen betreffende de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling opvragen.
  Eigenlijk zou dat protocol in iedere wachtkamer van leerkrachten, politie-agenten, huisartsen
  en andere hulpverleners ter inzage moeten liggen.
  Oh ja … je mag er niets uit publiceren zonder voorafgaande toestemming van de MO-groep, maar ja,…als ze nooit thuis geven?
  Ach, dan zet je het maar op Anti Jeugdzorg Maffia, misschien zijn ze dan wel bereid om erover te discussieren, want dat is hard nodig!
  Misschien krijgt u er dan ook verschrikkelijke buikpijn van en krijgt u ook overgeef neigingen als u leest hoe de procedures in elkaar steken.
  Nog nooit zo’n chaos meegemaakt!

 5. ben van den brink schreef:

  Opstelten zegt onder andere dit,

  Meer straffen voor rechters

  Minister Opstelten wil meer mogelijkheden om rechters disciplinair te straffen

  Enkel komt hij hiermee nu dat hij op de hoogte is van alle corrupte zittingen in onze zaak ,keer op keer dekt dit tuig mekaar af ,laat Ivo even rondbellen en vragen stellen welke agenten onze dochters Demi en Nirvana van den Brink in gijzeling hebben .Onze dochters zijn regelrecht in handen van pedo politie agenten en heeft Stichting Bureau Jeugdzorg NIET onze dochters in handen maar moesten wel de zaak afdekken .Politie agenten die meewerken aan ontvoering om een satanisch pedo netwerk af te dekken in Schoorl Noord-Holland ,ze doen hun best om ons te laten denken dat Jeugdzorg Demi en Nirvana in handen hebben terwijl het bullshit is .
  Wie dekte de Dutroux zaak af ? DE POLITIE .
  Wie dekte de Zandvoort Files af ? DE POLITIE
  Wie dekte de Jersey Horror House af ? DE POLITIE
  Wie dekte de Robert M zaak af ? DE POLITIE
  Wie heeft mij opgezet? DE POLITIE ?
  Wie speelt er voor gezinsvoogd ? DE POLITIE
  Wie speelde voor rvdk onderzoeker ? DE POLITIE
  Wie komt er steeds aan de deur om te intimideren ? DE POLITIE
  Wie zagen wij elke keer na afloop van bezoek ?DE POLITIE
  Wie bood locatie aan voor ons bezoek ? DE POLITIE
  Keiharde feiten waarvan iedereen in het land op de hoogte van moet zijn ,gelukkig gaat dat nu eindelijk de goede kant op en worden mensen wakker en kijken steeds verder.DE POLITIE wordt door personen binnen de overheid ingezet om jonge kinderen te ontvoeren ,assist te geven aan ontelbare uithuis plaatsingen waarin vervolgens misbruik plaats vindt ,ook worden aangiftes inzake sexueel misbruik NIET door de politie opgenomen waardoor de daders ongestoord verder kinderen kunnen misbruiken .Klokkenluiders hiervan worden door justitie geintimideerd ,Zie Marcel Vervloesem [Zandvoort Files] en weer nu recent door familie te bedreigen [kleinkind] .De Werkgroep Morkhoven constant onder druk gehouden door de overheid in Belgie terwijl deze groep zich inzet voor het beschermen van kinderen TEGEN SEXUEEL MISBRUIK iets wat justitie ten alle tijden als een van hun hoofd doelen zou moeten hebben maar daarin keer op keer ernstig verzuim vertoont .De burgers in beide landen moeten dit direct gaan aanpakken anders gaat de situatie ontstaan waarin het standaard word voor kinder ontvoeringen ter wille van misbruik .Stichting Kindermisbruik is veel toepasselijker dan Stichting Bureau Jeugdzorg , want op dit moment vinden er zoveel verkrachtingen van kinderen plaats binnen jeugdzorg dat de hele situatie op elk moment explodeert .De feiten zijn zo dat pedo s altijd in het bijzijn van kinderen willen zijn en dus velen in de jeugdzorg werkzaam zijn ,als pleegouder opgeven en in kindertehuizen werken .De politie hoort dit misbruik fel te bestrijden ,NIET hieraan assist te geven wat in ontelbare zaken is gebleken ,nu zelfs in ons geval onze dochters illegaal uithuis houden bij ons weg en in een misbruik gezin geplaatst toevallig gerund door EEN PEDO EX POLITIE AGENT die ook nog eens oudere pleegkinderen heeft nu ook in de politie werkzaam .Meerder andere pleegkinderen en eigen kinderen zijn ook weer werkzaam in de jeugdzorg als voogd of jeugdbeschermer ,dat heet NETWERK UITBREIDING niet BESTRIJDING daarvan .
  Deze zieke mensen verkrachten babys net zo makkelijk als u een pakje sigaretten haalt ,dwingen kinderen sex met dieren en andere kinderen te hebben ,google eens de Zandvoort Files ,of Childporn netwerk in Zandvoort .Meer dan 93.000 afbeeldingen van ernstig misbruikte kinderen ,baby sex , honden sex ,duizenden filmpjes wat de meest waanzinnig misbruik van kleine kinderen ,totaal ziek ,perverse en gestoord MAAR WIE DEKTE DE ZANDVOORT FILES AF ???
  Reply
  ben van den brink says:
  April 3, 2013 at 9:27 pm
  Stichting Misbruik moet op alle mogelijke manieren afgebroken worden, wat in nazi concentratie kampen geperfectioneerd werd, ging in de jeugdzorg verder trauma based mind controle. Bekijk eens de vakantie kolonies overal langs de kust die in de na oorlog jaren overal de grond uit spoten, BLEEKGEZICHTEN werden de kinderen genoemd die zogenaamd uit de arme gezinnen in de grote steden kwamen om 7 weken lekker van de zon zee en strand te genieten in zo een vakantie kolonie. De kinderen mochten 7 weken lang hun ouders NIET zien en veroorzaakt doelbewust trauma bij jonge kinderen die klaar gestoomd worden voor sexueel misbruik, Stichting Misbruik hanteert dezelfde werkwijze nu nog en stelt in opdracht van elite binnen de overheid doelbewust kinderen bloot aan misbruik. Doelbewust word bij jonge kinderen trauma veroorzaakt met als enkel doel ze te leren het misbruik te verdringen [weg stoppen] Stichting Misbruik [Bureau Jeugdzorg] is een en enkel trauma based mind controle en ritueel misbruik van jonge kinderen. Deze Stichting Misbruik is een groot gevaar voor elk gezin in Nederland en moet nu de grootste verzet tegen zijn bestaan van stand komen, de jeugdzorg is altijd MISBRUIK VAN KINDEREN geweest DE RAAD of kinderbescherming is regelrecht de ROOMS KATHOLIEKE KERK en dat betekent misbruik van kinderen met de daarbij behorende rijmpjes, sprookjes en geheimpjes om puur ritueel misbruik te verhullen. Er is geen onafhankelijke lieve gezinsvoogd die jouw of jouw gezin echt gaan helpen WANT JE HEBT HULP NODIG is reeds door hun vastgesteld en Stichting Misbruik helpt kinderen diverse traumas te krijgen zodat ze door de Satanisch Elite op de meest smerigste engste wijze ritueel misbruikt kunnen worden. Deze overheid Misbruik Kamp helpt geen enkele kindje in Nederland of het nauw Turks, Marokkaans, Surinaams of Nederlands is, NEE het laat ze verkrachten op zeer nare wijze en kinderen in deze Stichting Misbruik worden tijdens de UHP op alle plaatsen in de gaten gehouden op scholen in hun vrije tijd waar zij ook komen. Er zijn ontelbare kale vrijmetselaars rondom uithuis geplaatste kinderen, velen daarvan werkzaam bij de politie maar vooral werkzaam in DE JUISTE INSTELLINGEN waarvan je denkt dat ze misbruik zouden aanpakken, niets is minder waar, het wordt in het bijzonder afgedekt door ambtenaren.!!!!!!!!!!!!
  Reply
  ben van den brink says:
  April 3, 2013 at 11:24 pm
  http://sp00kje.nl/2012/09/25/bevrijd-demi-en-nirvana-uit-de-handen-van-de-satanisten/ , De kale pedo s in Zandvoort die UHP kinderen ophaalden voor pedo netwerk en vervolgens weer terug brachten na kindertehuis het Spalier in Zandvoort ,Demi en Nirvana zijn nu zelfs in huis van zo een kale vrijmetselaar .Ex politie rechercheur Anton W uit Zoetermeer.die daar 8 kinderen in handen heeft .De zaak Anne-Marie Nienhuis ook weer zo een kale pedo die het dubbele gezinshuis runde waarin zij verbleef en misbruikt werd .De vroegere daders betreft mijn partner ook weer kale pedo s die haar pakten en meenamen ,waarom de kale vroeg ik mijzelf constant af ? Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat de slachtoffers hierin de grootste moeite hebben om die kale mannen te herkennen ,vanaf jongs af aan zijn het kale die hun meenamen ,wat doen kleine kinderen als ze doodsbang zijn ? inderdaad ze knijpen hun ogen dicht uit angst .Dit doen de slachtoffers als ze ouder zijn nog steeds volgens mij ,deze gehele UHP van onze dochters zijn er constant kale agenten die rondom onze dochter Nirvana zijn .In Zandvoort telkens vroeg in de ochtend onderweg naar school stond een kale agent alleen in de auto te kijken waar zij voorbij moest fietsen ,even laten weten wij houden jouw in de gaten .De kale twee in de link te zien waren daders die kinderen meenamen in Zandvoort ,in Huizen en Zoetermeer precies hetzelfde kale om Nirvana heen en meestal agenten !!!

 6. G.J. McMurter schreef:

  Zie ook links: Op 6-jarige leeftijd behandeld als een crimineel!
  Dat bij het AMK Rotterdam geen mensen aanwezig zijn met leidinggevende kwaliteiten blijkt ook uit de feiten dat als ouders protesteren kinderen nog weer eens het kind van de rekening worden door een baby weer bij andere pleegouders te plaatsen en niet met de ouders in gesprek te willen gaan.
  In gesprek gaan met ….is een van de kenmerken van goed leiderschap!

  Als je mensen hoort schreeuwen, ziet huilen, protesteren en verschrikkelijk ziet lijden om hun kind, dan ga je daar toch een gesprek mee aan?
  Het zijn toch ouders die zielsveel van hun kind houden!

  Of dan word je als AMK bang en ga je een kwetsbare baby verplaatsen en dus zwaar mishandelen!
  En de ouders mochten al niet eens weten waar het kind zich bevindt!
  Er werd dus een drogreden in het leven geroepen om de protesterende ouder de mond te doen
  snoeren!
  Wat een walchelijk wanbeleid!
  Om kots kots misselijk van te worden!

  Daarom moet de Definitie van wat de Nederlandse Wet onder kinder-mis-handeling verstaat uitgebreid worden met “mis- behandelingen van professionals” en moet er een van Jeugdzorg Nederland onafhankelijke Commissie komen, ook niet betaald of mede betaald door Jeugdzorg Nederland, bestaande uit commissieleden van allerlei disciplines: huisartsen, pedagogen, kinderpsychiaters, jeugdrecht advocaten, leerkrachten, ouders enz..om dergelijke mis-behandelingen te onderzoeken en indien nodig te bestraffen en wat ook belangrijk is een Jeugdzorg beleid te verbeteren.

  Er moet straf uitgedeeld gaan worden voor zulk wanbeleid als het AMK Rotterdam uitvoert en een huisarts een totaal psychotische diagnose stelt en een maatschappelijk werker AMK er zelf ook nog eens allerlei verzinsels toevoegt aan haar bureaublad.

  Er moet in de wet vastgelegd worden dat ouders mogen protesteren tegen het Beleid van Jeugdzorg en dat het verboden is kinderen daarvoor te mis-handelen door het over te plaatsen en als 6 jarige in een residentiele inrichting te plaatsen, terwijl het kind ziek is geworden door een glaswol allergie. Een ziek geworden kind ook nog eens in een residentiele inrichting plaatsen?!?

  Dat is ongeveer hetzelfde verhaal van de gezinsvoogd die een gesprek met een stiefvader aan gaat die zijn kind stiefkind zwaar heeft mishandeld en geen actie onderneemt, waarna het kind nog ernstiger werd mishandeld en gedreigd werd met nog ernstiger mishandeling als hij het nogmaals tegen zijn voogd zou vertellen.

  Bij zo’n vermoedelijke mis-handeling moet het verplicht worden jeugdzorgwerkers een deskundige op het gebied van mis-handeling een uitspraak te laten doen om in deze kwestie en de stiefvader in een strafgevangenis te plaatsen.
  En de grootmoeder met haar zorgen niet bij het AMK terecht kon om de mishandelingen te doen stoppen.

  Kinderleed wordt weggemoffeld door diegene die de naam hebben het kind te beschermen!
  Wat ziek en wat kwaadaardig!

  .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s