Archief voor juni, 2013

Redactie: De oorspronkelijke titel heet “Praktijk van Jeugdzorg: Deel 6”. Het verhaal achter de gesloten deuren van de “Jeugdzorg Maffia” is nu te lezen op Jeugdzorg Dark horse (plus).

Het verhaal wat ik u hier ga voorhouden in mijn reeks ‘praktijk van Jeugdzorg’, zou ook de titel ‘Een geval van kinderroof door jeugdzorg‘ kunnen heten en als subtitel: ‘hoe de professionals van BJZ niet willen dat hun daden bekend worden’. 

Wat is het geval?

Op 22 april 2012 wordt een kerngezond kind geboren in het ziekenhuis Erasmus MC te Rotterdam. Ouders volgen biologische principes van natuurgeneeskunde en hebben een antroposofische en ‘holistische levensvisie’. In het ziekenhuis komt vader in discussie met de medici van het ziekenhuis omtrent medische zorgwensen en zorg-behoeften. (Vader wilde een natuurlijke alternatief van vitamine K en niet de synthetische versie van het ziekenhuis, en ouders wilden zelf de navelstreng doorknippen). Ouders hadden geen vrije eigen keuze en moeder werd gelijk bedreigt met ontheffing uit het ouderlijke gezag bij geen gehoorzaamheid van de medici. Door de discussie is vader vlak na de bevalling verwijderd door de beveiliging uit het ziekenhuis….

Alle zorg omtrent het kind is gewoon doorgegaan. BJZ kwam spoedig …en hield het gezin met bespioneerde ogen in de gaten en zetten veel druk op het gezin.

Vader en moeder hebben hun dochter altijd goed verzorgd en behandeld. Vader heeft nimmer iets kwalijks gedaan tegen moeder en het kind.
BJZ / RvdK komt met zijn ‘instructies’ en ‘dwangbevelen’: moeder moet de relatie met vader onmiddellijk verbreken en zelfstandig gaan wonen. Het kind mocht niet meer van BJZ bij vader zijn en wonen! Er kwam een voorlopige OTS op 8 juni 2012, en vier dagen later op 12 juni 2012  de spoed-UHP,  deze uitspraken kwamen zonder hoorzitting, zonder gronden en achter gesloten deuren. Toch volgt als straf  DE UIT HUIS PLAATSING. Het probleem: een échte reden tot UHP ontbreekt volledig! Het kind werd zeer goed verzorgd door de ouders, zowel haar moeder, oma en de vader.
De (drog)redenen:
– Ouders weigeren zorg (aantoonbaar NIET WAAR dus!)
– Het gevaar dat vader zogenaamd vormt voor het kind.
– Moeder zou niet intelligent genoeg zijn (ze heeft een afgeronde MBO-opleiding en een gemiddelde IQ)

Markant detail: 1 dag voor de spoed-UHP was moeder en vader met het kind naar het consultatiebureau geweest: kind mankeerde niets, goede verzorging, geen aanmerkingen.

Het bewijs: de gezondheidsverklaring.

Nu, meer dan een jaar later, heeft het kind een contact met moeder van 1 uur per maand, moeder is ‘goedgekeurd’ qua pedagogische vaardigheden en er kan ‘gewerkt worden naar thuisplaatsing als het moeder ‘contactgroei’ laat zien’.

Wat doet BJZ: WEIGERT uitbreiding van het moeder-kind contact en verwijt vervolgens moeder dat ze geen ‘contactgroei laat zien’ waardoor thuisplaatsing echt niet mogelijk zal zijn…. Dit lijkt wel kinderroof….

De vader? Die wordt verstoten van zijn eigen kind door BJZ en is begrijpelijk, menselijk en terecht BOOS…
Die krijgt zijn dochter geheel NIET MEER te zien al gedurende 11 maanden.
Wat heeft hij misdaan dan? NIETS t.a.v. moeder of kind, hij is eigenwijs, oprecht, heeft zijn eigen wil, en is duidelijk tegen de zogenaamde ‘hulpverleners’ die de rust van het gezin ernstig verstoren sinds het begin.

Vader heeft een paar telefoongesprekken opgenomen met de medewerkers van BJZ. Hij heeft die ook verspreid via Twitter account ‘Supervader’ en op zijn blog Anti-Jeugdzorg Maffia Hier zijn onder andere de volgende zaken op te vinden:  

Enige telefoongesprekken met de gezinsvoogd:

Ik ben persoonlijk van mening dat vader, mogelijk door zijn traumatisering door het onrecht en verdriet dat hem wordt aangedaan, wat hard te keer gaat tegen BJZ, anderzijds:
VADER HEEFT GELIJK:
– BJZ heeft hem zijn dochter geheel ontnomen.
– BJZ ontneemt het kind ieder normaal GEZINSLEVEN met ouders en familie.
– BJZ heeft GEEIST dat moeder de relatie met vader MOEST VERBREKEN en GEEN CONTACT meer mocht met vader.
– BJZ heeft zijn kind ONTVOERD en GEGIJZELD: het kind verblijft op een geheim adres en iedere mogelijkheid tot uitoefenen van enig ouderlijk gezag door moeder ontbreekt!
– BJZ mishandelt, verwaarloost en beschadigt zijn dochter ernstig: het kind kent de eigen ouders niet meer, ontwikkelt ‘ouder-vervreemding’ en  ‘ouder-verstoting’ (ernstige ziekte volgens proefschrift  B. Goudard)
– BJZ doet BEWUST NIETS, doet niet aan harmonieuze oplossingen om het kind terug te plaatsen bij moeder, vader en/of binnen het eigen familie-netwerk.

– BJZ respecteert op geen enkele wijze de het natuurlijke ouderschap en de ‘holistische levenswijze’ van de ouders, totaal RESPECTLOOS…

René Meuwissen, directeur van BJZ Rotterdam en bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, die op 7 juni 2013 nog zo mooi betoogde dat hij zo goed samenwerkt met ouders, er alles aan doet kinderen thuis te plaatsen en de hulp regelt, laat zijn ware gezicht zien als ‘professional’.

Dhr Meeuwissen heeft ernstige bezwaren tegen negatieve uitlatingen van hun foute handelen en wanpraktijken omtrent BJZ! Dat er telefoongesprekken worden opgenomen en op YouTube geopenbaard worden omtrent zijn professionals en namen mogen niet genoemd worden etc.
(Bij een echt professionele chirurg, arts, fietsenmaker, bakker, monteur, slager etc. mag toch zijn naam genoemd worden, samen met zijn daden?? Daar is toch niets mis mee???)
De HELDENDADEN van de ‘professionals’ van BJZ- Rotterdam mogen niet bekend worden gemaakt….(zie ook ‘Praktijk van Jeugdzorg-5‘ / ook BJZ-Roterdam!)
Hier de (dreig)brief die vader van dhr. Meuwissen persoonlijk ontving!
(Van deze zaak zijn mij de onderliggende stukken bekend)

conclusie

Duidelijk is: BJZ heeft een en ander te verbergen…  en uit te leggen aan de politiek over het feit waarom hun zo ‘onmisbaar’ zijn zoals ze willen doen geloven met de krokodillentranen over de aanstaande ontslagen bij ‘jeugdzorg’!
Nico Mul (Aanpassing SuperVader)

Jeugdzorgdarkhorse2013@gmail.com

Bron: http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/06/praktijk-van-jeugdzorg-6.html

Advertenties