Verweerschrift tegen de onrechtmatige uithuisplaatsing van het meisje “Allicia” van 2 jaar!

Geplaatst: 26 augustus 2014 in Criminele Organisatie, Jeugdzorg Maffia, Kindermisbruik en Kindermishandeling, Kinderontvoering, Kinderroof en Kindergijzeling, Seksueel Kindermisbruik en Kinderverkrachting

Redactie: Allicia is onrechtmatig gestolen en illegaal geadopteerd sinds 12 juni 2012 op een leeftijd van 6 weken toen ze nog een kerngezonde baby was! De geheime zitting achter gesloten deuren wordt gehouden op 4 september 2014 om 15:00 door “mw. mr. S.C.C. Hes-Bakkeren” bij Rechtbank te Rotterdam. De illegale uithuisplaatsing/kinderroof/gijzeling loopt af op 7 september 2014. Alle vorige rechters waren corrupte vooringenomen partijdige nep-rechters! De uitspraak zal daarna op dit blog worden geopenbaard! De biologische ouders willen van harte terugplaatsing en gezinshereniging van hun eigen dochter!

 

!UPDATE! De corrupte kinderrechter heeft onrechtmatig de illegale uithuisplaatsing 1 jaar verlengd tot 7 september 2015!!! Terwijl daarvoor door diezelfde corrupte rechter geen uitbreiding van de omgangsregeling is gegeven om gijzeling en schadelijke oudervervreemding in stand te houden!

Aan:
BJZ Rotterdam, Pleegzorg FlexusJeugdplein, Raad voor de Kinderbescherming en Rechtbank te Rotterdam

Kenmerk:
434554 / JE RK 13-3192
431958 / JE RK 13-2659

Betreft: Verweerschrift en reactie van de biologische ouders op het plan van aanpak en het indicatiebesluit

Datum: 14 augustus 2014

Hierbij onze reactie op het plan van aanpak en het verweerschrift!. Allicia is geboren op 22 april 2012 te Rotterdam en is op een leeftijd van 6 weken op 12 juni 2012 gestolen en onrechtmatig uithuisgeplaatst (UHP) zonder gronden en hoorzitting door vooringenomen partijdige kinderrechters die nevenfuncties hebben bij BJZ/RvdK. Beschikkingen en dossiers worden telkens vervalst en mee gefraudeerd door machtsmisbruik en ambtelijke corruptie. Ouders hebben tot nu geen onafhankelijke rechters gekregen. Allicia wordt daardoor gegijzeld, verwijdert en geisoleerd van de biologische ouders en familienetwerk. De natuurlijke ontwikkeling en stabiele opvoeding naar zelfstandigheid van Allicia wordt door de OTS/UHP ernstig bedreigd en in gevaar gebracht! Het plan van aanpak is geheel onjuist en is gebaseerd op onwaarheden, veronderstellingen en voldoet niet aan waarheidsvinding. Het plan van aanpak is zonder toestemming en betrokkenheid van de ouders opgemaakt. Het plan van aanpak is niet afgestemd op de ware belangen, zorgbehoeften en zorgwensen van de biologische ouders. Ouders redden het prima op eigen kracht en eigen regie binnen hun eigen netwerk. Ouders hebben een zeer betrokken familienetwerk en een uitgebreid onafhankelijk professioneel zorgnetwerk bestaande uit zelfuitgekozen deskundigen en zorgverleners. Ouders zijn samen met hun dochter 1 dag voor de onrechtmatige uithuisplaatsing langs het consultatiebureau geweest; de huisarts en verpleegkundige hebben geen zorgen gemeld! Ouders gingen voor de UHP regelmatig langs hun eigen zorgverleners en zijn alle zorgafspraken netjes nagekomen en zouden het gewaarborgd voortzetten. BJZ meld na de UHP in het contactenjournaal op 13 juni 2012 dat Allicia er stevig en goed verzorgd uitziet! Het is BJZ/RvdK/Rechtbank dat aan machtsmisbruik doet en de strijd aangaat met de biologische ouders over hun eigen biologische dochter. BJZ is erg dwingend en dwangmatig in relatie richting ouders en familie. BJZ is kortzichtig en gaat geen menselijk dialoog aan met de ouders/familie en weigert om inzicht, openheid en antwoord te geven op noodzakelijke zorgvragen en zorgwensen. BJZ weigert samenwerking met de ouders en familie en sluit hierdoor iedereen buiten. BJZ werkt niet aan concrete oplossingen en frustreert de noodzakelijke zorg en omgang die ouders en Allicia nodig hebben dat afgestemd is op hun ware belangen, zorgbehoeften en levensovertuiging. Volgens BJZ mogen vader en moeder geen gelukkig gezin zijn en moet Allicia voor de rest van haar leven gevangen en gegijzeld blijven in een surrogaat adoptiegezin(pleeggezin), verwijdert en geisoleerd van de biologische ouders en familienetwerk. Ouders mogen van BJZ geen relatie en contact met elkaar onderhouden. Vader heeft moeder en kind nooit wat misdaan. BJZ eist dat ouders uit elkaar moeten gaan en de relatie moeten verbreken. BJZ doet geen deskundig en degelijk onafhankelijk onderzoek naar de pedagogische opvoedkwaliteiten van de ouders/familie. BJZ sluiten de proffesionele deskundigen van de ouders uit en onafhankelijk onderzoek naar ouders wordt niet toegestaan. Zowel deskundigen en familie van de ouders mogen van BJZ tijdens de zitting niet opgeroepen worden en moeten buiten de gesloten deuren van de zitting blijven. De gezinsvoogd en BJZ bedreigen ook telkens ouders uit het ouderlijke gezag te zetten als ouders trachten om eigen hulpverlening in te zetten. Vader heeft op eigen intiatief en vrijwillige basis de Waag ingeschakeld met Signs of Safety (SoS) traject voor uitbreiding omgangsregeling en terugplaatsing van Allicia naar eigen ouders/familie, hoewel BJZ wilde niet hiermee samenwerken waardoor de Waag de standpunten van BJZ overnam en daardoor heeft vader het contract met de Waag voorgoed verbroken. Het onderzoek van het Ambulatorium is zeer partijdig en de standpunten daarvan zijn onjuist. BJZ weigert telkens om een degelijk netwerkonderzoek te doen en om mee te werken met de Eigen Kracht conferentie voor gezinshereniging en terugplaatsing van Allicia naar biologishe ouders en familie. Ouders en Allicia hadden voor de uithuisplaatsing geen problemen. De problemen zijn ontstaan door de onterechte uithuisplaatsing en de dwangmatige bemoeizorg van BJZ/RvdK. BJZ schend hierdoor vele kinder- en mensenrechten van de ouders/familie, het kind en het natuurlijke gezinsleven. BJZ begaat ernstige misdrijven en doet aan bedrijfsmatige kinderhandel. BJZ tast ernstig de privacy en het fundamentele bestaansrecht op het natuurlijke gezinsleven aan. BJZ discrimineren en onderdrukken de biologische ouders en familie. BJZ ontkent de rechten en morale plichten van de ouders/familie. BJZ/RvdK heeft bij elke kindermaatregel een eigen commerciële belang met perverse prikkels. BJZ heeft Allicia in het eerste levenjaar meerdere keren overgeplaatst en is daardoor in zeer gevaarlijke en onveilige situaties geplaatst. Alicia was voor de UHP altijd kerngezond en zeer veilig bij de eigen ouders en familienetwerk. Allicia wordt door BJZ nu ernstig verwaarloosd en chronisch ziek gemaakt door levenslange dreigende traumas. Allicia wordt door pleegoudere doordeweeks de hele week op een kinderdagverblijf verwaarloosd. De oplossingen zijn dat ouders gezinshereniging en terugplaatsing willen van hun eigen biologische dochter Allicia. Ouders hebben zich goed voorbereid op de bevalling en op de komst van Allicia. Ouders hebben bewust voor Allicia gekozen en met ware liefde gemaakt. Ouders begrijpen niet waarom hun geboorte levens vreugdefeest ernstig wordt verstoord van hun eerste geboren dochter. De natuurlijke hechting en familieband met natuurlijk ouderschap wordt ernstig beschadigd, bedreigd en in gevaar gebracht door BJZ. De schijnhechting met de pleegouders (adoptiegezin) is onnatuulijk en tegen de wet des levens. Moeder krijgt 1 uur per maand omgang en vader krijgt helemaal geen omgang met zijn eigen dochter. De omgang die ouders/familie met Allicia krijgen is te weinig voor de gezonde ontwikkeling en om de natuurlijke familieband in stand te houden. Vader heeft zijn dochter sinds de onrechtmatige UHP een aantal keer mogen zien, de laatste keer dat vader omgang kreeg was een half jaar geleden sinds februari 2014. BJZ heeft het bezoek met zijn dochter gestopt omdat vader geen afscheid mocht nemen van zijn eigen dochter na het bezoek. Vader mag van BJZ tijdens het bezoek geen zorgwensen uiten en noodzakelijke zorgvragen stellen aan de pleegmoeder en de gezinsvoogd. Alle bezoeken met moeder en vader zijn altijd goed verlopen met Allicia. De bezoeken met de ouders op het kantoor van BJZ is een zeer onnatuurlijke omgeving. BJZ frustreert ernstig de omgangsregeling en de natuurlijke hechting van de familieband. Vader en moeder ervaren de UHP van hun dochter zeer traumatisch en veroorzaakt veel leed, verdriet en letselschade. De biologische ouders en familie worden totaal uitgesloten van een natuurlijke opvoeding en harmonieuze ontwikkeling van hun dochter en kleinkind. Ouders/familie vinden het gedrag van BJZ ontoelaatbaar, onmenselijk en ervaren geen enige empathie en inlevensvermogen. Vader is in februari 2013 langs het zogenaamde crisispleeggezin geweest omdat hij al voor een half jaar niet zijn eigen biologische dochter mocht zien van BJZ. BJZ heeft toen het adres van het pleeggezin naar vaders adres opgestuurd om uit te lokken dat vader naar het pleeggezin moest gaan. Vader mist zijn eigen kind en wilde weten hoe het met zijn dochter ging. BJZ geeft vader nooit informatie hoe het met zijn dochter gaat. Vader is nooit in het huis geweest van het pleeggezin, vader belde aan de deur en vroeg waar zijn dochter was en de deur werd gelijk dicht gedaan en de politie is toen gebeld en waardoor Allicia voor de zoveelste keer is overgeplaatst. Door de onrechtmatige uithuisplaatsing vertoond Allicia ernstige symptonen van seksueel misbruik, kindermishandeling en affectieve emotionele/geestelijke verwaarlozing, dit wordt vermeld in de dossiers van BJZ en ook ervaren ouders de symptomen. Pleegmoeder(surrogaat) melde zelfs dat Allicia slecht at en een kilo was afgevallen omdat Allicia haar moeder miste, na het bezoek met moeder at Allicia weer voor het eerst in een weektijd. Vervolgens blijkt uit het onderzoek van Commissie Samsom dat kinderen door BJZ 2 tot 5 keer meer kans hebben op seksueel misbruik. Het laatste rapport van de kinderombudsman bewijst dat de zorg bij BJZ onveilig en ongegrond is. Volgens wetenschapelijke bronnen is ouderverwijdering, oudervervreemding en ouderverstoting een zware vorm van ernstige kindermishandeling en verwaarlozing dat levenslange en chronische ziektes kan veroorzaken. De ouders begrijpen niet waarom hun eigen dochter is uithuisplaatsing en waarom het al voor 2 jaar in stand wordt gehouden want alles was goed voor de uithuisplaatsing. Ouders willen een eigen plan van aanpak opstellen zodat ouders op eigen kracht en eigen regie een natuurlijk gezin kunnen zijn met natuurlijke ouderschap voor onmiddelijk terugplaatsing van hun eigen biologische dochter waar zij zielsveel van houden en zorg omgeven. De uithuisplaatsing hoort volgens de richtlijnen zo kort mogelijk te duren en BJZ is verplicht om aan oplossingen te doen zodat ouders weer snel de regie terug krijgen; dat heeft de directeur dhr. Meeuwissen van BJZ in zijn laatste column zelf geschreven. Ouders zijn inmiddels verhuisd naar een 1-gezinswoning in een rustige buurt met een kindvriendelijke omgeving. Ouders en familie achten in het ware belang dat de uithuisplaatsing direct wordt beëindigd en dat Alicia wordt teruggeplaatst voor eigen kracht en eigen regie naar de biologische ouders en familienetwerk. De natuurlijke familieband hoort onmiddelijk hersteld te worden om de schade te beperken voor gezinshereniging.

Hoogachtend,

SuperVader

Advertenties
reacties
  1. Kik schreef:

    Lees je mail, dan kunnen we kijken of we je kunnen helpen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s