Archief voor september, 2014

Aan: Raad voor de Kinderbescherming en Rechtbank Midden-Nederland

Betreft: Reactie op Raadsrapport van 16 september 2014 omtrent ontheffing uit ouderlijk gezag

Ons kenmerk: KZ-1-10DKIBS

Dossiernaam: Allicia

Datum: 22 september 2014

Het zogenaamde Raadsrapport is op frauduleuze wijze tot stand gebracht om voor commerciële doeleinden onze dochter te bedrijven in commerciële kinderhandel(het vervoeren, gijzelen, verhandelen & misbruiken van kinderen) voor illegale adoptie-praktijken. Het Raadsrapport bevat grove leugens, onwaarheden en voldoet niet aan waarheidsvinding en feitenonderzoek. Veel wordt beweerd op vooroordelen en veronderstellingen. Het is een complete vernedering en discriminatie voor het gezin met natuurlijke ouderschap en het biologische familie-netwerk. Er is nooit een degelijk onderzoek geweest naar een netwerk-plaatsing. Zowel alle uitspraken in deze zaak zijn onrechtmatig en niet rechtsgeldig. Het gaat hier om ambtelijke corruptie en belangenverstrengeling dat rechters niet onafhankelijk kunnen oordelen, omdat deze vooringenomen zijn. De rechter mr. Paling die werkt bij BJZ gaf een valse-machtiging voor de onrechtmatige uithuisplaatsing op 12 juni 2012, zonder gronden, zonder hoorzitting, en zonder dat wij de ouders zich konden verweren. De uithuisplaatsing gebeurde ook zonder betekenis van een rechterlijke deurwaarder en zonder machtiging van binnentreden. Er is met grof-politie geweld onze biologische dochter ontvoerd, gestolen en illegaal geadopteerd op een leeftijd van 6 weken, en is meerdere keren overgeplaatst. In slavernij werden vroeger na geboorte op deze wijze ook kinderen afgevoerd, of zoals op transport naar Nazi-Duitsland, net zoals toen hoe gezinnen uit elkaar gerukt werden. Er wordt op grove wijze ernstige inbreuk gemaakt op onze privacy, persoonlijke gezinsleven en familiesfeer, ook is het een schending van onze eer en goede familie-naam. Er worden hierdoor vele basis universele mensenrechten en kinderrechten geschonden en ernstige misdrijven tegen ons gezin als geheel gepleegd.

Het gaat om onze eigen biologische dochter “Allicia”, geboren op 22 april 2012. De biologische ouders van Allicia hebben nooit noodzakelijke zorg geweigerd, alle noodzakelijke zorg heeft Allicia gekregen! De valse gemelde zorgen van de melder Erasmus MC zijn onjuist. Het gaat omtrent het feit dat ouders recht hebben op de beste mogelijke gezondheidszorg, de zorgwensen van de ouders zijn geweigerd, waardoor er een valse melding is gemaakt. Door de tijdelijk verhuizing naar Rotterdam was de verloskundige praktijk niet eens met een thuisbevalling, terwijl het bij onze vorige verloskundige wel kon, waardoor de verloskundige de bevalling heeft overgedragen op het laatste moment aan het Erasmus MC tegen de wens van ouders om thuis te mogen bevallen, omdat deze geen thuisbevallingen doet en zakenpartner is met Erasmus MC. Terwijl de gezonde bevalling binnen 12 minuten plaats vond en zonder kunstmatige ingrepen, en zonder ernstig bloedverlies, de natuurlijk moeder en dochter waren beiden kerngezond. De biologische vader is de natuurlijke beschermsrol van het gezin, de vader kwam in discussie met de zorgverlener van Erasmus MC omdat de zorgwensen van de ouders zijn geweigerd.

Ouders zijn 1 dag voor de uithuisplaatsing langs hun eigen zorgverlener geweest, en de huisarts heeft geen zorgen gemeld. Ouders hebben een betrokken uitgebreid familie-netwerk en professional zorg-netwerk bestaande uit meerdere onafhankelijke professionele zorgverleners die zijn geregistreerd bij beroepsorganisaties. Ouders gingen om de 2-3 weken naar hun reguliere huisarts voor algemene gezondheidscontrole, er zijn nooit zorgen gemeld! Ouders zouden alle afspraken met hun eigen zorgverleners/hulpverleners voorzetten. Er niemand van BJZ geregistreerd bij een professionele beroepsorganisaties, kennelijk omtrent het feit omdat het amateuristen, gezinsvernielers en prutsers zijn! Ouders mochten nooit eigen hulpverlening en onafhankelijk onderzoek door professionele deskundigen inzetten, zo is er een onafhankelijk ouderschapsrapport opgesteld door 2 professionele deskundigen waarbij geoordeeld wordt dat moeder pedagogische opvoedkwaliteiten heeft. Deze deskundigen mochten tijdens de rechtszitting niet opgeroepen worden. Ook wordt het gehele familie-netwerk uitgesloten.

De biologische hechting met de ouders zal altijd beter zijn dan een onnatuurlijke schijn-hechting met surrogaat-adoptie pleegouders(definitie ‘plegen’ wordt vermeld als iets kwaads doen).

Er wordt in het Raadsrapport ook niets vermeld over de mogelijkheid van de Eigenkracht centrale en bijeenkomst. Er is een groot betrokken familie-netwerk. Ouders willen een gezinsopname en gezinsondersteuning krijgen van verschillende instanties. Ouders zijn bereid om alle hulpverlening te accepteren en in te zetten voor terugplaatsing en gezinshereniging. Hoewel BJZ / RvdK houden alle zorg tegen die bio-ouders als gezin met hun eigen dochtertje nodig hebben. Er is niets gedaan om de natuurlijke familieband en hechting in stand te houden, het enige wat is gedaan is om de familieband kapot te maken. Hoe kan een moeder die 1-uurtje per maand haar kind ziet, en vader die 4x zijn kind heeft gezin in 2,5 jaar tijd een familieband in stand houden? Dat is onmenselijk en schandalig. Onze dochter Allicia was altijd veilig en kerngezond voor de uithuisplaatsing en had nergens last van! Ouders hebben voor de UHP meer dan 1000 uur voor hun eigen kind gezorgd, na de UHP is te lezen in dossiers dat Allicia er goed verzorgd uitzag. Pas na de illegale uithuisplaatsing vertoonde Allicia pas symptomen van kindermishandeling, kindermisbruik en emotionele/geestelijke verwaarlozing!

Er is ook geen toestemming gegeven voor het vermelden van de NIFP rapportage in het Raadsrapport. Dat NIFP rapport is partijdig en onjuist in opdracht gemaakt van dezelfde rechtbank Rotterdam die zijn dochter heeft gestolen! Omdat de gezinsvoogd vader in een positie heeft geplaatst van onmacht en overmacht omdat ze noodweer uitlokt, waardoor vader bepaalde uitingen had gedaan. Psychiatrie is zelf een pseudowetenschap dat met termen komt die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, omdat er geen bewijs voor bestaat.

Onze dochter Allicia hoort gewoon veilig bij de ouders en familie waar ze alle nodige liefde en zorg krijgt. Want nu zit ze bij wildvreemden die geen biologische band hebben. Ouders hebben bewust voor Allicia gekozen en met ware liefde gemaakt. Het ware belang is dat de biologische ouders het natuurlijke gezag behouden om een gelukkig gezin te zijn. Ouders weten heel goed wat hun eigen dochter van liefde, vlees en bloed nodig heeft. Ouders zijn inmiddels verhuisd naar een 1-gezinswoning in een kindvriendelijke rustige buurt met een speeltuin voor de deur en een bosrijke omgeving. De wens van de bio-ouders is dat hun eigen biologische dochter terug komt voor terugplaatsing en gezinshereniging.

Advertenties

Redactie: De Telegraaf meld onjuiste journalistiek in dit artikel ‎dat een zogenaamde stalker en bedreiger een jeugdhulpverleenster het leven zuur heeft gemaakt! Dat is een grove leugen, want het leven van zijn gezin wordt al 2,5 jaar zuur gemaakt door een onrechtmatige uithuisplaatsing(kinderroof) waarbij zijn dochter illegaal is geadopteerd op een leeftijd van 6 weken! De jeugdhulpverlener geeft geen hulp of zorg, de gezinsvoogd is Desiree. M. ze is namelijk een hellverlener! De vader is geen stalker, want hij heeft Bureau Jeugdzorg (BJZ) alleen gebeld om informatie over zijn dochter te krijgen. De gezinsvoogd/jeugdhulpverlener/jeugdbeschermer Desiree. M. geeft de vader geen informatie en omgang met zijn kind! De vader heeft bepaalde uitingen gedaan omdat de gezinsvoogd noodweer uitlokt en vader in een positie van onmacht en overmacht plaatst. De vader heeft toen telefoongesprekken en foto geopenbaard om het onrecht aan de openbare orde te stellen, de vader is toen gedagvaard en veroordeeld in proceskosten terwijl hij in alle punten in het gelijk is gesteld. Hoewel er is nooit naar de inhoud gekeken omtrent het onrecht. De belangrijke getuige die wordt genoemd in de Telegraaf is de moeder van het kind, de moeder krijgt het kind nog 1 uur per maand te zien! Het kind “Allicia” is illegaal gestolen en geadopteerd en heeft in eerste levensjaar 4-6 pleeggezinnen gehad bij wildvreemden! Allicia wordt al jarenlang sinds 12 juni 2012 gegijzeld en geïsoleerd op geheime adressen verwijdert van de liefdevolle zorgzame ouders en van de vele betrokken familieleden. Het kind vertoonde pas na de uithuisplaatsing symptomen van kindermishandeling, seksueel kindermisbruik en verwaarlozing! De disfunctionerende gezinsvoogd Desiree M. van BJZ Rotterdam vertelt onwaarheden en werkt niet aan oplossingen voor terugplaatsing van het kind naar biologische ouders en familie voor gezinshereniging!

Aan: Rechtbank Dordrecht

Betreft: Pleidooi

Parketnr: 10/741247-13

Datum: 2 september 2014

Geachte Edelachtbare(n),

Hierbij mijn pleidooi en verweerschrift. Mijn naam is L. Ik ben een vrij soeverein/autonoom wezen met een holistische en antroposofische levensvisie. Psychiatrie vind ik een pseudo-wetenschap. Ik ben zelf hooggevoelig en ben rustig van nature en een vredevol natuurmens die altijd open staat voor harmonieuze oplossingen. Ik ben bezig met een eigen onderneming gespecialseerd in duurzame oplossingen. Ik ben sindskort met mijn lieve vriendin verhuisd voor een frisse nieuwe start naar een mooie 1-gezinswoning in een rustige mensvriendelijke omgeving. Ik heb nog veel werk te doen aan mijn nieuwe 1-gezinswoning en daarna kan ik weer tijd stoppen in mijn onderneming. De zaak omtrent mijn dochter en Desiree M.(gezinsvoogd) kost ook veel tijd en veel slapeloze nachten.

Als eerste ik betreur zeer hoe deze zaak zover tot stand is gekomen. U hoort te begrijpen dat deze zaak veel emoties opgeroepen heeft omtrent mijn gezinsleven en dochter, daardoor ik bepaalde verbale uitingen had gedaan. Dat achteraf niet zo slim was omtrent het recht op vrije meningsuiting en levensovertuiging. Ik ken mijn grenzen en vrijheid goed. Het begon allemaal op 22 april 2012 toen mijn eerste kind/dochter kerngezond werd geboren in het Erasmus MC ziekenhuis, wat eigenlijk een thuisbevalling zou worden dat ons werd verboden, op die geboortedag is er een valse melding gemaakt naar Bureau Jeugdzorg (BJZ) omdat mijn zorgwensen als biologische vader voor mijn gezin zijn geweigerd. Sindsdien zijn we stelselmatig constant belaagd, gestalkt, bedreigd, gechanteerd, gediscrimineerd en geïntimideerd door medewerkers van BJZ / RvdK. Zo hebben zij ons tientallen keren gebeld en ons lastig gevallen tot zij mijn dochter in hun macht kregen.

Mijn dochter is kort daarna op een leeftijd van 6 weken op 12 juni 2012 onrechtmatig uithuisgeplaatst (UHP) zonder gronden en zonder hoorzitting door een kinderrechter die een nevenfunctie bij BJZ heeft en door bruut politie-geweld en medewerkers van BJZ. Waardoor onze rust, privacy en persoonlijke familie- en levenssfeer ernstig is verstoord op het geboorte levens vreugdefeest van mijn biologische dochter. Terwijl wij de ouders 1 dag voor de UHP met mijn dochter langs de huisarts zijn geweest, de huisarts heeft geen zorgen gemeld en alle afspraken zouden we gewaarborgd voortzetten. Ik heb mijn vriendin en dochter nooit wat misdaan. Mijn gezin heeft een groot betrokken familie-netwerk en professioneel zorgnetwerk, en wij redden het prima op eigen kracht en eigen regie. Er is nooit onderzoek geweest voor een netwerkplaatsing voor mijn dochter. Mijn biologische dochter is mijn grootste geluk en kostbaarste eigendom. Ik en mijn vriendin hebben bewust voor ons kind gekozen en met ware liefde gemaakt.

Op de dag van de UHP is mijn gelukkige gezin op een zeer traumatische wijze uit elkaar gerukt! Terwijl we regelmatig bij onze eigen zorgverleners langs gingen voor de algemene gezondheidscontrole omtrent mijn dochter, er zijn nooit zorgen gemeld. Anthony S. van BJZ mededeelde mij een paar weken voor de UHP dat alles goed kwam, en dat ik lekker kon genieten van mijn pasgeboren kindje omtrent mijn gezin, echter heeft Anthony S. gelogen omdat hij de valse melding naar de Kinderbescherming (RvdK) heeft gestuurd voor de onrechtmatige UHP. Dat was de reden pas na de UHP waarom ik Anthony S. een klootzak had genoemd en terwijl hij bedreigend overkwam toen ik hem aan het filmen was om te interviewen waarom heeft mijn dochter heeft uithuisgeplaatst door zijn mede-aandeel, want hij stond op het treinstation plotseling voor mijn voeten. Mijn dochter en vriendin werden op de dag van de UHP ontvoerd en gedeporteerd. Hierdoor werd “Desiree M.” de gezinsvoogd die werkt bij BJZ. Pas paar maanden na de UHP kreeg ik voor het eerst mijn dochter weer te zien. Mijn dochter was voor de uithuisplaatsing altijd kerngezond en gelukkig, en vertoonde pas door de UHP ernstige symptomen van kindermishandeling, seksueel misbruik en emotionele/psychische/geestelijke verwaarlozing. Mijn dochter was zeer veilig bij de eigen familie-netwerk, en is door de UHP in zeer onveilige situaties/omgevingen geplaatst en is toen meerdere keren in buitenland geweest. In het eerste levensjaar is mijn dochter 4 tot 6 keer overgeplaatst op geheime locaties in het binnen- en buitenland. Ouderverveemding en ouderverstoting staat wetenschappelijk bekend als een zware vorm van kindermishandeling en dat levenslang chronische ziektes kan veroorzaken.

Desiree M. heeft mijn gezin; dat bestaat uit mijzelf, mijn dochter en vriendin en onze andere familieleden altijd heel slecht en respectloos behandeld en compleet vernederd. Desiree M. gaat nooit een menselijk dialoog aan; daarmee te zeggen dat ze nooit antwoordt geeft op noodzakelijke zorgvragen en zorgwensen. Ook krijg ik geen informatie over mijn dochter. Desiree Messchendorp weigert al die tijd om aan oplossingen te werken voor terugplaatsing en gezinshereniging van mijn gezin en biologische dochter. Desiree M. ontkend mijn rechten en zorgplichten als biologische vader, en die ook van mijn vriendin. Desiree M. heeft bij mij veel noodweer uitgelokt en ik laat dat niet meer toe, dat was de reden waarom ik haar een duivel had genoemd en dat ze naar de hel kon gaan, vanwege een religieuze opmerking. Ik heb Desiree M. na de onrechtmatige uithuisplaatsing meerdere keren gebeld omdat ze meestal telefonisch niet bereikbaar is en steeds de telefoon ophangt als ik een belangrijke zorgvraag stel. Mijn dochter was zelfs een kilo afgevallen omdat ze al een tijdje niet meer at, en at pas nadat ze haar moeder weer mocht zien. Sinds de UHP heb ik mijn dochter maar een aantal keer mogen zien, dat is totaal 2x in het jaar 2012, 1x in het jaar 2013, de laatste keer dat ik omgang kreeg was sinds februari 2014, dat is 7 maanden geleden, omdat ik geen 1 min langer afscheid mocht nemen van mijn eigen dochter waardoor mijn gezin en familieband weer uit elkaar is gerukt en daardoor ik geen bezoek meer krijg. Mijn vriendin, de moeder van mijn dochter krijgt nog 1 uur per maand omgang. Dit is veelte weinig om een natuurlijke familieband te onderhouden voor een gelukkig gezinsleven. Mijn kind wordt door Desiree M. totaal geïsoleerd, vervreemd en verwijdert van de vele biologische familieleden van onze familie-netwerk. Ik heb via meerdere bronnen begrepen dat veel kinderen illegaal worden uithuisgeplaatst voor commerciële doeleinden en perverse prikkels. Het rapport van Commissie Samsom zegt dat kinderen bij BJZ 2 tot 5 keer meer kans hebben op seksueel kindermisbruik en het laatste rapport van de Kinderombudsman zegt dat de zorg bij BJZ onveilig en ongegrond is, ook dat er niet aan waarheidsvinding wordt gedaan.

Mijn dochter is nu al 2,5 jaar onrechtmatig uithuisgeplaatst door Desiree M. en volgens haar moet mijn dochter haar hele leven in een illegaal adoptiegezin haar hele jeugd gevangen blijven op een geheim adres. Desiree M. zegt dat ik geen 2de kans als vader krijgt en mag nooit meer mijn dochter zien en een gelukkig gezin zijn, ook werd er gezegd als we een 2de kindje krijgen dat die van ons wordt afgenomen. Voor mij is dit een vorm van genocide omdat het wordt verboden om een gelukkig gezin te zijn en omdat ik mezelf niet meer mag voort planten. Desiree M. heeft zelf een gezin met kinderen en praat tijdens bezoek graag over haar eigen kinderen, terwijl wijzelf een kind hebben dat wordt gegijzeld. Desiree M. heeft mij en mijn vriendin constant bedreigd dat we zelf geen eigen hulpverlening mogen inzetten want anders worden wij de ouders uit het ouderlijke gezag gezet. Mijn vriendin wordt door Desiree M. steeds bedreigd, onderdrukt, gechanteerd en gediscrimineerd dat ze de relatie met mij moest verbreken en geen contact meer met mij mocht, want anders werd gezegd dat ze geen omgang meer krijgt met haar dochter. Mijn vriendin werd op de dag van de UHP ontvoerd en werd haar bedreigd dat ze op een ander adres moest wonen en een andere advocaat moest nemen die bij hetzelfde kantoor werkt als de toen voormalige advocaat van BJZ. Mijn vriendin heeft hierdoor 1 jaar lang van mij gescheiden gewoond door de leugen van Desiree M. dat er moeder-kind traject zou komen voor terugplaatsing, echter was dat niet waar.

Desiree M. heeft sinds het begin noodweer uitgelokt en mij in een positie van onmacht en overmacht gezet, waardoor ik bepaalde uitingen heb gedaan die mogelijk bedreigend hebben kunnen overkomen. Deze uitingen zijn ontstaan uit onmacht en frustratie, en heb sindsdien niet meer dit soort uitingen gedaan, en heb achteraf daar spijt van.

Mijn ervaring met Desiree M. is dat ze totaal geen inlevingsvermogen en empathie laat zien en veel aan machtsmisbruik doet. Zo worden er allerlei aantoonbare onwaarheden en verdraaiingen verteld in de dossiers en ter rechtszitting. Ik wordt al die tijd ernstig vernederd en gediscrimineerd als biologische ouder. Zo worden er richting mijn gezin vele fundamentele basis kinder- en mensenrechten geschonden, en ernstige misdrijven gepleegd. Ik heb zelf meerdere keren getracht aangifte te doen dat niet wordt opgenomen, omdat er wordt medegedeeld dat aangifte tegen medewerkers van BJZ niet mogelijk is, in andere woorden hun zijn onschendbaar en is een beschermd staatsnetwerk.

Uit onmacht, verdriet, en frustratie heb ik dus bepaalde uitingen gedaan, dat ik ernstig betreur waar ik achteraf spijt van hebt, en heb me sindsdien rustig gehouden. Ook heb ik mijn excuses aangeboden naar Desiree M., hoewel zelf krijgen we geen excuses of enige empathie terug.

Door de valse aangifte van Desiree M. en Anthony S. ben ik door de politie meerdere malen ernstig mishandeld en gemarteld. Ik heb mezelf nooit verzet, mijn vriendin is getuige want die was erbij, toch werd ik op de straat gegooid en met een vuist hard op mijn gezicht geslagen, ook werd er op mijn rug gestaan waardoor ik letsel heb opgelopen na een jaar tijd en nog last van mijn ruggenwervel hebt, omdat die boven uit de kom is, heb ik daar nog vreselijke pijn van. Eenmaal binnen op het politiebureau werd ik geboeid en met mijn hoofd hard tegen de muur gegooid. Ik heb zelf nooit geweld gebruikt en/of gevochten, hoewel tegen mij individu is er onnodig grof geweld gebruikt.

Mijn dochter, vriendin en ik zijn eigenlijk slachtoffer van Desiree M. en co en wij hebben als gezin nooit slachtofferhulp en/of ondersteuning gekregen voor gezinshulp. Wij hebben als gezin juist een schadevergoeding nodig en niet Desiree M. Door het bedrog van Desiree M. heeft het ons enorm veel leed en verdriet aan gedaan, ook heeft dit ons duizenden euro’s gekost. Wij leven maar van een beperkt budget, toch kunnen we net rondkomen. Wij hebben als gezin ieder 3x levenslang gekregen door de onrechtmatige uithuisplaatsing en de dwangmatige bemoeizorg. Wij hebben sinds kort voor de 2de keer een EigenKracht centrale opgestart en waarbij Desiree M. helaas weer niet aan mee wilt werken. Wij hebben sinds kort op eigen initiatief een verwijzing gekregen naar verschillende organisaties voor verdere gezinsbegeleiding en gezinsondersteuning, ook voor eventueel gezinshulp. Deze gebeurtenis heeft een grote invloed op mijn leven waardoor ik veel pijn diep in mijn hart en ziel voel/ervaar, en dat ook op het leven van mijn vriendin en kind, en de vele andere familieleden. Elke dag sta ik met pijn in mijn hart op doordat ik veel aan mijn gezin en dochter denk. Ik heb mij al die tijden rustig gehouden en geen uitingen meer gedaan die mogelijk bedreigend zouden overkomen omtrent deze zaak, en hier heb ik van geleerd. Wij willen in alle rust en vrede een gelukkig gezinsleven zijn met natuurlijk ouderschap. Onze levenswens is terugplaatsing en gezinshereniging. Ik als vader hoort mijn dochter in alle tijden te beschermen en om een goede man te zijn voor mijn vriendin. Ik hoor thuis in alle rust, warmte en vrede bij mijn lieve vriendin en dochter te zijn. Ik eis dat deze zaak niet-ontvankelijk wordt verklaard en dat er een harmonieuze oplossing komt. Het recht om in hoger beroep te gaan staat open voor deze zaak als dat zodanig nodig is. Hartelijk bedankt voor uw tijd.

Hoogachtend,

SuperVader