Het pleidooi van de ‘gestigmatiseerde’ Jeugdzorgstalker en bedreiger dat wordt vermeld in de Telegraaf

Geplaatst: 3 september 2014 in Criminele Organisatie, Jeugdzorg Maffia, Kindermisbruik en Kindermishandeling, Kinderontvoering, Kinderroof en Kindergijzeling, Seksueel Kindermisbruik en Kinderverkrachting

Redactie: De Telegraaf meld onjuiste journalistiek in dit artikel ‎dat een zogenaamde stalker en bedreiger een jeugdhulpverleenster het leven zuur heeft gemaakt! Dat is een grove leugen, want het leven van zijn gezin wordt al 2,5 jaar zuur gemaakt door een onrechtmatige uithuisplaatsing(kinderroof) waarbij zijn dochter illegaal is geadopteerd op een leeftijd van 6 weken! De jeugdhulpverlener geeft geen hulp of zorg, de gezinsvoogd is Desiree. M. ze is namelijk een hellverlener! De vader is geen stalker, want hij heeft Bureau Jeugdzorg (BJZ) alleen gebeld om informatie over zijn dochter te krijgen. De gezinsvoogd/jeugdhulpverlener/jeugdbeschermer Desiree. M. geeft de vader geen informatie en omgang met zijn kind! De vader heeft bepaalde uitingen gedaan omdat de gezinsvoogd noodweer uitlokt en vader in een positie van onmacht en overmacht plaatst. De vader heeft toen telefoongesprekken en foto geopenbaard om het onrecht aan de openbare orde te stellen, de vader is toen gedagvaard en veroordeeld in proceskosten terwijl hij in alle punten in het gelijk is gesteld. Hoewel er is nooit naar de inhoud gekeken omtrent het onrecht. De belangrijke getuige die wordt genoemd in de Telegraaf is de moeder van het kind, de moeder krijgt het kind nog 1 uur per maand te zien! Het kind “Allicia” is illegaal gestolen en geadopteerd en heeft in eerste levensjaar 4-6 pleeggezinnen gehad bij wildvreemden! Allicia wordt al jarenlang sinds 12 juni 2012 gegijzeld en geïsoleerd op geheime adressen verwijdert van de liefdevolle zorgzame ouders en van de vele betrokken familieleden. Het kind vertoonde pas na de uithuisplaatsing symptomen van kindermishandeling, seksueel kindermisbruik en verwaarlozing! De disfunctionerende gezinsvoogd Desiree M. van BJZ Rotterdam vertelt onwaarheden en werkt niet aan oplossingen voor terugplaatsing van het kind naar biologische ouders en familie voor gezinshereniging!

Aan: Rechtbank Dordrecht

Betreft: Pleidooi

Parketnr: 10/741247-13

Datum: 2 september 2014

Geachte Edelachtbare(n),

Hierbij mijn pleidooi en verweerschrift. Mijn naam is L. Ik ben een vrij soeverein/autonoom wezen met een holistische en antroposofische levensvisie. Psychiatrie vind ik een pseudo-wetenschap. Ik ben zelf hooggevoelig en ben rustig van nature en een vredevol natuurmens die altijd open staat voor harmonieuze oplossingen. Ik ben bezig met een eigen onderneming gespecialseerd in duurzame oplossingen. Ik ben sindskort met mijn lieve vriendin verhuisd voor een frisse nieuwe start naar een mooie 1-gezinswoning in een rustige mensvriendelijke omgeving. Ik heb nog veel werk te doen aan mijn nieuwe 1-gezinswoning en daarna kan ik weer tijd stoppen in mijn onderneming. De zaak omtrent mijn dochter en Desiree M.(gezinsvoogd) kost ook veel tijd en veel slapeloze nachten.

Als eerste ik betreur zeer hoe deze zaak zover tot stand is gekomen. U hoort te begrijpen dat deze zaak veel emoties opgeroepen heeft omtrent mijn gezinsleven en dochter, daardoor ik bepaalde verbale uitingen had gedaan. Dat achteraf niet zo slim was omtrent het recht op vrije meningsuiting en levensovertuiging. Ik ken mijn grenzen en vrijheid goed. Het begon allemaal op 22 april 2012 toen mijn eerste kind/dochter kerngezond werd geboren in het Erasmus MC ziekenhuis, wat eigenlijk een thuisbevalling zou worden dat ons werd verboden, op die geboortedag is er een valse melding gemaakt naar Bureau Jeugdzorg (BJZ) omdat mijn zorgwensen als biologische vader voor mijn gezin zijn geweigerd. Sindsdien zijn we stelselmatig constant belaagd, gestalkt, bedreigd, gechanteerd, gediscrimineerd en geïntimideerd door medewerkers van BJZ / RvdK. Zo hebben zij ons tientallen keren gebeld en ons lastig gevallen tot zij mijn dochter in hun macht kregen.

Mijn dochter is kort daarna op een leeftijd van 6 weken op 12 juni 2012 onrechtmatig uithuisgeplaatst (UHP) zonder gronden en zonder hoorzitting door een kinderrechter die een nevenfunctie bij BJZ heeft en door bruut politie-geweld en medewerkers van BJZ. Waardoor onze rust, privacy en persoonlijke familie- en levenssfeer ernstig is verstoord op het geboorte levens vreugdefeest van mijn biologische dochter. Terwijl wij de ouders 1 dag voor de UHP met mijn dochter langs de huisarts zijn geweest, de huisarts heeft geen zorgen gemeld en alle afspraken zouden we gewaarborgd voortzetten. Ik heb mijn vriendin en dochter nooit wat misdaan. Mijn gezin heeft een groot betrokken familie-netwerk en professioneel zorgnetwerk, en wij redden het prima op eigen kracht en eigen regie. Er is nooit onderzoek geweest voor een netwerkplaatsing voor mijn dochter. Mijn biologische dochter is mijn grootste geluk en kostbaarste eigendom. Ik en mijn vriendin hebben bewust voor ons kind gekozen en met ware liefde gemaakt.

Op de dag van de UHP is mijn gelukkige gezin op een zeer traumatische wijze uit elkaar gerukt! Terwijl we regelmatig bij onze eigen zorgverleners langs gingen voor de algemene gezondheidscontrole omtrent mijn dochter, er zijn nooit zorgen gemeld. Anthony S. van BJZ mededeelde mij een paar weken voor de UHP dat alles goed kwam, en dat ik lekker kon genieten van mijn pasgeboren kindje omtrent mijn gezin, echter heeft Anthony S. gelogen omdat hij de valse melding naar de Kinderbescherming (RvdK) heeft gestuurd voor de onrechtmatige UHP. Dat was de reden pas na de UHP waarom ik Anthony S. een klootzak had genoemd en terwijl hij bedreigend overkwam toen ik hem aan het filmen was om te interviewen waarom heeft mijn dochter heeft uithuisgeplaatst door zijn mede-aandeel, want hij stond op het treinstation plotseling voor mijn voeten. Mijn dochter en vriendin werden op de dag van de UHP ontvoerd en gedeporteerd. Hierdoor werd “Desiree M.” de gezinsvoogd die werkt bij BJZ. Pas paar maanden na de UHP kreeg ik voor het eerst mijn dochter weer te zien. Mijn dochter was voor de uithuisplaatsing altijd kerngezond en gelukkig, en vertoonde pas door de UHP ernstige symptomen van kindermishandeling, seksueel misbruik en emotionele/psychische/geestelijke verwaarlozing. Mijn dochter was zeer veilig bij de eigen familie-netwerk, en is door de UHP in zeer onveilige situaties/omgevingen geplaatst en is toen meerdere keren in buitenland geweest. In het eerste levensjaar is mijn dochter 4 tot 6 keer overgeplaatst op geheime locaties in het binnen- en buitenland. Ouderverveemding en ouderverstoting staat wetenschappelijk bekend als een zware vorm van kindermishandeling en dat levenslang chronische ziektes kan veroorzaken.

Desiree M. heeft mijn gezin; dat bestaat uit mijzelf, mijn dochter en vriendin en onze andere familieleden altijd heel slecht en respectloos behandeld en compleet vernederd. Desiree M. gaat nooit een menselijk dialoog aan; daarmee te zeggen dat ze nooit antwoordt geeft op noodzakelijke zorgvragen en zorgwensen. Ook krijg ik geen informatie over mijn dochter. Desiree Messchendorp weigert al die tijd om aan oplossingen te werken voor terugplaatsing en gezinshereniging van mijn gezin en biologische dochter. Desiree M. ontkend mijn rechten en zorgplichten als biologische vader, en die ook van mijn vriendin. Desiree M. heeft bij mij veel noodweer uitgelokt en ik laat dat niet meer toe, dat was de reden waarom ik haar een duivel had genoemd en dat ze naar de hel kon gaan, vanwege een religieuze opmerking. Ik heb Desiree M. na de onrechtmatige uithuisplaatsing meerdere keren gebeld omdat ze meestal telefonisch niet bereikbaar is en steeds de telefoon ophangt als ik een belangrijke zorgvraag stel. Mijn dochter was zelfs een kilo afgevallen omdat ze al een tijdje niet meer at, en at pas nadat ze haar moeder weer mocht zien. Sinds de UHP heb ik mijn dochter maar een aantal keer mogen zien, dat is totaal 2x in het jaar 2012, 1x in het jaar 2013, de laatste keer dat ik omgang kreeg was sinds februari 2014, dat is 7 maanden geleden, omdat ik geen 1 min langer afscheid mocht nemen van mijn eigen dochter waardoor mijn gezin en familieband weer uit elkaar is gerukt en daardoor ik geen bezoek meer krijg. Mijn vriendin, de moeder van mijn dochter krijgt nog 1 uur per maand omgang. Dit is veelte weinig om een natuurlijke familieband te onderhouden voor een gelukkig gezinsleven. Mijn kind wordt door Desiree M. totaal geïsoleerd, vervreemd en verwijdert van de vele biologische familieleden van onze familie-netwerk. Ik heb via meerdere bronnen begrepen dat veel kinderen illegaal worden uithuisgeplaatst voor commerciële doeleinden en perverse prikkels. Het rapport van Commissie Samsom zegt dat kinderen bij BJZ 2 tot 5 keer meer kans hebben op seksueel kindermisbruik en het laatste rapport van de Kinderombudsman zegt dat de zorg bij BJZ onveilig en ongegrond is, ook dat er niet aan waarheidsvinding wordt gedaan.

Mijn dochter is nu al 2,5 jaar onrechtmatig uithuisgeplaatst door Desiree M. en volgens haar moet mijn dochter haar hele leven in een illegaal adoptiegezin haar hele jeugd gevangen blijven op een geheim adres. Desiree M. zegt dat ik geen 2de kans als vader krijgt en mag nooit meer mijn dochter zien en een gelukkig gezin zijn, ook werd er gezegd als we een 2de kindje krijgen dat die van ons wordt afgenomen. Voor mij is dit een vorm van genocide omdat het wordt verboden om een gelukkig gezin te zijn en omdat ik mezelf niet meer mag voort planten. Desiree M. heeft zelf een gezin met kinderen en praat tijdens bezoek graag over haar eigen kinderen, terwijl wijzelf een kind hebben dat wordt gegijzeld. Desiree M. heeft mij en mijn vriendin constant bedreigd dat we zelf geen eigen hulpverlening mogen inzetten want anders worden wij de ouders uit het ouderlijke gezag gezet. Mijn vriendin wordt door Desiree M. steeds bedreigd, onderdrukt, gechanteerd en gediscrimineerd dat ze de relatie met mij moest verbreken en geen contact meer met mij mocht, want anders werd gezegd dat ze geen omgang meer krijgt met haar dochter. Mijn vriendin werd op de dag van de UHP ontvoerd en werd haar bedreigd dat ze op een ander adres moest wonen en een andere advocaat moest nemen die bij hetzelfde kantoor werkt als de toen voormalige advocaat van BJZ. Mijn vriendin heeft hierdoor 1 jaar lang van mij gescheiden gewoond door de leugen van Desiree M. dat er moeder-kind traject zou komen voor terugplaatsing, echter was dat niet waar.

Desiree M. heeft sinds het begin noodweer uitgelokt en mij in een positie van onmacht en overmacht gezet, waardoor ik bepaalde uitingen heb gedaan die mogelijk bedreigend hebben kunnen overkomen. Deze uitingen zijn ontstaan uit onmacht en frustratie, en heb sindsdien niet meer dit soort uitingen gedaan, en heb achteraf daar spijt van.

Mijn ervaring met Desiree M. is dat ze totaal geen inlevingsvermogen en empathie laat zien en veel aan machtsmisbruik doet. Zo worden er allerlei aantoonbare onwaarheden en verdraaiingen verteld in de dossiers en ter rechtszitting. Ik wordt al die tijd ernstig vernederd en gediscrimineerd als biologische ouder. Zo worden er richting mijn gezin vele fundamentele basis kinder- en mensenrechten geschonden, en ernstige misdrijven gepleegd. Ik heb zelf meerdere keren getracht aangifte te doen dat niet wordt opgenomen, omdat er wordt medegedeeld dat aangifte tegen medewerkers van BJZ niet mogelijk is, in andere woorden hun zijn onschendbaar en is een beschermd staatsnetwerk.

Uit onmacht, verdriet, en frustratie heb ik dus bepaalde uitingen gedaan, dat ik ernstig betreur waar ik achteraf spijt van hebt, en heb me sindsdien rustig gehouden. Ook heb ik mijn excuses aangeboden naar Desiree M., hoewel zelf krijgen we geen excuses of enige empathie terug.

Door de valse aangifte van Desiree M. en Anthony S. ben ik door de politie meerdere malen ernstig mishandeld en gemarteld. Ik heb mezelf nooit verzet, mijn vriendin is getuige want die was erbij, toch werd ik op de straat gegooid en met een vuist hard op mijn gezicht geslagen, ook werd er op mijn rug gestaan waardoor ik letsel heb opgelopen na een jaar tijd en nog last van mijn ruggenwervel hebt, omdat die boven uit de kom is, heb ik daar nog vreselijke pijn van. Eenmaal binnen op het politiebureau werd ik geboeid en met mijn hoofd hard tegen de muur gegooid. Ik heb zelf nooit geweld gebruikt en/of gevochten, hoewel tegen mij individu is er onnodig grof geweld gebruikt.

Mijn dochter, vriendin en ik zijn eigenlijk slachtoffer van Desiree M. en co en wij hebben als gezin nooit slachtofferhulp en/of ondersteuning gekregen voor gezinshulp. Wij hebben als gezin juist een schadevergoeding nodig en niet Desiree M. Door het bedrog van Desiree M. heeft het ons enorm veel leed en verdriet aan gedaan, ook heeft dit ons duizenden euro’s gekost. Wij leven maar van een beperkt budget, toch kunnen we net rondkomen. Wij hebben als gezin ieder 3x levenslang gekregen door de onrechtmatige uithuisplaatsing en de dwangmatige bemoeizorg. Wij hebben sinds kort voor de 2de keer een EigenKracht centrale opgestart en waarbij Desiree M. helaas weer niet aan mee wilt werken. Wij hebben sinds kort op eigen initiatief een verwijzing gekregen naar verschillende organisaties voor verdere gezinsbegeleiding en gezinsondersteuning, ook voor eventueel gezinshulp. Deze gebeurtenis heeft een grote invloed op mijn leven waardoor ik veel pijn diep in mijn hart en ziel voel/ervaar, en dat ook op het leven van mijn vriendin en kind, en de vele andere familieleden. Elke dag sta ik met pijn in mijn hart op doordat ik veel aan mijn gezin en dochter denk. Ik heb mij al die tijden rustig gehouden en geen uitingen meer gedaan die mogelijk bedreigend zouden overkomen omtrent deze zaak, en hier heb ik van geleerd. Wij willen in alle rust en vrede een gelukkig gezinsleven zijn met natuurlijk ouderschap. Onze levenswens is terugplaatsing en gezinshereniging. Ik als vader hoort mijn dochter in alle tijden te beschermen en om een goede man te zijn voor mijn vriendin. Ik hoor thuis in alle rust, warmte en vrede bij mijn lieve vriendin en dochter te zijn. Ik eis dat deze zaak niet-ontvankelijk wordt verklaard en dat er een harmonieuze oplossing komt. Het recht om in hoger beroep te gaan staat open voor deze zaak als dat zodanig nodig is. Hartelijk bedankt voor uw tijd.

Hoogachtend,

SuperVader

Advertenties
reacties
 1. Kik schreef:

  Prachtig uit je hart geschreven! En je hebt helemaal gelijk. Maar er moet aan terugplaatsing gewerkt worden. Ik heb het al eerder gezegd, neem alsjeblieft contact op met Arnold Heertje, hij staat aan jouw kant en BJZ is bang voor hem, omdat hij namen openbaart en ze hem niets kunnen maken. Hij heeft al dingen voor elkaar gekregen. Zie: http://www.humaniseringvandejeugdzorg.nl. Je mag ook mij mailen.

 2. Micky schreef:

  Het is toch niet te geloven! Arme mensen! Terwijl het Kinderrechtenverdrag zegt dat een kind en haar moeder recht hebben op de grootst mogelijke postnatale zorgen, wordt dat verdrag hier ernstig geschonden en al jarenlang! Nederland kent geen preventieve zorgen. Professionals opgelet … gynaecologen, vroedvrouwen en andere hulpverlenenden van u wordt verwacht dat u professionele zorg verleent of verleende en als u zorgen meldt bij jeugdzorg gaat jeugdzorg ervan uit dat dat reeds is verleend en mislukt! U als professional denkt dat de hulpverlening dan nog pas in werking wordt gezet, want u bent gewend als u een collega aanschrijft dat deze daar nog eens zijn professionele gedachten over laat gaan om te bezien of u het een of ander goed heeft gezien. Maar neen, in deze gevallen niet! U meldt, er gaat ogenblikkelijk een seintje van het AMK naar de Raad van de Kinderbescherming, want aan uw professionaliteit wordt niet getwijfeld en nog terzelfder dag wordt een kind uit de ouderlijke macht geplaatst en wordt nooit meer teruggegeven.

  Leest u het rapport van de Inspectie Jeugdzorg uit 2010, een onderzoek naar de advies- en consultfunctie van het AMK.VAN PROFESSIONALS WORDT VERWACHT DAT ZIJ DE ZORGEN OPLOSSEN EN LUKT DIT NIET DAN KUNNEN ZIJ MET HET AMK BELLEN VOOR EEN ADVIES- OF CONSULT. JA, PROFESSIONALS, U WORDT DAN BEGELEID DOOR EEN LEEK DIE VAN TOETEN NOG BLAZEN WEET EN ALS HIJZIJ HET DRUK HEEFT METEEN DOORGELEID NAAR DE RAAD VAN DE KINDERBESCHERMING ENZ. ENZ. ENZ..

  In dit rapport staat beschreven dat de gynaecoloog en vroedvrouw van het ziekenhuis ingebreke zijn gebleven ten aanzien van de behandeling van kind en moeder. Zij waren degenen die preventieve zorg hadden moeten verlenen. De gynaecoloog is ingebreke gebleven, want hij heeft kind en moeder het recht ontnomen op goed postnatale zorgen. Hij heeft veronderstellingen (waanideeen dus, die hij niet eens door een collega kritisch heeft laten beoordelen, dus onwetenschappelijk getalk, terwijl hij zich ook nog eens verbeeld dat hij voor psychiater in de wieg is gelegd) als toekomstige waarheden gedeponeerd bij het AMK.
  En vervolgens heeft hij de verantwoordelijkheid voor de pasgeboren baby uit handen gegeven aan leken op het gebied van postnatale zorgen, want dat is niet hun vakgebied.
  Op het moment dat een professional een melding doet bij het AMK heeft deze professional helemaal niets meer in te brengen. Sterker nog, het AMK bepaalt of er een melding kan worden gedaan, niet de professional. We denken allemaal als professionals (ik ben er ook een) dat we wat in de melk te brokkelen hebben. Helemaal niets! Als iemand een melding doet over de kinderen van deze gynaecoloog is hij zelf helemaal nergens meer en wordt zijn gedrag beoordeeld door leken die onmiddellijk de rechter erbij inschakelen zonder de ouders ooit maar te hebben gehoord en vervolgens nooit meer naar hen zal luisteren en kinderen van school ontvoeren terwijl hij een bevalling leidt en zijn vrouw aan het winkelen is. Een ding is zeker … hij krijgt zijn kinderen nooit meer terug. Een uurtje in de maand mag hij ze zien!
  Professionals bezint eer gij begint!
  VAN U WORDT VERWACHT DAT U PROBLEMATIEK OPLOST!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s