Archief voor de ‘Kindermoord en Kinderopoffering’ Categorie

Er heerst een grote oorlog in Jeugdzorg en Kinderbescherming land, het bestaat uit een grote criminele club pedofielen en kinderdieven die in kinderhandel bedrijven ter waarde van tientallen miljarden euro’s per jaar. Ongeveer 95 tot 98% van de tientallen duizenden uithuisplaatsingen per jaar is onrechtmatig, totaal loopt het op in de honderden duizenden kinderen, en aantal neemt steeds toe, met als doel totdat alle gezinnen zijn verwoest. De Jeugdzorg maffia doet er alles aan om zoveel mogelijk gezinnen en mensenlevens te slopen en om kinderen te jatten door oudervervreemding, te verhandelen en uitbuiting in illegale adoptie-netwerken gemaskeerd als pleegzorg, in het binnen en buitenland. Veel kinderen worden systematisch misbruikt in pedofiele satanische netwerken voor de ambtenarij en hogere rangen. Dat corrupte systeem wordt mede mogelijk wordt gemaakt door een corrupte rechtsysteem en facistische politiek dat een poppenkast is die slechte humor hebben waar alleen de koninklijke elite criminelen van profiteren en waardoor duizenden kinderen gedwongen moeten onderduiken en gezinnen massaal op de vlucht slaan naar het buitenland, om te ontsnappen uit de monsterlijke klauwen van de satanische pedofiele kindermisbruikers. De transitie in anno 2015 is mogelijk gemaakt met moderne staatsopvoeding en indoctrinatie van het slavenrijk staat der Nederlanden waar elke trotse burger(slaaf) een burger slaven nummer (BSN) heeft. De Nazi’s zijn nooit weg gegaan, mensen in de politiek en de monarchie zijn directe Nazi-afstammelingen, politie is het moderne SS, onderwijs, televisie en media is moderne propaganda en massa indoctrinatie van leugens en bedrog. Hitler werkte in opdracht van de paus en de machtige bankiers die geld oneindigd uit het niets maken. Dit is de Nieuwe Wereld (dis)Orde en het 1000 jaar durende rijk waar Hitler en co van droomde en hun nachtmerrie is uitgekomen. Het Romeinse rijk van pedofiele priesters heerst nog steeds. De geschiedenis herhaalt zich omdat niemand er verstand van heeft, omdat alleen de despoot en overheerser de geschiedenis schrijft en de regels uitmaakt. Het is een vorm van mensenhandel, slavernij en genocide tegen biologische gezinnen van ouders met kinderen die een gelukkig gezinsleven willen zijn.

Advertenties

Nieuw protest tegen de inhumane en criminele wanpraktijken van Bureau Jeugdzorg Nederland!!!

Zie de facebook pagina van de organisatie: https://www.facebook.com/events/551471244963405/

De massa-media propagandisten en spindoctors van de Telegraaf en Hart van Nederland waren ook aanwezig en hebben korte gecensureerde fragmenten uitgezonden op:

http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/binnenland/22760872/__Demonstratie_tegen_jeugdzorg__.html

http://www.sbs6.nl/video/fLOwLFvOaunO/hart-van-nederland-vroege-editie

Redactie: De oorspronkelijke titel heet “Praktijk van Jeugdzorg: Deel 6”. Het verhaal achter de gesloten deuren van de “Jeugdzorg Maffia” is nu te lezen op Jeugdzorg Dark horse (plus).

Het verhaal wat ik u hier ga voorhouden in mijn reeks ‘praktijk van Jeugdzorg’, zou ook de titel ‘Een geval van kinderroof door jeugdzorg‘ kunnen heten en als subtitel: ‘hoe de professionals van BJZ niet willen dat hun daden bekend worden’. 

Wat is het geval?

Op 22 april 2012 wordt een kerngezond kind geboren in het ziekenhuis Erasmus MC te Rotterdam. Ouders volgen biologische principes van natuurgeneeskunde en hebben een antroposofische en ‘holistische levensvisie’. In het ziekenhuis komt vader in discussie met de medici van het ziekenhuis omtrent medische zorgwensen en zorg-behoeften. (Vader wilde een natuurlijke alternatief van vitamine K en niet de synthetische versie van het ziekenhuis, en ouders wilden zelf de navelstreng doorknippen). Ouders hadden geen vrije eigen keuze en moeder werd gelijk bedreigt met ontheffing uit het ouderlijke gezag bij geen gehoorzaamheid van de medici. Door de discussie is vader vlak na de bevalling verwijderd door de beveiliging uit het ziekenhuis….

Alle zorg omtrent het kind is gewoon doorgegaan. BJZ kwam spoedig …en hield het gezin met bespioneerde ogen in de gaten en zetten veel druk op het gezin.

Vader en moeder hebben hun dochter altijd goed verzorgd en behandeld. Vader heeft nimmer iets kwalijks gedaan tegen moeder en het kind.
BJZ / RvdK komt met zijn ‘instructies’ en ‘dwangbevelen’: moeder moet de relatie met vader onmiddellijk verbreken en zelfstandig gaan wonen. Het kind mocht niet meer van BJZ bij vader zijn en wonen! Er kwam een voorlopige OTS op 8 juni 2012, en vier dagen later op 12 juni 2012  de spoed-UHP,  deze uitspraken kwamen zonder hoorzitting, zonder gronden en achter gesloten deuren. Toch volgt als straf  DE UIT HUIS PLAATSING. Het probleem: een échte reden tot UHP ontbreekt volledig! Het kind werd zeer goed verzorgd door de ouders, zowel haar moeder, oma en de vader.
De (drog)redenen:
– Ouders weigeren zorg (aantoonbaar NIET WAAR dus!)
– Het gevaar dat vader zogenaamd vormt voor het kind.
– Moeder zou niet intelligent genoeg zijn (ze heeft een afgeronde MBO-opleiding en een gemiddelde IQ)

Markant detail: 1 dag voor de spoed-UHP was moeder en vader met het kind naar het consultatiebureau geweest: kind mankeerde niets, goede verzorging, geen aanmerkingen.

Het bewijs: de gezondheidsverklaring.

Nu, meer dan een jaar later, heeft het kind een contact met moeder van 1 uur per maand, moeder is ‘goedgekeurd’ qua pedagogische vaardigheden en er kan ‘gewerkt worden naar thuisplaatsing als het moeder ‘contactgroei’ laat zien’.

Wat doet BJZ: WEIGERT uitbreiding van het moeder-kind contact en verwijt vervolgens moeder dat ze geen ‘contactgroei laat zien’ waardoor thuisplaatsing echt niet mogelijk zal zijn…. Dit lijkt wel kinderroof….

De vader? Die wordt verstoten van zijn eigen kind door BJZ en is begrijpelijk, menselijk en terecht BOOS…
Die krijgt zijn dochter geheel NIET MEER te zien al gedurende 11 maanden.
Wat heeft hij misdaan dan? NIETS t.a.v. moeder of kind, hij is eigenwijs, oprecht, heeft zijn eigen wil, en is duidelijk tegen de zogenaamde ‘hulpverleners’ die de rust van het gezin ernstig verstoren sinds het begin.

Vader heeft een paar telefoongesprekken opgenomen met de medewerkers van BJZ. Hij heeft die ook verspreid via Twitter account ‘Supervader’ en op zijn blog Anti-Jeugdzorg Maffia Hier zijn onder andere de volgende zaken op te vinden:  

Enige telefoongesprekken met de gezinsvoogd:

Ik ben persoonlijk van mening dat vader, mogelijk door zijn traumatisering door het onrecht en verdriet dat hem wordt aangedaan, wat hard te keer gaat tegen BJZ, anderzijds:
VADER HEEFT GELIJK:
– BJZ heeft hem zijn dochter geheel ontnomen.
– BJZ ontneemt het kind ieder normaal GEZINSLEVEN met ouders en familie.
– BJZ heeft GEEIST dat moeder de relatie met vader MOEST VERBREKEN en GEEN CONTACT meer mocht met vader.
– BJZ heeft zijn kind ONTVOERD en GEGIJZELD: het kind verblijft op een geheim adres en iedere mogelijkheid tot uitoefenen van enig ouderlijk gezag door moeder ontbreekt!
– BJZ mishandelt, verwaarloost en beschadigt zijn dochter ernstig: het kind kent de eigen ouders niet meer, ontwikkelt ‘ouder-vervreemding’ en  ‘ouder-verstoting’ (ernstige ziekte volgens proefschrift  B. Goudard)
– BJZ doet BEWUST NIETS, doet niet aan harmonieuze oplossingen om het kind terug te plaatsen bij moeder, vader en/of binnen het eigen familie-netwerk.

– BJZ respecteert op geen enkele wijze de het natuurlijke ouderschap en de ‘holistische levenswijze’ van de ouders, totaal RESPECTLOOS…

René Meuwissen, directeur van BJZ Rotterdam en bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, die op 7 juni 2013 nog zo mooi betoogde dat hij zo goed samenwerkt met ouders, er alles aan doet kinderen thuis te plaatsen en de hulp regelt, laat zijn ware gezicht zien als ‘professional’.

Dhr Meeuwissen heeft ernstige bezwaren tegen negatieve uitlatingen van hun foute handelen en wanpraktijken omtrent BJZ! Dat er telefoongesprekken worden opgenomen en op YouTube geopenbaard worden omtrent zijn professionals en namen mogen niet genoemd worden etc.
(Bij een echt professionele chirurg, arts, fietsenmaker, bakker, monteur, slager etc. mag toch zijn naam genoemd worden, samen met zijn daden?? Daar is toch niets mis mee???)
De HELDENDADEN van de ‘professionals’ van BJZ- Rotterdam mogen niet bekend worden gemaakt….(zie ook ‘Praktijk van Jeugdzorg-5‘ / ook BJZ-Roterdam!)
Hier de (dreig)brief die vader van dhr. Meuwissen persoonlijk ontving!
(Van deze zaak zijn mij de onderliggende stukken bekend)

conclusie

Duidelijk is: BJZ heeft een en ander te verbergen…  en uit te leggen aan de politiek over het feit waarom hun zo ‘onmisbaar’ zijn zoals ze willen doen geloven met de krokodillentranen over de aanstaande ontslagen bij ‘jeugdzorg’!
Nico Mul (Aanpassing SuperVader)

Jeugdzorgdarkhorse2013@gmail.com

Bron: http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/2013/06/praktijk-van-jeugdzorg-6.html

(!UPDATE!) “De corrupte partijdige kinderrechters van de Rechtbank Rotterdam hebben de afgelopen zitting weer verlengd tot 7 september 2014.  Dat allemaal achter gesloten deuren. Terwijl recht op openbare zitting voor open transparant beleid! De moeder van mijn dochter krijgt nog maar 1-uur per 1x maand omgang. BJZ maakt de hechting en de familiebanden kapot! BJZ / RvdK doen niet aan waarheidsvinding en harmonische oplossingen! Zij veroorzaken oudervervreemding, ouderverstoting en Parenting Alienation Syndrome! Dat is zeer schadelijk voor het kind en kan levenslange chronische ziektes, trauma’s en psychologische problemen veroorzaken. Om zoveel mogelijk schade te beperken hoort mijn dochter met spoed naar haar ouders teruggeplaatst te worden!”

De liegende gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg Rotterdam die telkens de kinderrechters voorliegen en misleiden! De gezinsvoogd doet aan dossier-fraude, kindergijzeling en kinderhandel! Dat samen partijdig werkt met de Raad voor de Kinderbescherming en de totaal corrupte rechters van de corrupte rechtstaat! Door een valse AMK melding heeft BJZ / RvdK mijn gezin totaal onterecht geterroriseerd, ontwricht en de harmonieuze relaties zijn kapot gemaakt! Mijn vriendin en dochter werden op de dag van de UHP ontvoerd en gedeporteerd! Mijn vriendin werd bedreigd, onderdrukt en moest de relatie met mij verbreken, want anders mocht ze nooit meer haar dochter zien! Mijn dochter is sinds 12 juni 2012 onrechtmatig uithuisgeplaatst zonder hoorzitting, bewijs en gronden! Dat allemaal achter gesloten deuren! Terwijl alles top in orde was! Voor de UHP was mijn baby dochter kern-gezond en na de UHP verwaarloosd! Ik heb toen mijn 6 weken oude baby dochter na de uithuisplaatsing pas na 3 maanden tijd 45 minuten mogen zien en daarna voor 10 maanden niet meer mogen zien! Terwijl ik me eigen dochter niets ernstigs heb misdaan en altijd goed voor haar zorgde! Ze wordt totaal geïsoleerd, gegijzeld, vervreemd en ontnomen van haar liefhebbende biologische ouders en uitgebreid familie-netwerk op een geheim adres van een pleeg-adoptiegezin! Waar ze wordt mishandeld, verwaarloosd en misbruikt! BJZ / RvdK en Rechtbank weigeren mee te werken met onafhankelijke professionele deskundigen om mijn dochter te laten onderzoeken! Omdat zij veel te verbergen hebben? Ik vind dat Bureau Jeugdzorg, Kinderbescherming en Rechtbank een totaal corrupte bureaucratische kinderroof, kinderhandel, kindermishandeling en kindermisbruik organisatie is.

Voor meer informatie, zie pleidooi link hier:https://jeugdzorgmaffia.wordpress.com/2012/09/29/het-pleidooi-tegen-bjzrvdk/ en video opname van kinderroof in beeld: https://www.youtube.com/watch?v=sX-WrmGE1Ls en de klacht op Klacht.nl: https://bit.ly/Uj7BY2

Opnieuw een protest tegen het wanbeleid van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming! Er zijn mensen aanwezig van verschillende culturen! Jeugdzorg is miljarden fraude van ons belastinggeld! Ik vind zij horen eigenlijk te heten Bureau Jeugdhandel en Raad voor de Kinderverkrachting? Want zij maken gehele gezinnen, families en mensenlevens kapot! Omdat kinderen onder leugens, list en bedrog onrechtmatig uit huis worden geplaatst! Hierdoor worden kinderen van hun ouders en familieleden geïsoleerd en vervreemd! Gehele gezinnen worden uit elkaar gerukt door de Jeugdzorg Maffia! Kinderen worden systematisch verkracht, gehersenspoeld, gedrogeerd, mishandeld en uitgebuiten! Kinderen en ouders worden opzettelijk oudervervreemding aangedaan en dat is een ernstige vorm van psychische kindermishandeling en geestelijke kinderverkrachting! Dit beschadigd ook emotioneel de ouders en andere belangrijke familieleden! Het is onmenselijk en complete dehumanisatie wat er afspeelt! Kinderrechters zijn partijdig en corrupt! Kinderhandel is vorm van mensenhandel! Kinderen en ouders worden opzettelijk tegen elkaar opgezet, emotioneel getraumatiseerd en mishandeld! Dat is een ernstige misdaad tegen de mensheid! Wie zaait zal oogsten! Weg met Bureau Jeugdhandel! Stop het Jeugdzorg terreur!

Zie Facebook pagina van de organisatie: https://www.facebook.com/events/485502804850116

Protest tegen Jeugdzorg! Afrikaanderplein Rotterdam – 31 maart 2013

Protest tegen Bureau Jeugdzorg | Demet TV (Interviews)

Dit is een protest tegen het onrecht van Jeugdzorg bij het Rotterdamse Stadhuis! Deze mensen zijn tegen het wanbeleid en het onrechtmatig optreden van Jeugdzorg! Omdat kinderen onrechtmatig van hun ouders worden gestolen, tegen elkaar worden opgezet en worden vervreemd! Jeugdzorg verzint en maakt problemen die niet bestaan! Daar verdient BJZ / RvdK hun geld mee! Waardoor er geforceerde adopties plaats vinden! Kinderen worden systematisch getraumatiseerd, ouders worden emotioneel en financieel leeg gezogen waarvan BJZ / RvdK profiteert! Jeugdzorg verdient hiermee grote financiële bedragen! Rechters van de rechtspraak zijn partijdig en verdienen hun aandelen hiermee! Politie is er enkel om hun criminele bazen te gehoorzamen en te beschermen die grof geld verdienen met de grootschalige mensenhandel en slavernij! Het is commerciële kinderroof en kinderhandel dat kinderen, ouders en gezinnen verwoest! Dat is ernstige emotionele mensenmishandeling en kindermishandeling! De fundamentele mensenrechten en kinderrechten worden ernstig aangetast! Het recht op gezinsleven wordt door Jeugdzorg niet gehonoreerd! Jeugdzorg is bureaucratie met veel machtsmisbruik en waar kinderhandel de norm is! Dat mensenlevens en gezinnen onterecht terroriseert, ontwricht en kapot maakt! Wij willen echte Jeugdzorg dat opkomt voor de ware belangen van gezinnen met kinderen en ouders! Stop het Jeugdzorg terreur!

Nieuw protest tegen Jeugdzorg op 31 Maart 2013 op Afrikaanderplein Rotterdam tussen 14:00 en 16:00 https://www.facebook.com/events/485502804850116

Protest tegen Jeugdzorg! Rotterdamse Stadhuis – 22 maart 2013

Politie heeft handen vol aan demonstratie tegen Jeugdzorg in Rotterdam

Bureau Jeugdzorg Rotterdam (BJZ) heeft laten weten niet blij te zijn met het protest tegen hun eigen onrechtmatige misdaden omtrent kinderroof, kindergijzeling, kindermishandeling, oudervervreemding en kinderhandel wanpraktijken! Dat is volkomen begrijpbaar! Want BJZ houden alles in de doofpot en willen niet dat de waarheid naar buiten komt! BJZ doet immers niet aan waarheidsvinding en lijd aan een ernstige gedragsstoornis volgens de Nationale Ombudsman!

BJZ / RvdK heeft dit gelukkige harmonische gezin onterecht ontwricht, geterroriseerd en kapot gemaakt! BJZ gijzelt onterecht de 1-jaar oude baby-dochter sinds 12 juni 2012 (film-materiaal) toen de baby amper 8-weken oud was! Dat onder list, bedrog en leugens door een valse AMK melding van het Erasmus MC! De baby is van de protesteerde biologische vader!  De baby was toen kern-gezond, ontspannen, dolgelukkig en mankeerde helemaal niets! Het gezin had geen problemen en had op eigenkracht een professioneel zorg en familie-netwerk! Bestaande uit 2 verschillende onafhankelijke zorgverleners waar BJZ / RvdK niets van wilt weten! Na de uithuisplaatsing vertoonde de baby dochter veel lichamelijke spanningen, stress en blauwen plekken in de lies! Ook ontstonden er ineens symptomen van kindermishandeling en seksueel kindermisbruik door schuld van BJZ / RvdK! Zie hier het pleidooi van de bio-vader!

Sindsdien heeft de erkende bio-vader in 1 jaar tijd maar 45 min zijn bloedeigen dochter mogen zien van BJZ! Moeder moest van BJZ / RvdK onder bedreiging de relatie met vader verbreken anders zal ze nooit meer haar dochter terug zien! BJZ heeft moeder geforceerd om van vader te scheiden nadat BJZ met bruut politie geweld hun kind heeft afgepakt en dat zonder gronden en reden! Daardoor is de relatie van vader en moeder verbroken en leven zij daardoor ieder apart zelfstandig van elkaar gescheiden! De moeder die het gezag heeft kreeg 1 uur, per 1 a 2 weken een omgangsregeling! Volgens BJZ moet de moeder nu boeten door vaders protest! Door de omgangsregeling tussen moeder en kind stop te zetten! Omdat BJZ noodweer uitlokt en vader tot waanzin drijft waardoor vader protesteert en voor zijn rechten op komt! Volgens BJZ is de dochter niet veilig vanwege vaders protesteerde opstelling? Daardoor heeft vader van BJZ een pandverbod gekregen en de 1 jaar oude baby is nu overgeplaatst naar een andere pleeggezin! Totaal voor de 6de keer overgeplaatst! Dat is zeer slecht voor de ontwikkeling en de sociale vaardigheden! Het blijkt dat jeugdige bij BJZ 3 tot 4 keer meer kans hebben op seksueel kindermisbruik en wetenschappelijk blijkt dat kinderen bij jeugdzorg juist onveilig zijn! Ook hebben kinderen bij BJZ tientallen meer kans op psychische kindermishandeling, emotionele verwaarlozing en uitbuiting!

Hechting speelt een essentiële belangrijke rol tussen het kind en de ouders voor een harmonieuze ontwikkeling naar zelfstandigheid en volwassenheid! BJZ doet alles om de natuurlijke hechting en ontwikkeling te verstoren! Te belemmeren zodat hun baby-dochter totaal van hun ouders te isoleren, verstoten en te ontvreemden waardoor permanente beschadiging wordt berokkent! Baby’s zijn heel sensitief en bewust wat afspeelt! Oudervervreemding en Ouderverstoting staat gelijk als ernstige kindermishandeling! BJZ zorgt daar opzettelijk voor zodat er ontwikkeling stoornissen optreden waarvan BJZ profiteert! Dit zorgt voor verscheurde kinderen, verbitterde moeders en verloren vaders!

Lees meer over:
Primaire- en secundaire ouderverstoting & OuderverstotingssyndroomGids voor werkers in de geestelijke gezondheidszorg en juristen!

Bron: https://jeugdzorgmaffia.wordpress.com/2013/02/14/jeugdzorg-rotterdam-geeft-pandverbod-en-overplaatst-de-kwetsbare-baby-vanwege-protest-tegen-onrecht-bjz/